دریافت فایل: استفاده از روشهای داده کاوی برای پیش بینی سطح خسارت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل

مشخصات فایل مورد نظر در مورد استفاده از روشهای داده کاوی برای پیش بینی سطح خسارت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:داده کاوی ,بیمه ,دسته بندی , درخت تصمیم ,خسارت

امروزه نقش مشتریان از حالت پیروی از تولید کننده ،به هدایت سرمایه گذاران ، تولید کنند گان و حتی پژوهش گران و نوآوران مبدل گشته است ،به همین دلیل سازمان ها نیاز دارند مشتریان خود را بشناسند و برای آنان برنامه ریزی کنند .تاکنون از برخی روش های آماری و یادگیری ماشینی برای این منظور استفاده شده است که البته این روش ها به تنهایی دارای محدودیت هایی هستند که در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گیری از روش های مختلف داده کاوی تا حد ممکن این محدودیت ها از بین برده و بر طبق آن ،چارچوبی برای شناسایی مشتریان بیمه بدنه اتومبیل ارایه شود . در واقع هدف این است تا مشتریانی را که بیشتر به یکدیگر شبیه هستند دسته بندی و با استفاده از این دسته ها و ویژگی های آن ،میزان خطر پذیری هر دسته را پیش بینی کرد . حال با استفاده از این معیار (میزان خطر پذیری هر دسته) و نوع بیمه نامه مشتری می توان میزان خسارت او را پیش بینی کرد که این معیار می تواند کمک شایانی برای شناسایی مشتریان و سیاست گذاری های تعرفه بیمه نامه باشد . برای این منظور، از روش داده کاوی ،درخت تصمیم برای ایجاد مدل پیش بینی خطر پذیری مشتریان در صنعت بیمه استفاده شده است .فن درخت تصمیم برای این منظور نتایج بهتری را به دست اورده است.

