شما با عنوان بررسی و مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی

هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی و مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:بررسی و مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی,دانلود بررسی و مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی,مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی,رساله معماری نمایشگاه بین المللی,پایان نامه معماری نمایشگاه بین المللی

فهرست نمایشگاه بین المللی

عنوان صفحه

فصل اول(کلیات تحقیق)

چکیده .................................................................................... ۱

پیشگفتار............................................................................... ۲

o دلایل انتخاب طرح در شهرستان سقز عبارتند از:...................................... ۳

اهداف مشارکت در نمایشگاه ها....................................................... ۵

اهداف اولیه مشارکت................................................................. ۵

انواع نمایشگاه............................................................................ ۸

نمایشگاه های عمومی عمده................................................................... ۸

نمایشگاه های تخصصی عمده:...................................................... ۸

مقایسه نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی و نمایشگا‌های جهانی...................... ۹

فصل دوم(مبانی نضری معماری)

آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار.................................... ۱۰

بازارهای قدیمی کردستان................................................................... ۱۳

مبانی نظری در مورد طرح مورد نظر:................................................ ۱۹

فصل سوم(برسی نمونه ها وتاریخچه)

اولین نمایشگاههای تجاری بین المللی امروزین...................................... ۲۲

نمایشگاه جهانی آلمان – هانور 2000................................................. ۲۳

نمایشگاه بین المللی تهران.................................................................. ۳۲

آشنایی با وضع موجود نمایشگاه بین المللی تهران.................................... ۳۲

ارزیابی وضع موجود نمایشگاه بین المللی تهران.................................... ۳۴

نمایشگاه بین المللی مشهد................................................................... ۳۶

اهداف نمایشگاه:.............................................................................. ۳۷

خدمات و امکانات:......................................................................... ۳۹

خدمات نمایشگاه:............................................................................ ۴۰

خدمات فنی..................................................................................... ۴۰

مزیتها:........................................................................................... ۴۲

آنالیز سایت:.....................................................................................۴۵

برنامه ریزی کالبدی:..............................................................۵۰

مقدمه............................................................................................ ۵۰

کاربری های موردنیاز..................................................................... ۵۱

برنامه کالبدی................................................................................. ۵۳

فصل چهارم(ضوابط واستانداردها)

استانداردها..................................................................................... ۶۰

جزئیات وکلیات در طراحی نمایشگاه.................................................. ۶۳

گروه بندی کاربری ها…………………............................................. ۶۷

فصل پنجم(اقـلیـم)

تقسیمات اقلیمی................................................................................۶۹

آب وهوای آسیا................................................................................۷۰

اقلیم های آب و هوایی ایران...............................................................۷۳

اقلیم ایران.......................................................................................۷۴

نگاهی جغرافیایی شهرسقز................................................................ ۷۹

شرایط اقلیمی شهرستان سقز:.............................................................۸۰

طراحی اقلیمی................................................................................ ۸۰

خصوصیات کلی فرم بنا در اقلیم سرد................................................. ۸۱

کالبد شهری و روستایی در اقلیم سرد.................................................. ۸۴

فصل ششم(تحلیل سایت وروند تحقیق)

تحلیل سایت.................................................................................... ۸۶

دسترسی ها.....................................................................................۸۷

مجاورت ها.....................................................................................۸۸

پتانسیل ها.......................................................................................۸۹

اقلیم...............................................................................................۹۰

مکان یابی کاربری ها در سایت..........................................................۹۱

فصل هفتم(نتیجه گیری-گذینه های طراحی)

ایده های اصلی طراحی(ایده های نهایی)...............................................۹۲

سیرکولاسیون محوطه ......................................................................۹۳

سطوح خدماتی مجموعه نمایشگاه........................................................۹۴

ساختمان نمایشگاه.............................................................................۹۴

نقشه ها..........................................................................................۹۵

فهرست منابع..................................................................................۱۰۴


