دانلود قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

یکی از بهترین فایل ها با عنوان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانهم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران,مقاله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران,تحقیق ,پروژه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

بخش اول.. 5

رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور. 5

در تعامل با اقتصاد جهانی.. 5

فصل اول.. 7

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی... 7

فصل دوم. 61

تعامل فعال با اقتصاد جهانی.. 61

فصل سوم. 69

رقابت‌پذیری اقتصادی... 69

فصل چهارم. 75

توسعه مبتنی بر دانایی.. 75

بخش دوم. 93

حفظ محیط زیست... 93

آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای... 93

فصل پنجم.. 95

حفظ محیط زیست... 95

بخش سوم. 115

توسعه سلامت، امنیت انسانی.. 115

و عدالت اجتماعی.. 115

فصل هفتم.. 117

ارتقای سلامت و بهبود كیفیت زندگی.. 117

فصل هشتم.. 125

ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی.. 125

بخش چهارم. 139

صیانت از هویت و فرهنگ.... 139

اسلامی - ایرانی.. 139

فصل نهم.. 141

توسعه فرهنگی.. 141

بخش پنجم.. 165

تأمین مطمئن امنیت ملی.. 165

فصل دهم.. 167

امنیت ملّی.. 167

فصل یازدهم.. 181

توسعه امور قضایی.. 181

بخش ششم.. 187

نوسازی دولت... 187

و ارتقای اثربخشی حاكمیت... 187

فصل دوازدهم.. 189

نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاكمیت... 189

فصل سیزدهم.. 207

سامان عملیات اجرایی برنامه. 207

فصل چهاردهم.. 209

تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت... 209

فصل پانزدهم.. 211

نظارت... 211

قانون تنظیم بخشی از. 228

مقررات مالی دولت... 228

موضوع ماده (156) 228

قانون برنامه چهارم توسعه. 228

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری مدیریت عملکرد، ارزشیابی آموزشی، فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس:مبانی نظری مدیریت عملکرد، ارزشیابی آموزشی، فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس,مبانی نظری مدیریت عملکرد,رزشیابی آموزشی، فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس,مبانی نظری مدیریت عملکرد، ارزشیابی آموزشی, فعالیتهای آموزشی, فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی: مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,هوش هیجانی, مبانی نظری, پیشینه تحقیق, هوش ,هیجانی

پاورپوینت تاثیر مخرب مواد مخدر:پاورپوینت تاثیر مخرب مواد مخدر,تاثیرات اجتماعی مواد مخدر,اسیب های مواد مخدر,دانلود پاورپوینت,اثرات مخرب مواد مخدر,تاثیرات مضر مواد مخدر

پاورپوینت گیاه شناسی:پاورپوینت گیاه شناسی 85 اسلاید,پاورپوینت گیاه شناسی,گیاه شناسی

داده کاوی الگوهای تکرارشونده در جریان داده‌ها:الگوهای تکرارشونده در جریان داده ها,پاورپوینت داده کاوی الگوهای تکرارشونده در جریان داده‌ها,دانلودپاورپوینت داده کاوی الگوهای تکرارشونده در جریان داده‌ها,دانلود,پاورپوینت,دانلودالگوهای تکرارشونده در جریان داده ها,دانلودداده کاوی الگوهای تکرارشونده در جریان داده‌ها

پاورپوینت ترمیم و تعمیر بتن:ترمیم و تعمیر بتن,پاورپوينت ترمیم و تعمیر بتن,دانلود پاورپوينت ترمیم و تعمیر بتن,تعمیر بتن,ترمیم بتن,بتن,پاورپوینت عمران,عمران

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی:حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی ,حسابرسان مستقل , مدیران اجرایی

پاورپوینت اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد:پاورپوینت اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,دانلود پاورپوینت اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,دانلود مقاله اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,مقاله اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,پروژه اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,دانلود پروژه اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,جزوه اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,دانلود اتصال دهنده‌های

پاورپوینت سازه های برگرفته از طبیعت:دانلود پاورپوینت سازه های برگرفته از طبیعت,سازه های برگرفته از طبیعت,الهام از طبیعت در سازه ها,پاورپوینت سازه های برگرفته از طبیعت( سانتیاگو کالاتراوا ),سانتیاگو کالاتراوا ,برج ترنینگ تورسو,سازه های برگرفته از طبیعت( سانتیاگو کالاتراوا ),اپرای

پاورپوینت زاها حدید و آثارش:دانلود پاورپوینت پاورپوینت زاها حدید و آثارش,آشنایی با زاها حدید,پاورپوینت آشنایی با زاها حدید و آثارش,پاورپوینت معماری,پاورپوینت آشنایی با فرانک لوید رایت و آثارش,زاها حدید,پاورپوینت معرفی زاها حدید و آثارش,دانلود معرفی معماران,معماری زاها