فهرست مطالب

چکیده1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تاریخچه داده كاوی.. 2

1-3- روشهای پیشین و فعالیت های مرتبط با پژوهش... 4

1-4- مدیریت ذخیره سازی و دستیابی اطلاعات.. 5

1-5- ساختار بانک اطلاعاتی سازمان :7

1-6- داده کاوی :((Data Mining. 7

1-6-1- داده كاوی چیست؟. 7

1-6-2- مفاهیم پایه در داده کاوی.. 8

1-6-3- تعریف داده کاوی.. 8

1-6-4- برخی از این تعاریف عبارتند از :8

1-6-4-1- مراحل فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها9

1-7- تفسیر نتیجه. 9

1-8- انبارش داده ها9

1-9- انتخاب داده ها10

1-10- تبدیل داده ها10

1-11- عملیات های داده کاوی.. 10

1-11-1- مدل سازی پیشگویی کننده11

1-11-2- تقطیع پایگاه داده ها12

1-11-3- تحلیل پیوند. 12

1-11-4- تشخیص انحراف.. 12

1-12- الگوریتم های داده کاوی.. 13

1-12-1- دسته بندی.. 14

1-12-2-رگرسیون. 15

1-12-3- سری‌های زمانی.. 16

1-12-4- پیش بینی.. 16

1-12-5- تکنیک های روش توصیفی.. 16

1-12-6- قوانین انجمنی.. 16

1-12-7- خلاصه سازی (تلخیص)17

1-12-8- مدل‌سازی وابستگی (تحلیل لینک)17

1-12-9- خوشه بندی.. 18

1-12-9-1- معیارهای ارزیابی الگوریتم‌های خوشه بندی.. 18

1-12-9-2- طبقه بندی روش‌های خوشه بندی.. 19

1-12-10- الگوریتم Apriori19

1-12-11- الگوریتم K-Means20

1-12-11- 1-گام ‌های الگوریتم k-means20

1-12-11-2- ویژگی‌های الگوریتم k-means20

1-12-11-3- رفع اشکالات الگوریتم k-means:21

1-12-12- شبکه های عصبی.. 21

1-12-13- درخت تصمیم. 22

1-13- روش پیشنهادی.. 23

1-14- جامع آماری و نمونه آماری.. 23

1-15- مراحل پژوهش... 23

1-16-پیش پردازشداده ها25

1-17- معرفی مشخصه ها26

1-18- مشخصه هدف.. 27

1-19- انتخاب مشخصه. 27

1-20- نرم افزارهای داده کاوی.. 27

1-21- پیاده سازی مدل های داده کاوی.. 30

1-21-1- درخت تصمیم. 30

1-21-2- تحلیل درخت تصمیم. 30

منابع 34

شکل 1-1- دسته بندی پژوهش ها در زمینه ی داده کاوی.. 4

شکل 1-2- نمودار پردازش اطلاعات.. 6

شکل1-3- مدیریت داده ها6

شکل 1-4- ساختار بانک اطلاعاتی.. 7

شكل 1-5- تجزیه و تحلیل KDD. 8

شکل 1-6- یک شبکه عصبی با یک لایه پنهان. 22

شکل 1-7- مراحل پژوهش... 25

شکل 1-8- درخت تصمیم. 31

شکل 1-9- درخت تصمیم. 32

شکل 1-10- درخت تصمیم 33

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مدیریت سود شرکت,بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت, رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی ,سهام شرکت

پاورپوینت مجتمع مسکونی باغ ونک تهران:پاورپوینت مجتمع مسکونی باغ ونک تهران,مجتمع مسکونی باغ ونک تهران,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی

دانلود پاورپوینت حسابرسی مستمر:دانلود پاورپوینت حسابرسی مستمر,پیشینه حسابرسی مستمر,مفهوم حسابرسی مستمر,ماهیت و هدف حسابرسی مستمر,فواید حسابرسی مستمر,معایب حسابرسی مستمر,الزامات حسابرسی مستمر,نحوه کاهش بهای حسابرسی مستمر,مراحل حسابرسی مستمر,شباهت و تفاوت حسابرسی مستمر و حسابرسی سنتی,گزارش حسابرسی مستمر

مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی:صادرات خدمات فنی و مهندسی,مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی

تحقیق روش گفتگو:روش گفتگو,روش گفتگو سالم,تحقیق روش گفتگو,بررسی روش گفتگو,تحقیق گفتگو,مقاله گفتگوی سالم,دانلود مقاله روش گفتگو,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات:تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات,تحقیق تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات,مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات,جزوه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت انواع عشق از دیدگاه اریک فروم:پاورپوینت انواع عشق از دیدگاه اریک فروم,دانلود پاورپوینت انواع عشق از دیدگاه اریک فروم,پاورپوینت هنر عشق ورزیدن اریک فروم,دانلود پاورپوینت هنر عشق ورزیدن اریک فروم,دانلود انواع عشق از دیدگاه اریک فروم,انواع عشق از دیدگاه اریک فروم,تحقیق انواع عشق از دیدگاه اریک فروم,دانلود تحقیق انواع عشق از دیدگاه اریک فروم,پروژه انواع عشق از دیدگاه اریک

بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی وارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران:هزینه نمایندگی ,حق الزحمه حسابرسی,حسابرسی

پاورپوینت مهندسی فرهنگ در سیستم مدیریت HSE:پاورپوینت آشنایی با مهندسی فرهنگ در سیستم مدیریت HSE,مهندسی فرهنگ در سیستم مدیریت HSE,سیستم مدیریت HSE,پاورپوینت مدیریت HSE,فرهنگ HSE,پاورپوینت مدیریت ایمنی ,بهداشت و محیط زیست,پاورپوینت HSE,HSE

پاورپوینت آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم:دانلود پاورپوینت آموزش اذان و اقامه و وضو و تیمم و نماز,فایل پاورپوینت آموزش اذان و اقامه و وضو و تیمم و نماز,پاورپوینت آموزشی اذان و اقامه و وضو و تیمم و نماز