شما با عنوان بررسی و مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی

هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی و مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:بررسی و مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی,دانلود بررسی و مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی,مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی,رساله معماری نمایشگاه بین المللی,پایان نامه معماری نمایشگاه بین المللی

فهرست نمایشگاه بین المللی

عنوان صفحه

فصل اول(کلیات تحقیق)

چکیده .................................................................................... ۱

پیشگفتار............................................................................... ۲

o دلایل انتخاب طرح در شهرستان سقز عبارتند از:...................................... ۳

اهداف مشارکت در نمایشگاه ها....................................................... ۵

اهداف اولیه مشارکت................................................................. ۵

انواع نمایشگاه............................................................................ ۸

نمایشگاه های عمومی عمده................................................................... ۸

نمایشگاه های تخصصی عمده:...................................................... ۸

مقایسه نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی و نمایشگا‌های جهانی...................... ۹

فصل دوم(مبانی نضری معماری)

آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار.................................... ۱۰

بازارهای قدیمی کردستان................................................................... ۱۳

مبانی نظری در مورد طرح مورد نظر:................................................ ۱۹

فصل سوم(برسی نمونه ها وتاریخچه)

اولین نمایشگاههای تجاری بین المللی امروزین...................................... ۲۲

نمایشگاه جهانی آلمان – هانور 2000................................................. ۲۳

نمایشگاه بین المللی تهران.................................................................. ۳۲

آشنایی با وضع موجود نمایشگاه بین المللی تهران.................................... ۳۲

ارزیابی وضع موجود نمایشگاه بین المللی تهران.................................... ۳۴

نمایشگاه بین المللی مشهد................................................................... ۳۶

اهداف نمایشگاه:.............................................................................. ۳۷

خدمات و امکانات:......................................................................... ۳۹

خدمات نمایشگاه:............................................................................ ۴۰

خدمات فنی..................................................................................... ۴۰

مزیتها:........................................................................................... ۴۲

آنالیز سایت:.....................................................................................۴۵

برنامه ریزی کالبدی:..............................................................۵۰

مقدمه............................................................................................ ۵۰

کاربری های موردنیاز..................................................................... ۵۱

برنامه کالبدی................................................................................. ۵۳

فصل چهارم(ضوابط واستانداردها)

استانداردها..................................................................................... ۶۰

جزئیات وکلیات در طراحی نمایشگاه.................................................. ۶۳

گروه بندی کاربری ها…………………............................................. ۶۷

فصل پنجم(اقـلیـم)

تقسیمات اقلیمی................................................................................۶۹

آب وهوای آسیا................................................................................۷۰

اقلیم های آب و هوایی ایران...............................................................۷۳

اقلیم ایران.......................................................................................۷۴

نگاهی جغرافیایی شهرسقز................................................................ ۷۹

شرایط اقلیمی شهرستان سقز:.............................................................۸۰

طراحی اقلیمی................................................................................ ۸۰

خصوصیات کلی فرم بنا در اقلیم سرد................................................. ۸۱

کالبد شهری و روستایی در اقلیم سرد.................................................. ۸۴

فصل ششم(تحلیل سایت وروند تحقیق)

تحلیل سایت.................................................................................... ۸۶

دسترسی ها.....................................................................................۸۷

مجاورت ها.....................................................................................۸۸

پتانسیل ها.......................................................................................۸۹

اقلیم...............................................................................................۹۰

مکان یابی کاربری ها در سایت..........................................................۹۱

فصل هفتم(نتیجه گیری-گذینه های طراحی)

ایده های اصلی طراحی(ایده های نهایی)...............................................۹۲

سیرکولاسیون محوطه ......................................................................۹۳

سطوح خدماتی مجموعه نمایشگاه........................................................۹۴

ساختمان نمایشگاه.............................................................................۹۴

نقشه ها..........................................................................................۹۵

فهرست منابع..................................................................................۱۰۴


فصل اول:کلـیـات تحقــیـــق

چکیده

امروزه کلیه کشور های جهان اهمیت فوق العاده ای به بازرگانی خود قائل هستند و همه کشورها اعم از کشور های پیشرفته و در حال توسعه ناگزیرند به این موضوع اهمیت داده و در جهت گسترش سالم و سود مند این قسمت از اقتصاد کشور کوشا باشند . بازرگانی نقش بسیار مهمی را در کل اقتصاد کشور ایفا می کند و اطلاعات بازرگانی نه تنها مورد توجه دولت ها می باشد ، بلکه محققین اقتصادی و صنعتگران و بازرگان نیز از طالبین جدی آن هستند. احتیاج محققین اقتصادی به این جهت است که برای بررسی تحولات اقتصادی و پیش بینی های آینده و تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی در اعصار گذشته ، حال و آینده ناگزیر هستند که به بازرگانی اهمیت زیادی بدهند .

بدین جهت نمایشگاه بین المللی سقز با هدف کوشش در راه ایجاد نمایشگاه های تجاری به منظور گردآوری امکانات تولیدی و فرآورده های مطلوب کشور در یک جا و همچنین آشنایی با فرآورده های گوناگون در زمینه های مربوط به رشته های مختلف علمی بازرگانی و صنعتی کشاورزی ، فرهنگی و هنری مطالعه و طراحی خواهد گردید .

به طور کلی یک مرکز بازرگانی عبارت است از مرکزی که نقش مکمل و پشتیبانی خدمات بخش های خصوصی و دولتی را دارند . هدف اصلی هر مرکز بازرگانی گرد هم آوردن فعالیتها و مؤسسات دست اندرکار بازرگانی به زیر یک سقف و ارائه خدمات مورد نیاز به آنها برای پیشرفت بیشتر کارشان است .