فصل اول:کلـیـات تحقــیـــق

چکیده

امروزه کلیه کشور های جهان اهمیت فوق العاده ای به بازرگانی خود قائل هستند و همه کشورها اعم از کشور های پیشرفته و در حال توسعه ناگزیرند به این موضوع اهمیت داده و در جهت گسترش سالم و سود مند این قسمت از اقتصاد کشور کوشا باشند . بازرگانی نقش بسیار مهمی را در کل اقتصاد کشور ایفا می کند و اطلاعات بازرگانی نه تنها مورد توجه دولت ها می باشد ، بلکه محققین اقتصادی و صنعتگران و بازرگان نیز از طالبین جدی آن هستند. احتیاج محققین اقتصادی به این جهت است که برای بررسی تحولات اقتصادی و پیش بینی های آینده و تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی در اعصار گذشته ، حال و آینده ناگزیر هستند که به بازرگانی اهمیت زیادی بدهند .

بدین جهت نمایشگاه بین المللی سقز با هدف کوشش در راه ایجاد نمایشگاه های تجاری به منظور گردآوری امکانات تولیدی و فرآورده های مطلوب کشور در یک جا و همچنین آشنایی با فرآورده های گوناگون در زمینه های مربوط به رشته های مختلف علمی بازرگانی و صنعتی کشاورزی ، فرهنگی و هنری مطالعه و طراحی خواهد گردید .

به طور کلی یک مرکز بازرگانی عبارت است از مرکزی که نقش مکمل و پشتیبانی خدمات بخش های خصوصی و دولتی را دارند . هدف اصلی هر مرکز بازرگانی گرد هم آوردن فعالیتها و مؤسسات دست اندرکار بازرگانی به زیر یک سقف و ارائه خدمات مورد نیاز به آنها برای پیشرفت بیشتر کارشان است .

پیشگفتار

پیشرفت علم و فن آوری نو زندگی انسان را در تمامی عرصه ها متحول نموده است ولی مسائل بی شمار ناشی از این تحول لا ینحل مانده اند . اگر شعور و دانش انسان ها بصورت ترکیبی در جهت همگرایی و کارایی به کار گرفته شود تحت تاثیر ارتباط متقابل و یگانگی جهت دانشی قدرتمند تر حاصل خواهد شد . این دانش نو سبب ایجاد تفاهم متقابل در فضای زندگی انسان ها گردیده و به شکیبایی آن ها برای قبول سنت ها و رفتار های اجتماعی یکدیگر خواهد افزود . به این ترتیب توسعه اجتماعات بشری هم نواخت و هم آهنگ بسوی طریقی بهتر برای زندگی حرکت خواهد کرد .

نمایشگاه ها باید با نمایش افتخار آمیز دانش و عرضه دستاورد های آن در کنار یکدیگر تبدیل به میدان گاه برخورد های انسانی گردیده و در دست یابی به این هدف موثر باشد .

از اکسپو باید مفهومی بالاتر از نمایشگاه دست آوردهای سنتی گذشته و توسعه و پیشرفت فن آوری زمان حال انتظار داشت . نمایشگاه باید در عین حال کیفیت یک همایش بین المللی سرور انگیز را داشته باشد که مردم دنیا یکدیگر را در آن ملاقات کنند ، آشنا شوند ، افکارشان را هماهنگ کرده و دانش خود را مبادله نمایند .

نمایشگاه باید بجای عرضه نمایش سخت افزار به عرصه های جشن ها و مراسم برای نرم افزار تبدیل شوند . به همین منظور هدف این است که تمامی مجموعه نمایشگاه تبدیل به میدان گاهی گردد که توسعه این انگاره را میسر سازد .

انگاره ( مراسمی برای هماهنگی و یگانگی انسان ها )

برای آگاهی از هر پدیده باید ابتدا خوب آنرا بشناسیم و تعریف مشخص عام و خاص از این پدیده برای خود داشته باشیم ، مقوله نمایشگاهها ترکیبی از صنعت و هنر است که معمولاً فعالیتهای اقتصادی را در یک محدوده زمانی و مکانی متمرکز نموده است .

