دریافت فایل: استفاده از روشهای داده کاوی برای پیش بینی سطح خسارت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل

مشخصات فایل مورد نظر در مورد استفاده از روشهای داده کاوی برای پیش بینی سطح خسارت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:داده کاوی ,بیمه ,دسته بندی , درخت تصمیم ,خسارت

امروزه نقش مشتریان از حالت پیروی از تولید کننده ،به هدایت سرمایه گذاران ، تولید کنند گان و حتی پژوهش گران و نوآوران مبدل گشته است ،به همین دلیل سازمان ها نیاز دارند مشتریان خود را بشناسند و برای آنان برنامه ریزی کنند .تاکنون از برخی روش های آماری و یادگیری ماشینی برای این منظور استفاده شده است که البته این روش ها به تنهایی دارای محدودیت هایی هستند که در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گیری از روش های مختلف داده کاوی تا حد ممکن این محدودیت ها از بین برده و بر طبق آن ،چارچوبی برای شناسایی مشتریان بیمه بدنه اتومبیل ارایه شود . در واقع هدف این است تا مشتریانی را که بیشتر به یکدیگر شبیه هستند دسته بندی و با استفاده از این دسته ها و ویژگی های آن ،میزان خطر پذیری هر دسته را پیش بینی کرد . حال با استفاده از این معیار (میزان خطر پذیری هر دسته) و نوع بیمه نامه مشتری می توان میزان خسارت او را پیش بینی کرد که این معیار می تواند کمک شایانی برای شناسایی مشتریان و سیاست گذاری های تعرفه بیمه نامه باشد . برای این منظور، از روش داده کاوی ،درخت تصمیم برای ایجاد مدل پیش بینی خطر پذیری مشتریان در صنعت بیمه استفاده شده است .فن درخت تصمیم برای این منظور نتایج بهتری را به دست اورده است.

