خرید: گوشه هایی از تاریخ اجتماعی ایران بررسی كوتاه دربارة وضع زنان در دوران قاجار ( فتحعلی شاه قاجار )

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع گوشه هایی از تاریخ اجتماعی ایران بررسی كوتاه دربارة وضع زنان در دوران قاجار ( فتحعلی شاه قاجار ) می باشد.
کلمات کلیدی:تاریخ اجتماعی, ایران , وضع زنان در دوران قاجار, فتحعلی شاه قاجار

ایل قاجار ، از زمان تشكیل سلسله صفویه نام و نشانی داشتند و در كنار سپاه قزلباش ، در ركاب شاه اسماعیل شمشیر می زدند . در عهد شاه عباس كبیر ، اینان عده ای به گرجستان و تعدادی نیز به دو سوی رودخانه گرگان كوچانده شدند . از این طایفه ، آن گروه كه در سمت راست گرگان فعلی یا استر آباد آن روز سكونت داشتند به نام یوخاری باش و آن عده كه در ساحل چپ اقامت كردند به نام اشاقه باش معروف شدند .

ما با نام فتحعلی خان قاجار در بیان جریان بخشیدن كنیزی از جانب شاه سلطان حسین صفوی به او آشنا شدیم ، كه چگونه كنیز اهدایی حامله از آب در آمد و پس از چندی محمد حسن حسن خان قاجار از این زن پا به عرصة وجود گذاشت . و در همان قسمت توضیح دادیم كه در حقیقت محمد حسن خان فرزند فتحعلی خان قاجار نبوده بلكه پسر شاه سلطان حسین می شود .

فتحعلی خان قاجار از قبیله اشاقه باش یك بار به یاری شاه سلطان حسین شتافت و بار دیگر در زمان شاه تهماسب دوم از سلسله صفویه حمایت كرد كه بر اثر قدر ناشناسی این دو دیگر در زمان شاه تهماسب دوم از سلسله صفویه حمایت كرد كه بر اثر قدر ناشناسی این دو شاه ، او به استر آباد بازگشت و در صفر 1139 هجری به دست یكی از افراد ایل قاجار ، به تحریك نادر كشته شد . پس از كشته شدن فتحعلی خان قاجار ، بخت از اشاقه باش برگشت و قبیله یوخاری باش مورد لطف نادر قرار گرفتند و چون محمد حسن خان ، جان خود را در خطر دید از بیم ، مدت ها متواری شد و پس از قتل نادر به استر آباد آمد و مناطقی را به تصرف خویش در آورد ، و در سال 1171 هجری در راه مخالفت با كریم خان زند كشته شد و كریم خان دختر وی را به زنی گرفت و از نه پسر محمد حسن خان ، دو تن یعنی آقا محمد خان و حسین قلی خان جهانسوز را به شیراز برد ، و چون مردی با صفا و نیك نفس بود . حسین قلی خان را به حكومت دامغان فرستاد ولی او راه عصیان پیش گرفت و به دست تركمانان كشته شد و آقا محمد خان تا مرگ كریم خان ، یعنی تا سال 1193 هجری در شیراز ماند .

فهرست مطالب

نظری كوتاه به آغاز كار این سلسله .........................

وضع اجتماعی زنان ..........................................

زن در تنگناهای اقتصادی خانواده................................

قدرت خواجگان حرمسرا .......................................

خدمه و ساكنان اندرون...........................................

سلطان حقی.......................................................

نام و برخی مشخصات تعدادی از زنان فتحعلی شاه..............

منابع و ماخذ ..................................................................

ادامه مطلب و دریافت فایل

تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر):تاریخ تحولات, قانون ارث زن ,همسر,دختر, خواهر,مادر,ارث,ارث زن,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

زندگی عشایر:زندگی عشایر ,جزوه زندگی عشایر ,پروژه زندگی عشایر ,تحقیق زندگی عشایر

بررسی معماری پلها:معماری پلها,بررسی معماری پلها,بررسی معماری پل,معماری پل,تحقیق معماری پلها,پل,تحقیق پل,دانلود مقاله بررسی معماری پل ها,دانلود تحقیق معماری پل,تحلیل پل,تحلیل معماری پل,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت مدل کسب و کار 3 (بخش 21 کارگاه کارآفرینی و تولید):پاورپوینت بخش 21 کارگاه کارآفرینی و تولید (مدل کسب و کار 3),پاورپوینت بخش 21 کارگاه کارآفرینی و تولید,پاورپوینت مدل کسب و کار 3,پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید, کارگاه کارآفرینی و تولید

پاورپوینت ‌رفتار لرزه‌ای قاب های فولادی دارای بادبند و اتصالات نیمه صلب:رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی دارای بادبند و اتصالات نیمه صلب,پاورپوینت رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی دارای بادبند و اتصالات نیمه صلب,دانلود پاورپوینت رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی دارای بادبند و اتصالات نیمه صلب,رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی دارای بادبند,پاورپوینت رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی دارای بادبند,دانلود پاورپوینت رفتار لرزه‌ای قاب‌های ف

تأثیر سیاست های ضد صهیونیستی دولت احمدی نژاد بر روابط ایران و اتحادیه اروپا:تأثیر سیاست های ضد صهیونیستی,سیاست های ضد صهیونیستی,دولت احمدی نژاد,روابط ایران و اتحادیه اروپا,پروژه,پژوهش,مقاله,پایان نامه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق

پاورپوینت مجتمع بین المللی تجاری،اداری واقامتی آتلانتیس قشم:دانلود مجتمع بین المللی تجاری اداری واقامتی آتلانتیس قشم,پاورپوینت مجتمع بین المللی تجاری,اداری واقامتی آتلانتیس قشم,مجتمع چند منظوره آتلانتیس قشم,پاورپوینت تحلیل و بررسی مجتمع آتلانتیس قشم,پاورپوینت مجتمع چند منظوره آتلانتیس قشم,مجتمع آتلانتیس

پاورپوینت روانشناسی تجربی چیست ؟:پاورپوینت روانشناسی تجربی چیست ؟,دانلود پاورپوینت روانشناسی تجربی چیست ؟,دانلود روانشناسی تجربی چیست ؟,روانشناسی تجربی چیست ؟,تحقیق روانشناسی تجربی چیست ؟,دانلود تحقیق روانشناسی تجربی چیست ؟,پروژه روانشناسی تجربی چیست ؟,دانلود پروژه روانشناسی تجربی چیست ؟,روانشناسی تجربی,پاورپوینت روانشناسی تجربی,دانلود پاورپوینت روانشناسی تجربی,دانل

نور و تاریخچه آن:نور,نور چیست,تاریخچه نور,نور ها,پروژه نور,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله نور و تاریخچه آن,پژوهش نور و تاریخچه آن,تحقیق نور و تاریخچه آن,پروژه نور و تاریخچه آن

پاورپوینت نشانه های سکته مغزی:سکته,پاورپوینت سکته مغزی,دانلود پاورپوینت سکته مغزی,سکته مغزی,علایم سکته مغزی,انواع سکته مغزی,پاورپوینت پزشکی,دانلود پاورپوینت پزشکی,پزشکی