خرید فایل مقاله درمورد آموزش مهارت های زندگی

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مقاله درمورد آموزش مهارت های زندگی آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:آموزش مهارت های زندگی,تعریف مهارت های زندگی,تقویت اعتماد به نفس,تقویت اتکا به نفش,اموزش کنترل گفتار,برنامه ریزی زندگی,تاثیر مهارت های زندگی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

آموزش مهارت های زندگی و نقش مشاوره

مقدمه:

آدمی در مسیر تكاملی خود مالك منابع و وسائلی برای زندگی مؤثر است ، اوست كه می‌تواند خود را در زمان حال تجربه كند و گذشته و آینده را از طریق به یاد آوردن و پیش بینی وقایع به تجربه در آورد.

خداوند متعال نیز آدمی را آگاه و مسئول آفریده است تا بتواند از طریق آگاهی های خود ، قادر به انتخاب باشد و مسئولیت رفتارهای نهان و آشكار خود را بپذیرد و توانائی آن را به دست آورد كه پاسخ های مناسبی به محرك های درونی و بیرونی خود ارائه نماید و به عنوان موجودی متكامل شامل جسم ، هیجانات، افكار ، احساسات و ادراكات در محیطی مناسب به اصلاح و تعادل رفتار خود بكوشد و خود را به شكوفائی برساند ( 1)

برای دستیابی به فضائل ، موانع و دردها و رنج ها ی فراوانی در برابر انسان است .اگر آدمی بتواند بر مشكلات خود فائق آید و از سدهای پیش راه بگذرد ، نگهداشتن و پایداری فضیلت‌های به دست آمده را آسان از دست نمی دهد و چنان چه فرزندان ما به این حكمت زیبا در كسب فضائل آگاه شوند قطعاً در بردباری و شكیبائی ها استوارتر خواهند بود.

نقش مشاور نیز در این مسیر تكاملی نقشی حساس و مؤثر است ، آگاه كردن آدمی به چگونگی مقابله و مبارزه با مشكلات ، پشتیبانی و حمایت از مراجعان و تقویت روحیه و بالا بردن ظرفیت های احساسی و روانی آنان از نكات ممتاز كاركرد او در کمک به كسب فضائل است و تلاش های او در جهت تقویت خود باوری ، اعتماد به نفس و استقلال زمینه های تكامل و تقرب آدمی را به منبع والای پاكی ها فراهم خواهد نمود.

تعریف مهارت های زندگی :

مهارت های زندگی عبارتند از: مجموعه ای از توانائی ها كه زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند ، این توانائی ها فرد را قادر می سازند كه مسئولیت های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواست ها ، انتظارات و مشكلات روزانه ، به ویژه در روابط بین فردی به شكل مؤثری روبرو شود ( 2)

انسان در تعاملات حیاتی خود با محیط اجتماعی واجد صفاتی خاص می شود . مهم ترین تأثیراتی كه محیط زندگی بر رفتار به جای می گذارد از طریق احساسات و عواطف است و همین ها است كه نگرش آدمی را تحت تأثیر قرار داده ، تغییراتی اساسی را رقم خواهد زد و نهایتاً‌ در این تعاملات آدمی تجربیاتی را كسب می كند که پس از تكرار و تمرین رفتارها ، مهارت هائی را به وجود می آورد.

پژوهشگران معتقدند تعدادی از مهارت های كسب شده پایه فعالیت های مربوط به ارتقای بهداشت روان را سبب خواهد شد.


تأثیر مثبت مهارتهای زندگی:

مهارتهای زندگی شخص را قادر می سازند تا دانش ، نگرش و ارزش های وجودی خود را به توانائی های واقعی و عینی تبدیل كند و بتواند از این توانائی ها در استفاده صحیح تر نیروهای خود بهره گیرد و زندگی مثبت و شادابی را برای خود فراهم سازد.

شخصی كه از مهارتهای زندگی در مراوده و ارتباط با دیگران كمك می گیرد به احراز موفقیت‌های ذیل نائل خواهد شد

الف : قدرت تحمل نسبت به نظرات مختلف و احساس امنیت نسبت به گفتار دیگران

ب : انجام بموقع كار با توجه به شرایط زمان و مكان

ج : برنامه ریزی و كوشش در امور مفید و دوری از هر كار بی فایده

د : راز داری و كنترل گفتار

هـ : برداشت واقع بینانه از جهان و عبرت آموزی از وقایع تاریخ گذشته (3)