پیشگفتار

پیشرفت علم و فن آوری نو زندگی انسان را در تمامی عرصه ها متحول نموده است ولی مسائل بی شمار ناشی از این تحول لا ینحل مانده اند . اگر شعور و دانش انسان ها بصورت ترکیبی در جهت همگرایی و کارایی به کار گرفته شود تحت تاثیر ارتباط متقابل و یگانگی جهت دانشی قدرتمند تر حاصل خواهد شد . این دانش نو سبب ایجاد تفاهم متقابل در فضای زندگی انسان ها گردیده و به شکیبایی آن ها برای قبول سنت ها و رفتار های اجتماعی یکدیگر خواهد افزود . به این ترتیب توسعه اجتماعات بشری هم نواخت و هم آهنگ بسوی طریقی بهتر برای زندگی حرکت خواهد کرد .

نمایشگاه ها باید با نمایش افتخار آمیز دانش و عرضه دستاورد های آن در کنار یکدیگر تبدیل به میدان گاه برخورد های انسانی گردیده و در دست یابی به این هدف موثر باشد .

از اکسپو باید مفهومی بالاتر از نمایشگاه دست آوردهای سنتی گذشته و توسعه و پیشرفت فن آوری زمان حال انتظار داشت . نمایشگاه باید در عین حال کیفیت یک همایش بین المللی سرور انگیز را داشته باشد که مردم دنیا یکدیگر را در آن ملاقات کنند ، آشنا شوند ، افکارشان را هماهنگ کرده و دانش خود را مبادله نمایند .

نمایشگاه باید بجای عرضه نمایش سخت افزار به عرصه های جشن ها و مراسم برای نرم افزار تبدیل شوند . به همین منظور هدف این است که تمامی مجموعه نمایشگاه تبدیل به میدان گاهی گردد که توسعه این انگاره را میسر سازد .

انگاره ( مراسمی برای هماهنگی و یگانگی انسان ها )

برای آگاهی از هر پدیده باید ابتدا خوب آنرا بشناسیم و تعریف مشخص عام و خاص از این پدیده برای خود داشته باشیم ، مقوله نمایشگاهها ترکیبی از صنعت و هنر است که معمولاً فعالیتهای اقتصادی را در یک محدوده زمانی و مکانی متمرکز نموده است .

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت معرفی شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی:پاورپوینت در مورد شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی,پاورپوینت در رابطه با شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی,پاورپوینت با عنوان شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی,پاورپوینت با موضوع شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی,معرفی شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی,وظایف کارشناس آزمایشگاه,مهارت و دانش مورد نیاز کارشناس آزمایشگاه,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل ک

پاورپوینت قرار عدم صلاحیت چیست و صلاحیت دادگاه چگونه تعیین می‌شود:پاورپوینت قرار عدم صلاحیت چیست و صلاحیت دادگاه چگونه تعیین می‌شود,دانلود پاورپوینت قرار عدم صلاحیت چیست و صلاحیت دادگاه چگونه تعیین می‌شود,پاورپوینت رایگان قرار عدم صلاحیت چیست و صلاحیت دادگاه چگونه تعیین می‌شود,پاورپوینت قرار عدم صلاحیت چیست,پاورپوینت تعریف قرار عدم صلاحیت چیست,پاورپوینت مفهوم قرار عدم صلاحیت,پاورپوینت آشنایی با قرار عدم صلاحیت,دانلود آشنایی با قرار عدم صلاحیت,آشنایی با قرار عدم صلاحیت,پروژه آشنایی با قرار عدم صلاحیت,تحقیق آشنایی با قرار عدم صلاحیت,,,

پاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری:دانلودپاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری,مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری,پاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها ,مدیریت سازمانی,پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی,مدیریت انگیزشی

پاورپوینت چگونه بهترین و مناسب ترین خرپا را برای خانه خود برگزینید؟:خرپا,بهترین و مناسب ترین خرپh,چگونه بهترین و مناسب ترین خرپا را برای خانه خود برگزینید؟,پاورپوینت چگونه بهترین و مناسب ترین خرپا را برای خانه خود برگزینید؟,دانلود پاورپوینت چگونه بهترین و مناسب ترین خرپا را برای خانه خود برگزینید؟ ,پاورپوینت چگونه بهترین و مناسب ترین خرپا را برای خانه خود برگزینید؟ ,دانلود پروژه مناسب ترین خرپا ,

پاورپوینت کانسپت در معماری:دانلود پاورپوینت کانسپت در معماری,درس مبانی نظری معماری,کانسپت,پاورپوینت معماری,کانسپت در معماری,بررسی کانسپت در معماری,پاورپوینت کانسپت ,آشنایی با کانسپت,پاورپوینت کانسپت در معماری,کانسپت در معماری

عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی:عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی, پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی , پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی ,ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی ,مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی:پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی,پرسشنامه, خلاقیت شناختی ,عابدی

پاورپوینت بررسی روغن های سرخ کردنی:روغن های سرخ کردنی,سرخ کردنی,روغن سرخ کردنی,روغن های سرخ کردنی, روغن ها,تحقیق روغن های سرخ کردنی,بررسی روغن های سرخ کردنی,ماده غذلئی در روغن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله, دانلودجزوه,دانلود تحقیق

شناسایی موانع بكارگیری تجارت الكترونیكی (EC) در ایران:شناسایی موانع بكارگیری تجارت الكترونیكی (EC) در ایران,مقاله شناسایی موانع بكارگیری تجارت الكترونیكی (EC) در ایران,تحقیق ,جزوه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت اختلالات خلقی:اختلالات خلقی,پاورپوینت,پاورپوینت کامل اختلالات خلقی