خرید: گوشه هایی از تاریخ اجتماعی ایران بررسی كوتاه دربارة وضع زنان در دوران قاجار ( فتحعلی شاه قاجار )

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع گوشه هایی از تاریخ اجتماعی ایران بررسی كوتاه دربارة وضع زنان در دوران قاجار ( فتحعلی شاه قاجار ) می باشد.
کلمات کلیدی:تاریخ اجتماعی, ایران , وضع زنان در دوران قاجار, فتحعلی شاه قاجار

ایل قاجار ، از زمان تشكیل سلسله صفویه نام و نشانی داشتند و در كنار سپاه قزلباش ، در ركاب شاه اسماعیل شمشیر می زدند . در عهد شاه عباس كبیر ، اینان عده ای به گرجستان و تعدادی نیز به دو سوی رودخانه گرگان كوچانده شدند . از این طایفه ، آن گروه كه در سمت راست گرگان فعلی یا استر آباد آن روز سكونت داشتند به نام یوخاری باش و آن عده كه در ساحل چپ اقامت كردند به نام اشاقه باش معروف شدند .

ما با نام فتحعلی خان قاجار در بیان جریان بخشیدن كنیزی از جانب شاه سلطان حسین صفوی به او آشنا شدیم ، كه چگونه كنیز اهدایی حامله از آب در آمد و پس از چندی محمد حسن حسن خان قاجار از این زن پا به عرصة وجود گذاشت . و در همان قسمت توضیح دادیم كه در حقیقت محمد حسن خان فرزند فتحعلی خان قاجار نبوده بلكه پسر شاه سلطان حسین می شود .

فتحعلی خان قاجار از قبیله اشاقه باش یك بار به یاری شاه سلطان حسین شتافت و بار دیگر در زمان شاه تهماسب دوم از سلسله صفویه حمایت كرد كه بر اثر قدر ناشناسی این دو دیگر در زمان شاه تهماسب دوم از سلسله صفویه حمایت كرد كه بر اثر قدر ناشناسی این دو شاه ، او به استر آباد بازگشت و در صفر 1139 هجری به دست یكی از افراد ایل قاجار ، به تحریك نادر كشته شد . پس از كشته شدن فتحعلی خان قاجار ، بخت از اشاقه باش برگشت و قبیله یوخاری باش مورد لطف نادر قرار گرفتند و چون محمد حسن خان ، جان خود را در خطر دید از بیم ، مدت ها متواری شد و پس از قتل نادر به استر آباد آمد و مناطقی را به تصرف خویش در آورد ، و در سال 1171 هجری در راه مخالفت با كریم خان زند كشته شد و كریم خان دختر وی را به زنی گرفت و از نه پسر محمد حسن خان ، دو تن یعنی آقا محمد خان و حسین قلی خان جهانسوز را به شیراز برد ، و چون مردی با صفا و نیك نفس بود . حسین قلی خان را به حكومت دامغان فرستاد ولی او راه عصیان پیش گرفت و به دست تركمانان كشته شد و آقا محمد خان تا مرگ كریم خان ، یعنی تا سال 1193 هجری در شیراز ماند .

فهرست مطالب

نظری كوتاه به آغاز كار این سلسله .........................

وضع اجتماعی زنان ..........................................

زن در تنگناهای اقتصادی خانواده................................

قدرت خواجگان حرمسرا .......................................

خدمه و ساكنان اندرون...........................................

سلطان حقی.......................................................

نام و برخی مشخصات تعدادی از زنان فتحعلی شاه..............

منابع و ماخذ ..................................................................

ادامه مطلب و دریافت فایل

جوشکاری فلزات رنگی:جوشکاری فلزات رنگی,جوشکاری

پاورپوینت آیین نامه حفاظت ساختمان:حفاظت ساختمان,آیین نامه حفاظت,آیین نامه حفاظت ساختمان,پاورپوینت آیین نامه,پاورپوینت حفاظت ساختمان,پاورپوینت آیین نامه حفاظت ساختمان,دانلود پاورپوینت آیین نامه حفاظت ساختمان,دانلود آیین نامه حفاظت ساختمان,آیین‌نامه‌ حفاظت‌ و بهداشت‌ عمومی‌ در كارگاه ها,تحقیق آیین نامه حفاظت,دانلود مقاله آیین نامه حفاظت ساختمان

پاورپوینت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:پروژه,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

پاورپوینت مکانیابی بندر جدید در سواحل جنوب کشور:دانلود پاورپوینت مکانیابی بندر جدید در سواحل جنوب کشور,پاورپوینت مکانیابی بندر جدید در سواحل جنوب کشور,مکانیابی بندر جدید در سواحل جنوب کشور,مکانیابی بندر جدید,بندر جدید در سواحل جنوب کشور,پاورپوینت مکانیابی بندر جدید,پاورپوینت بندر جدید در سواحل جنوب,پروژه دانشجویی,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت مرکز تجارت جهانی فردوسی:مرکز تجارت جهانی فردوسی,پاورپوینت مرکز تجارت جهانی فردوسی,دانلود پاورپوینت مرکز تجارت جهانی فردوسی,مشخصات پروژه مرکز تجارت جهانی فردوسی,پاورپوینت مشخصات پروژه مرکز تجارت جهانی فردوسی,دانلود پاورپوینت مشخصات پروژه مرکز تجارت جهانی فردوسی,راهنمای طبقات مرکز تجارت جهانی فردوسی,پاورپوینت راهنمای طبقات مرکز تجارت جهانی فردوسی,دانلود پاورپوینت ر

بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان:بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان,بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری,عملكرد تحصیلی دانش آموزان,هوش هیجانی با پرخاشگری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

مبانی نظری نگرش به تبلیغات اینترنتی و نحوه شکل گیری نگرش:دانلود مبانی نظری نگرش به تبلیغات اینترنتی و نحوه شکل گیری نگرش,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق,عناصر نگرش,نحوه شکل گیری نگرش

دانلود مقاله درمورد حسابرسی وجوه نقد وبانک:حسابرسی وجوه نقد وبانک ,حسابداری,حسابرسی,وجوه نقدی,بانک و وجوه نقدی,صورت های مالی,ازمون محتوای نقد و بانک,اثبات وجود و مالکیت,حساب های بانکی,صورت حساب مقطعی بانک,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت ترفند های فتوشاپ:ترفند های فتوشاپ,پاورپوینت ترفند های فتوشاپ,دانلود پاورپوینت ترفند های فتوشاپ,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت

فصل دوم مبانی و پیشینه نظری کیفیت زندگی:فصل دوم مبانی و پیشینه نظری کیفیت زندگی,فصل دوم مبانی نظری کیفیت زندگی,فصل دوم پیشینه نظری کیفیت زندگی