شما با عنوان شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

هم اکنون فایل با مشخصه ی شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:شرط علم به قدرت , قدرت بر اجرای تعهد,مقاله شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد,پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد,تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.[1]

پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش[2]موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.

بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.

قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.

فهرست تفضیلی:

مقدمه...................................................................................................................

تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب..............................................

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن.........

مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی.............................................

مبحث دوم: تعریف تعهد......................................................................................

مبحث سوم: مفهوم شرط....................................................................................

مبحث چهارم: مفهوم قدرت.................................................................................

مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد..........................................................................

مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد.....................................

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد......................................

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان...................................

مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد...........................

بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی..................................................................................................................

بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد..................

بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد............................................

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد.....................................................................................................................

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد......................................

مبحث اول: مفهوم علم به قدرت..........................................................................

مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب

بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی).......................

بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت........................................

بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد................

بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)...............................

مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی.............................................................

بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد...............................................................

بند دوم: ظن بر اجرای تعهد................................................................................

بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت.......................................

بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد......................................................................

بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد...............................................................

بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد...........

مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر..............................................................

گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل..........................

بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»

بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد............

بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن....................................

بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است

بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد

مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد

بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی..........................

بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال.....................................

مبحث سوم: ‌ قدرت بر اجرای تعهد دربرخی عقود و مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد در برخی اعمال حقوقی

بند اول: قدرت بر اجرای تعهد در عقد قرض

بند دوم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد وکالت

بند سوم: قدرت بر اجرای تعهد درعقد کفالت

بند چهارم : قدرت بر اجرای تعهد درعقد مضاربه

نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات

منابع و ماخذ

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی سیپورکس:سیپورکس,پاورپوینت سیپورکس,تحقیق سیپورکس,مقاله سیپورکس,دانلود سیپورکس,بتن ریزی ,بتن جدید ,بررسی سیپورکس,پروژه دانشجویی,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پاورپوینت!@#,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت اختلالات خوردن چیست:پاورپوینت اختلالات خوردن چیست,دانلود پاورپوینت اختلالات خوردن چیست,دانلود اختلالات خوردن چیست,اختلالات خوردن چیست,پاورپوینت آسیب شناسی روانی,دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی,تحقیق اختلالات خوردن چیست,دانلود تحقیق اختلالات خوردن چیست,پروژه اختلالات خوردن چیست,دانلود پروژه اختلالات خوردن چیست,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی

بررسی ریخته گری فولاد-ذوب فلزات:تحقیق بررسی ریخته گری فولادذوب فلزات ,پروژه بررسی ریخته گری فولادذوب فلزات ,مقاله بررسی ریخته گری فولادذوب فلزات ,دانلود تحقیق بررسی ریخته گری فولادذوب فلزات,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت بتن پیش تنیده:بتن پیش تنیده،Prestressed concrete،بتن مسلح،کابل فولادی کششی،میلگرد و بتن،پیش تنیدگی ،مزایای بتن پیش تنیده ،سقف‌های بتنی پیش تنیده ،بتن پیش تنیده پس کشیده،بتن آرمه،آرماتوربندی،سازه های بتونی و روش اجرای آنهاسازه بتنی بتن ریزی بتن آرمهآرماتورآرماتور و بتنخاموت سازه‌های بتن آرمهبتن که شن و ماسه قالب بندی قالب

فن آوری اطلاعات ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها:دانلود پایان نامه فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها,دانلود رساله فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها,دانلود مقاله فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها,دانلود پژوهش فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها,دانلود پروژه فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیس

پاورپوینت جوشکاری در ساختمان‌های فولادی:وشکاری در ساختمان‌های فولادی,جوشکاری,جوشکاری در ساختمان‌,پاورپوینت جوشکاری در ساختمان‌های فولادی,دانلود پاورپوینت جوشکاری در ساختمان‌های فولادی,مقاله جوشکاری در ساختمان‌های فولادی,پروژه جوشکاری در ساختمان‌های فولادی,دانلود پروژه جوشکاری در ساختمان‌های فولادی,جزوه جوشکاری در ساختمان‌های فولادی,دانلود جوشکاری در ساختمان‌های فولادی,پژوهش جو

تمایل پسرها برای ازدواج سفید و خطرات آن برای دخترها:دانلود تمایل پسرها برای ازدواج سفید و خطرات آن برای دخترها ، دانلود، تمایل پسرها برای ازدواج سفید و خطرات آن برای دخترها ، تمایل پسرها برای ازدواج سفید ، پسرها برای ازدواج سفید ، ازدواج سفید و خطرات آن برای دخترها ، ازدواج سفید، فروشگاه اینترنتی کوثر، فروشگاه اینترنتی ، فروشگاه کوثر ، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش ف

پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی:دانلود پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی,مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی,بررسی و تحلیل مرکز هنرهای نمایشی ,پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی ,پاورپوینت تحلیل مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی,پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی,مرکز هنر کره جنوبی

بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران:تجهیزات پزشكی,نگهداری,مدیریت نگهداری,مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی,بیمارستان های تحت پوشش,وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش

مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ):مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) ,مقیاس, معنا در زندگی, استگر و همکاران ,(MLQ)