خرید فایل بررسی معماری مرکز بازپروری معتادان

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی معماری مرکز بازپروری معتادان آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:بررسی معماری مرکز بازپروری معتادان,معماری مرکز بازپروری معتادان,رساله معماری مرکز بازپروری معتادان

فهرست مطالب

مقدمه .............................................. 5

فصل اول : پژوهش

1-1- طرح پژوهش..................................... 8

1-2- اهداف پژوهش.................................. 10

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2-1- انواع تیپ شخصیتی............................. 12

2-2- تاثیر سن در بزهکاری ........................ 13

2-2-1- کودکی...................................... 13

2-2-2- برنایی.................................... 13

2-2-3 پختگی....................................... 13

2-2-4- پیری....................................... 13

2-3- تربیت – ماهیت و نقش آن....................... 14

2-4- قدرت تربیت و اصلاح............................ 18

2-5- تربیت و جامعه شناسی.......................... 21

2-6- تربیت و روانشناسی............................ 23

2-7- تعریف اعتیاد................................. 23

2-8- تاریخچه اعتیاد............................... 24

2-9- تاریخچه شناخت و گسترش مواد مخدر در ایران..... 25

2-9-1 مواد مخدر در ایران باستان................... 25

2-9-2 مواد مخدر از ظهور اسلام تا دوران صفویه....... 26

2-9-3 مواد مخدر از دوران صفویه تا پایان دوره قاجاریه 26

2-10- مبارزه با مواد مخدر......................... 28

2-11- مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب............. 32

2-12- انواع مواد مخدر و شرح آنها................................................... 34

فصل سوم : بررسی سابقه فعالیتهای عملی در رابطه با ایجاد توازن روحی افراد

3-1- موسیقی درمانی ............................... 44

3-2- هیپنوتیزم.................................... 46

3-3- رقص درمانی................................... 47

3-4- شعر درمانی................................... 48

3-4-1- اجزای شفابخش شعر درمانی.................... 48

3-5- تئاتر درمانی................................. 49

3-6- نقاشی درمانی................................. 49

3-7- نقش هنر به طورکلی در ایجاد آرامش درونی....... 49

3-8- گروه درمانی.................................. 50

3-9 14 اصل اعتیاد کنگره 60....................... 50

3-10 مقاله صورت مسأله کنگره 60 در مورد ترک اعتیاد. 56

3-11- راهکارهای کنگره 60 در مورد اعتیاد........... 73

فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه

4-1- مرکز درمانی الکسین........................... 89

4-2- مرکز بازپروری دختران در دهکده فرنیل درمادرید. 91

4-3-بیمارستان سیلور هیل........................... 97

فصل پنجم : معماری

5-1- معماری چیست؟................................ 109

5-2- بخشهای اصلی معماری.......................... 110

5-3- معماری و طبیعت.............................. 112

5-4-هنر مینی مال و معماری........................ 114

5-5- زیبایی در معماری............................ 117

5-5-1- تعریف زیبایی.............................. 118

5-5-2-منشاء زیبایی............................... 119

5-5-3-ادراک کننده زیبایی......................... 119

5-5-4- انواع زیبایی.............................. 120

5-5-5-زیبایی درمعماری ........................... 124

5-5-6- جمع بندی.................................. 128

فصل ششم : اطلاعات شهر و منطقه مربوط به پروژه

6-1-1 سقز واژه و تاریخ........................... 132

6-1-2موقعیت جغرافیایی............................ 134

6-1-3 جمعیت...................................... 136

6-1-4آب و هوا ................................... 139

6-1-5- شرایط اقلیمی.............................. 141

6-1-6- دما....................................... 143

6-1-7 – فشار هوا و رطوبت......................... 144

6-1-8-بــاد ..................................... 145

6-1-9- ساختمان زمین شناسی ....................... 148

6-1-10- جهت بهینه قرار گیری ساختمان در کردستان وشهر سقز 149

6-2-2- بررسی تاریخچه زلزله های رخ داده در منطقه تا شعاع 200 کیلومتری محل سایت انتخابی پروژه................. 152

6-2- 2-1برنامه فیزیکی............................ 159

6-3- آنالیز سایت................................. 162

6-3-1- دسترسی های سواره.......................... 162

6-3-2- محور حرکتی پیاده.......................... 162

6-3-3- تراز صوتی................................. 162

6-3-4- چشم انداز ................................ 162

6-6 مبانی طرح از شکل گیری اولیه تا ارائه فرم کلی.. .

6-7 نقشه ها....................................... .