و : تقویت خود پنداره و اتكاء به نفس

ز : استفاده از ظرفیت ها و كنش های هوش

همچنین مهارتهای زندگی اثر مناسبی در جهت كاهش آسیب های فردی و اجتماعی خواهند داشت و با ایجاد نگرش های اصولی و علمی در انتخاب بهترین شیوه در انجام بهینه هر فعالیت نقش مؤثر خود را اثبات خواهند نمود.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت معرفی دانشگاه , بررسی ضوابط و استانداردها و تحلیل نمونه های داخلی و خارجی:پاورپوینت معرفی دانشگاه,پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردها و تحلیل نمونه های داخلی و خارجی,پاورپوینت معرفی دانشگاه و تحلیل نمونه های داخلی و خارجی,پاورپوینت تحلیل نمونه های داخلی و خارجی,پاورپوینت تحلیل نمونه های داخلی و خارجی دانشگاه,پاورپوینت نمونه های داخلی و خارجی دانشگاه,معرفی دانشگاه,بررسی ضوابط و استانداردها و تحلیل نمونه های داخلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمیت کیفیت:مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمیت کیفیت ,مبانی نظری پایان نامه اهمیت کیفیت ,مبانی و پیشینه نظری اهمیت کیفیت ,فصل دوم پایان نامه اهمیت کیفیت ,مبانی نظری اهمیت کیفیت ,مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمیت کیفیت ,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش اهمیت کیفیت ,اهمیت کیفیت

بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی):بهای تمام شده ,برون سپاری فعالیتها ,خدمات شرکت آب و فاضلاب ، آزمون ویل کاکسون,آزمون مقایسه میانگین وابسته

پروژه مرمت خانه ناصرالدین میرزا در تهران:مرمت،خانه ناصرالدین میرزا،تهران

پاورپوینت بررسی جامع اقلیم گرم و خشك:گرم و خشك,اقلیم گرم و خشك,بررسی اقلیم گرم و خشك,پاورپوینت اقلیم گرم و خشك,تحقیق درمورد اقلیم گرم و خشك,دانلود تحلیل اقلیم گرم و خشك,آب و هوای گرم و خشك,مناطق گرم و خشك,شرایط اقلیمی دشت های فلات,بافت شهری و روستای اقلیم گرم و خشك,دانلود پاورپوینت بررسی اقلیم گرم و خشك,پاورپوینت بررسی جامع اقلیم گرم و خشك

بررسی علل تشكیل شهرهای جدید در جهان:بررسی علل تشكیل شهرهای جدید در جهان,مقاله بررسی علل تشكیل شهرهای جدید در جهان,جزوه بررسی علل تشكیل شهرهای جدید در جهان,تحقیق بررسی علل تشكیل شهرهای جدید در جهان

پاورپوینت کاربرد دوغاب میکروسیلیس در صنعت بتن:کاربرد دوغاب میکروسیلیس در صنعت بتن,پاورپوینت کاربرد دوغاب میکروسیلیس در صنعت بتن,دانلود پاورپوینت کاربرد دوغاب میکروسیلیس در صنعت بتن,دوغاب میکروسیلیس در صنعت بتن,پاورپوینت دوغاب میکروسیلیس در صنعت بتن,دانلود پاورپوینت دوغاب میکروسیلیس در صنعت بتن,میکروسیلیس در صنعت بتن,پاورپوینت میکروسیلیس در صنعت بتن,دانلود پاورپوینت میکروسیلیس در صنع

پاورپوینت بررسی طرح مرمت و احیای امامزاده یحیی:پاورپوینت بررسی طرح مرمت و احیای امامزاده یحیی,پاورپوینت, بررسی طرح مرمت و احیای امامزاده یحیی,طرح مرمت و احیای امامزاده یحیی,طرح مرمت و احیای, امامزاده یحیی

پاورپوینت شمع کوبی:شمع کوبی,دانلود پاورپوینت شمع کوبی,پاورپوینت شمع کوبی,پروژه شمع کوبی,دانلود پروژه شمع کوبی,جزوه شمع کوبی,دانلود جزوه شمع کوبی,پژوهش شمع کوبی,دانلود پژوهش شمع کوبی,تحقیق شمع کوبی,دانلود تحقیق شمع کوبی,مقاله مهندسی عمران,دانلود مقاله مهندسی عمران,پروژه مهندسی عمران,دانلود پروژه مهندسی عمران,جزوه مهندسی عمران,دانلود جزوه مهندسی عمران,

پاورپوینت بناهای مهم بین النهرین:پاورپوینت بناهای مهم بین النهرین,پاورپوینت ,بناهای مهم بین النهرین,بناهای مهم, بین النهرین