خرید: مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی در صنعت بیمه

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی در صنعت بیمه می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی در صنعت بیمه,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,خصوصی سازی در صنعت بیمه,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق, خصوصی سازی , صنعت بیمه

عنوان:

تعداد صفحات: 60

فرمت فایل: word

بيمه در لغت به معنای ايمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بيم " مشتق شده باشد. اما قانون بيمة ايران مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بيمه را چنين تعريف می کند:

" بيمه عقدی است که به موجب آن يک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و يا وجوهی از طرف ديگر، در صورت وقوع ويا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده يا وجه معينی بپردازد. متعهد را بيمه گر و تعهد را بيمه گذار و وجهی را که بيمه گذار به بيمه گر می پردازد، حق

بيمه وآنچه را که بيمه می شود موضوع بيمه می نامند. ) زاهدی، 1378(

بنابراين به طور کلی می توان گفت بيمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پيامدهای اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايی که به اين قبيل افراد پرداخت می‎گردد از پول هايی تأمين می شود که گروه مشتريان برای خريد بيمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم ديگر مشارکت می کنند. به بيان ديگر همه آن ها که بيمه می خرند با مشارکت در سرمايه ای که متعلق به همة خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان های هريک از افراد زيان ديده شريک وسهيم می شوند.

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(

لغت بیمه در زبانهای مختلف :

عربی : Ta-min فرانسوی : Assurance

هندی : Bima انگلیسی : Insurance ایتالیایی : Assicara

2-3 ) تاريخچة پيدايش بيمه

دريانوردان چينی در سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح، مال التجاره خود را به جای حمل با يک کشتی يا قايق با چندين کشتی و قايق حمل می کردند، که هرگاه يکی يا چند وسيله دچار مخاطرات دريا شد و يا دزدان دريايی به غارت بردند، کشتی ها و يا قايق های ديگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش يابد که اين کار آنان همان اصل پراکندگی ريسک بود.

در دوهزار سال قبل از ميلاد دريانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دريافت می کردند و هرگاه دريـانورد بدهکار بـا موفقيت سـفر خود را به پايان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دريافتـی را ظرف مدت معين به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی اين مدت کالای دريانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دريافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دريانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دريانورد با حوادث دريا مواجه می شد يا دزدان دريايی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ يعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسيدن کالا بود. بهرة اين نوع وام ها بيشتر از وام عادی بود و اين مابه التفاوت بين ميزان بهرة وام عادی و وام دريايی را می توان حق بيمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. اين نوع وام ها را در تاريخ بيمه، وام‎های دريايی ناميدند که بين دريانوردان فنيقی نيز رواج يافت و در سده های پنجم وششم قبل از ميلاد مسيح در مديترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نيز رواج پيدا کرده بود و سرمايه داران اروپايی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دريايی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کراية کشتی محسوب می شد.

فهرست مطالب

تعريف کلی بيمه

تاريخچة پيدايش بيمه

جريان ظهور وگسترش بيمه در ايران

انواع بيمه در صنعت بيمة ايران

جايگاه مؤسسات بيمه در بازار مالی کشور

شاخص های بيمه و ارزيابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقايسه با ايران

خصوصی سازی در ايران

نارسايی های اجرايی در فرايند خصوصی سازی در ايران

آغاز جريان خصوصی سازی صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب

چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه

نظارت بر عمليات بيمه و انواع مقررات نظارت در شرايط خصوصی سازی

فرصت ها و تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه

عملکرد هفده ساله صنعت بيمه کشور ( سال های 1389-1373 )

بازار جهانی بيمه در سال 2011 ميلادی

تجربه چند کشور در زمينه خصوصی سازی صنعت بيمه

سابقه تحقيق

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی موانع اقدام پژوهی از دیدگاه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی:پژوهش, اقدام پژوهی ,معلمان ,موانع سازمانی ,موانع قانونی

دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95:دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95,دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانلود داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاوپوینت قراردادها:پاوپوینت قراردادها,قراردادها,دانلود قراردادها,دانلود پاوپوینت قراردادها,دانلود,دانلود پاوپوینت,رشته ی مدیریت

راهنمای نگارش پایان نامه در مقطع كارشناسی ارشد:راهنمای نگارش پایان نامه در مقطع كارشناسی ارشد,دانلود راهنمای نگارش پایان نامه در مقطع كارشناسی ارشد,آموزش نگارش پایان نامه در مقطع كارشناسی ارشد,دانلود آموزش نگارش پایان نامه در مقطع كارشناسی ارشد

شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی:پایان نامه شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی,شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی,مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی,پایان نامه شیوه های فرزندپروری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پرسشنامه سبک دفاعی آندرز و همکاران:پرسشنامه سبک دفاعی آندرز و همکاران,پرسشنامه ,سبک دفاعی ,آندرز و همکاران

پاورپوینت نحوه ساخت سوزن ته گرد:دانلود پاورپوینت نحوه ساخت سوزن ته گرد,نحوه ساخت سوزن ته گرد,پاورپوینت ساخت سوزن ته گرد,بررسی نحوه ساخت سوزن ته گرد,پاورپوینت بررسی ساخت سوزن ته گرد,پاورپوینت تولید سوزن ته گرد,پاورپوینت نحوه ساخت سوزن ته گرد

ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار:پایان نامه مدیریت,مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,روش های ارزشگذاری, ضرایب قیمت وبازده حقوق صاحبان سهام,بورس اوراق بهادار,سهام,مقاله مدیریت,پروژه,پژوهش,تحقیق,مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,پایان نامه,دانلود پایان نامه

پاورپوینت انگور:پاورپوینت انگور ,دانلود پاورپوینت انگور ,بررسی انگور ,تحقیق انگور ,مفاله انگور ,کاشت انگور,راه و روش کاشت انگور,انواع انگور,چگونگی زمین انگور,تاریخچه انگور,انگور و آفرینش

پاورپوینت اجرای ساختمان با مصالح بنائی:دانلود پاورپوینت اجرای ساختمان با مصالح بنائی,اجرای ساختمان با مصالح بنائی,ساختمان مصالح بنائی,سازه بنائی,پاورپوینت اجرای ساختمان با مصالح بنائی,شناژ,کلاف,پاورپوینت سازه بنائی