7-1 فهرست منابع و مأخذ........................... 163

فهرست شکل ها

4-1- نمای خارجی نمونه موردی...................... 102

4-2- نمای داخلی نمونه موردی...................... 103

4-3- سرگرمی های بیمارستان........................ 104

4-4- کلینیک دختران............................... 105

4-5- سایت پلان بیمارستان.......................... 108

4-6- ساختمان بیمارستان و نمای خارجی.............. 109

4-7- نماهایی از ساختمان بیمارستان................ 110

6-1- ارتفاع سایه کنسول........................... 153

6-2- نمای خارجی نمونه موردی...................... 157

6-3- نمای خارجی نمونه موردی...................... 158

فهرست جداول

3-1- جدول زمانی برای رسیدن به حدود................ 73

6-1- جدول آمار جمعیتی سقز........................ 142

6-2- جدول بارش سا لیانه.......................... 145

6-3- جدول دمای سقز............................... 146

6-4- جدول رطوبت نسبی............................. 147

6-5- جهت بادهای هشت ساله......................... 148

6-6- جدول زلزله.................................. 149

6-7- زلزله های مهم تاریخی........................ 150

6-8- جدول برنامه فیزیکی فضاها.................... 152

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت عایق بندی و تنظیم صدا (مبحث هجدم مقررات ملی ساختمان):پاورپوینت عایق بندی و تنظیم صدا(مبحث هجدم مقررات ملی ساختمان),پاورپوینت عایق بندی و تنظیم صدا,آکوستیک در ساختمان,مقررات آکوستیکی انواع ساختمان ها,پاورپوینت مبحث هجدم مقررات ملی ساختمان,عایق بندی صدا در ساختمان,مبحث18مقررات ملی ساختمان,آکوستیک

پاورپوینت جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی:پاورپوینت جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی,دانلود پاورپوینت جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی,پاورپوینت رایگان جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی,پاورپوینت جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی چیست,پاورپوینت مفهوم جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی,پاورپوینت آشنایی با جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی,دانلود جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی,جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی,تحقیق جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی,پروژه جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

بررسی اثر عصاره صبرزرد بر تغییرات ایجاد شده ناشی از دیابت القایی موش صحرایی ماده بر روند تکامل گنادهای نر و ماده در مراحل جنینی، نوزادی و بلوغ:عصاره صبرزرد ,دیابت القایی ,موش صحرایی ماده , گنادهای ,نر , ماده, جنینی,نوزادی , بلوغ,دیابت,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

پاورپوینت نقشه برداری نظامی:دانلود پاورپوینت نقشه برداری نظامی,نقشه برداری نظامی,نقشه برداری,پاورپوینت راهنماي استفاده از توتال استيشن لايكا,دوربین نقشه برداری,پاورپوینت نقشه برداری نظامی,پاورپوینت نقشه برداری,عمران,کاربرد GIS در نقشه برداری نظامی

پاورپوینت زندگینامه کارل گوستاو یونگ:پاورپوینت زندگینامه کارل گوستاو یونگ,دانلود پاورپوینت زندگینامه کارل گوستاو یونگ,پاورپوینت بیوگرافی کارل گوستاو یونگ,دانلود پاورپوینت بیوگرافی کارل گوستاو یونگ,دانلود زندگینامه کارل گوستاو یونگ,زندگینامه کارل گوستاو یونگ,تحقیق زندگینامه کارل گوستاو یونگ,دانلود تحقیق زندگینامه کارل گوستاو یونگ,پروژه زندگینامه کارل گوستاو یونگ,دانلود پروژه

پاورپوینت مدیریت HSE در پروژه‏های عمرانی:پاورپوینت مدیریت HSE در پروژه‏های عمرانی ,مدیریت HSE در پروژه‏های عمرانی ,انتخاب پیمانکار,تجهیز کارگاه,پاورپوینت تجهیز کارگاه ساختمانی,وظایف کارفرما ,وظایف پیمانکار,پاورپوینت مدیریت پروژه های عمرانی,سازمان مهندسی و عمران,HSE,عملیات کارگاه

پاورپوینت سازمان همکاری اقتصادی اکو:پاورپوینت سازمان همکاری اقتصادی اکو,دانلود پاورپوینت سازمان همکاری اقتصادی اکو,پاورپوینت رایگان سازمان همکاری اقتصادی اکو,پاورپوینت سازمان همکاری اقتصادی چیست,پاورپوینت سازمان اکو چیست,پاورپوینت تعریف سازمان اکو,دانلود سازمان همکاری اقتصادی اکو,سازمان همکاری اقتصادی اکو,تحقیق سازمان همکاری اقتصادی اکو,پروژه سازمان همکاری اقتصادی اکو,دانل

پاورپوینت معماری حمام های عمومی:معماری حمام های عمومی,پاورپوینت معماری حمام های عمومی,دانلود پاورپوینت معماری حمام های عمومی, نوع معماری حمام ها ,پاورپوینت نوع معماری حمام ها ,دانلود پاورپوینت نوع معماری حمام ها ,حمام گنجعلیخان,پاورپوینت حمام گنجعلیخان,دانلود پاورپوینت حمام گنجعلیخان,بخش‌های مختلف حمام,پاورپوینت بخش‌های مختلف حمام,دانلود پاورپوینت بخش‌های مختلف حمام

دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی(فصل سیزدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران):دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا، داور ونوس و عبدالحمید ابراهیمی با عنوان بازاریابی بین المللی در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل,دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی( فصل سیزدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران),اهمیت بازارهای جهانی,استراتژی همگانی یا ویژه,مراحل عمده تصمیم گیری دربازاریابی ب

پاورپوینت معرفی شغل وکیل:پاورپوینت در مورد شغل وکیل,پاورپوینت در رابطه با شغل وکیل,پاورپوینت با عنوان شغل وکیل,پاورپوینت با موضوع شغل وکیل,معرفی شغل وکیل,وظایف وکیل,مهارت و دانش مورد نیاز وکیل,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل وکالت,بازارکار و فرصت های شغلی وکالت,میزان درآمد وکیل,شخصیت های مناسب وکیل,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,د