فهرست مطالب

چکیده1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تاریخچه داده كاوی.. 2

1-3- روشهای پیشین و فعالیت های مرتبط با پژوهش... 4

1-4- مدیریت ذخیره سازی و دستیابی اطلاعات.. 5

1-5- ساختار بانک اطلاعاتی سازمان :7

1-6- داده کاوی :((Data Mining. 7

1-6-1- داده كاوی چیست؟. 7

1-6-2- مفاهیم پایه در داده کاوی.. 8

1-6-3- تعریف داده کاوی.. 8

1-6-4- برخی از این تعاریف عبارتند از :8

1-6-4-1- مراحل فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها9

1-7- تفسیر نتیجه. 9

1-8- انبارش داده ها9

1-9- انتخاب داده ها10

1-10- تبدیل داده ها10

1-11- عملیات های داده کاوی.. 10

1-11-1- مدل سازی پیشگویی کننده11

1-11-2- تقطیع پایگاه داده ها12

1-11-3- تحلیل پیوند. 12

1-11-4- تشخیص انحراف.. 12

1-12- الگوریتم های داده کاوی.. 13

1-12-1- دسته بندی.. 14

1-12-2-رگرسیون. 15

1-12-3- سری‌های زمانی.. 16

1-12-4- پیش بینی.. 16

1-12-5- تکنیک های روش توصیفی.. 16

1-12-6- قوانین انجمنی.. 16

1-12-7- خلاصه سازی (تلخیص)17

1-12-8- مدل‌سازی وابستگی (تحلیل لینک)17

1-12-9- خوشه بندی.. 18

1-12-9-1- معیارهای ارزیابی الگوریتم‌های خوشه بندی.. 18

1-12-9-2- طبقه بندی روش‌های خوشه بندی.. 19

1-12-10- الگوریتم Apriori19

1-12-11- الگوریتم K-Means20

1-12-11- 1-گام ‌های الگوریتم k-means20

1-12-11-2- ویژگی‌های الگوریتم k-means20

1-12-11-3- رفع اشکالات الگوریتم k-means:21

1-12-12- شبکه های عصبی.. 21

1-12-13- درخت تصمیم. 22

1-13- روش پیشنهادی.. 23

1-14- جامع آماری و نمونه آماری.. 23

1-15- مراحل پژوهش... 23

1-16-پیش پردازشداده ها25

1-17- معرفی مشخصه ها26

1-18- مشخصه هدف.. 27

1-19- انتخاب مشخصه. 27

1-20- نرم افزارهای داده کاوی.. 27

1-21- پیاده سازی مدل های داده کاوی.. 30

1-21-1- درخت تصمیم. 30

1-21-2- تحلیل درخت تصمیم. 30

منابع 34

شکل 1-1- دسته بندی پژوهش ها در زمینه ی داده کاوی.. 4

شکل 1-2- نمودار پردازش اطلاعات.. 6

شکل1-3- مدیریت داده ها6

شکل 1-4- ساختار بانک اطلاعاتی.. 7

شكل 1-5- تجزیه و تحلیل KDD. 8

شکل 1-6- یک شبکه عصبی با یک لایه پنهان. 22

شکل 1-7- مراحل پژوهش... 25

شکل 1-8- درخت تصمیم. 31

شکل 1-9- درخت تصمیم. 32

شکل 1-10- درخت تصمیم 33

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با روانشناسی یادگیری:پاورپوینت آشنایی با روانشناسی یادگیری,دانلود پاورپوینت آشنایی با روانشناسی یادگیری,دانلود آشنایی با روانشناسی یادگیری,آشنایی با روا‌شناسی یادگیری ,تحقیق آشنایی با روانشناسی یادگیری,دانلود تحقیق آشنایی با روانشناسی یادگیری,پروژه آشنایی با روانشناسی یادگیری,دانلود پروژه آشنایی با روانشناسی یادگیری,روانشناسی یادگیری ,پاورپوینت روانشناسی یاد

پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری:دانلود پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری ,اجرای خط مشی دولتی ,نظریه لئونارد وایت در مورد اجرای خط مشی دولتی ,خط مشی عمومی و اجرا ,ارتباط خط مشی و مجریان,خط مشی عمومی,موانع اجرای کامل (اثر بخش) خط مشی های دولتی

پاورپوینت مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی:پاورپوینت مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی,دانلود پاورپوینت مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی,خرید پاورپوینت مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی,دانلود و خرید پاورپوینت مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی,اتاق بهبودی,مراقبت,ریکاورری,پاورپوینت مراقبت در ریکاوری

پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم:سیستم,طراحی سیستم,پاورپوینت طراحی سیستم,تجزیه و تحلیل سیستم,دانلود پاورپوینت تحلیل و طراحی سیستم,کتاب درس طراحی سیستم,دانلود کتاب طراحی سیستم برای رشته مدیریت,رشته مدیریت,پاورپوینت درس طراحی سیستم,دانلود پاورپوینت درس طراحی سیستم,جزوه درس طراحی سیستم,دانلود جزوه طراحی سیستم,جزوه پاورپوینت طراحی سیستم,دانلود پاورپوینت کتاب طراحی سیستم

پاورپوینت افسردگی برونزاد:پاورپوینت افسردگی برونزاد,دانلود پاورپوینت افسردگی برونزاد,پاورپوینت افسردگی چیست,دانلود پاورپوینت افسردگی چیست,دانلود افسردگی برونزاد چیست,افسردگی برونزاد چیست,تحقیق افسردگی برونزاد چیست,دانلود تحقیق افسردگی برونزاد چیست,پروژه افسردگی برونزاد چیست,دانلود پروژه افسردگی برونزاد چیست,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پا

پاورپوینت سازه های بتنی دیوار برشی:پاورپوینت سازه های بتنی دیوار برشی,پاورپوینت, سازه های بتنی دیوار برشی,سازه های بتنی ,دیوار برشی

ناشناخته‌های مسجدجامع اصفهان:ناشناخته‌های مسجدجامع اصفهان ,دانلود ناشناخته‌های مسجدجامع اصفهان ,بررسی ناشناخته‌های مسجدجامع اصفهان ,پاورپونیت ناشناخته‌های مسجدجامع اصفهان ,تحقیق مسجدجامع اصفهان ,مسجدجامع اصفهان ,مسجد اصفهان,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش:هوش عاطفی ,بهره وری سازمانی, در بین کارکنان

پاورپوینت مسجد جامع ارومیه:دانلود پاورپوینت مسجد جامع ارومیه,مسجد جامع ارومیه,پاورپوینت مرمت مسجد جامع ارومیه,پاورپوینت مسجد,بررسی و تحلیل مسجد جامع ارومیه,پاورپوینت مسجد و مدرسه آقابزرگ,پروژه آشنایی با مرمت ابنیه,مرمت مسجد جامع ارومیه,پاورپوینت مرمت ابنیه

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان:پایان نامه,بررسی رابطه,شیوه های فرزند پروری,مادران,انگیزش,پیشرفت,دانش آموزان