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت ایمنی ساختمان و بالابرها:ایمنی در ساختمان,پاورپوینت ایمنی در ساختمان,دانلود پاورپوینت ایمنی در ساختمان,ایمنی ساختمان و بالابرها,پاورپوینت ایمنی ساختمان و بالابرها,پاورپوینت ایمنی ساختمان و بالابرها,كارگاه ساختمانی,عملیات ساختمانی,كارفرما,پیمانكار,ایمنی در صنعت

مبانی نظری گیاه جو، تنش سرمازدگی، ارتباط ورنالیزاسیون (بهاره سازی) با تحمل به تنش سرما:مبانی نظری گیاه جو، تنش سرمازدگی، ارتباط ورنالیزاسیون (بهاره سازی) با تحمل به تنش سرما,مبانی نظری گیاه جو، تنش سرمازدگی,مبانی نظری ارتباط ورنالیزاسیون (بهاره سازی) با تحمل به تنش سرما,مبانی نظری, گیاه جو,تنش سرمازدگی, ارتباط ورنالیزاسیون (بهاره سازی) با تحمل به تنش سرما

پاورپوینت نظریه کثرت گرا چیست:پاورپوینت نظریه کثرت گرا چیست,دانلود پاورپوینت نظریه کثرت گرا چیست,پاورپوینت رایگان نظریه کثرت گرا چیست,پاورپوینت تعریف نظریه کثرت گرا چیست,پاورپوینت آشنایی با نظریه کثرت گرا,دانلود نظریه کثرت گرا چیست,نظریه کثرت گرا چیست,پروژه نظریه کثرت گرا چیست,تحقیق نظریه کثرت گرا چیست,دانلود پاورپوینت تعریف نظریه کثرت گرا چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با نظریه کثرت گرا,

پاورپوینت پایگاه داده:پاورپوینت پایگاه داده,دانلودپاورپوینت پایگاه داده,پایگاه داده,دانلودپایگاه داده,پروژه پاورپوینت پایگاه داده,دانلود پروژه پایگاه داده ,تحقیق پایگاه داده ,دانلود تحقیق پایگاه داده,پاورپوینت,پایگاه,داده,اصول,پروژه,تحقیق

پاورپوینت معمار ریچارد راجرز:پاورپوینت زندگی نامه و معرفی آثار معمار ریچارد راجرز,دانلود پاورپوینت زندگی نامه و معرفی آثار معمار ریچارد راجرز,معمار ریچارد راجرز,معرفی آثار معمار ریچارد راجرز,پاورپوینت زندگی نامه ریچارد راجرز,ریچارد راجرز,پروژه‌های مهم راجرز ,آثار معمار ریچارد راجرز,معماری,معمار ,زندگی نامه ریچارد راجرز

مبانی نظری نخبگان سیاسی، حکومت، ملت و هویت ملی:مبانی نظری نخبگان سیاسی، حکومت، ملت و هویت ملی,مبانی نظری, نخبگان سیاسی, حکومت, ملت , هویت ملی

تحقیق بیمه شخص ثالث:بیمه,بیمه شخص ثالث

پاورپوینت ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری (فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری):دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری با عنوان ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری,پاورپوینت ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری (فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری),عوامل مؤثر بر وضعیت بنگاهها و سازمانها ,مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار,نقش سازمانهای ژاپنی و ب

تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت چینی پردیس:مدیریت كیفیت, منابع انسانی,سازمان, روابط كاركنان,برنامه ریزی

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب:خلاقیت ,کودکان اجتماعی ,انزوا طلب,تحقیق,مقاله,پایان نامه,پژوهش,مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب,تحقیق مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب,مقاله مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب,پایان نامه مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب,پژوهش مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پایا