خرید ارائه مدل­هایی از رفتار مصرف کننده آنلاین در محیط تجارت الکترونیک وکاربرد آن­ها در طراحی سیستم­های بازاریابی آنلاین

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان ارائه مدل­هایی از رفتار مصرف کننده آنلاین در محیط تجارت الکترونیک وکاربرد آن­ها در طراحی سیستم­های بازاریابی آنلاین وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:تجارت الکترونیک, رفتار مصرف کننده آنلاین, گرایش خریدار,بازاریابی اینترنتی, مدل رفتاری مصرف کننده آنلاین,اعتماد الکترونیکی, سهولت خرید, قصد خرید آنلاین

ابزار عمده ی رسیدن به اهداف بازاریابی، ارتباطات است و اینترنت جدیدترین و مؤثرترین وسیله ی ارتباطی می باشد. ابزاری را که اینترنت در تسهیل تجارت الکترونیک فراهم می کند غالباً تفاوت فاحشی با دیگر اجزای تجارت الکترونیک دارد. قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر بستگی دارد.

این تحقیق در نظر دارد تا در راستای توسعه ی بازاریابی الکترونیک، روشی را برای آنلاین کردن سیستم های بازاریابی سازمان ها ارائه دهد تا مدیران را در جهت کسب بیشترین درآمد و رسیدن به بیشترین منفعت حمایت کند. از آنجایی که مشکل بزرگ روش های سنتی،عدم توجه به تعامل با مشتریان و عدم در نظر گرفتن نیازها، شرایط و نگرش مشتریان است، در سیستم بازاریابی آنلاین باید به مدل های رفتاری مشتریان توجه شود. در نتیجه در این رساله، مدل های مختلف رفتار مصرف کننده ی آنلاین در محیط تجارت الکترونیک و هم چنین الگوهای بازاریابی کلاسیک بویژه الگوهای آمیخته بازاریابی معرفی گردید و مدل آمیخته ی بازاریابی 2P+2C+3S که شامل 7 عنصر می باشد و مناسب برای تحلیل و تصمیم گیری در فضای مجازی و اینترنتی است، به عنوان الگوی بازاریابی مناسب برای بازاریابی الکترونیک انتخاب گردید. در این مدل ها مفاهیمی مطرح شده است که در آن­­­­­ها باورهای مشتری را که به ترجیح انجام خرید اینترنتی نسبت به خرید از فروشگاه های سنتی می­انجامد، تقویت می کند و هم چنین ادراک مشتریان از اعتماد در خرید الکترونیکی و تصمیم گیری مشتریان را بیان می کند. با ذکر تعاریف تجارت الکترونیک و اینترنت و گرایش به اعتماد و بیان مزایای خرید الکترونیک و تجارت الکترونیک میزان پذیرش تجارت الکترونیک توسط مصرف کننده مورد توجه قرار می گیرد که در نهایت منجر به خرید الکترونیک می شود. با تحلیل رفتار مصرف کننده که عاملی کلیدی برای موفقیت کسب وکار الکترونیک است، مدیران سازمان را در جهت تصمیم گیری برای فراهم آوردن سیستم بازاریابی آنلاین مناسب و امن هدایت می کند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.......................................................................1

1-1 مقدمه..................................................................................................2

2-1 ضرورت انجام تحقیق...........................................................................4

3-1 هدف..........................................................................................6

4-1 تجارت الکترونیک.................................................................................7

1-4-1 مزایای تجارت الکترونیک B2C...........................................................................8

2-4-1 نقش اینترنت در تجارت الکترونیک...................................................................10

3-4-1 پذیرش تجارت الکترونیک توسط مصرف کننده...............................................11

5-1 تعریف واژه ها......................................................................................11

1-5-1 قصد خرید آنلاین...............................................................................................11

2-5-1 سهولت خرید.....................................................................................................12

3-5-1 سودمندی درک شده...........................................................................................13

4-5-1 اعتماد الکترونیکی .............................................................................................14

5-5-1 هنجارهای ذهنی.................................................................................................14

6-5-1 گرایش به خرید آنلاین ....................................................................................15

7-5-1 خرده فروشان آنلاین........................................................................................... 16

8-5-1 خرید آنلاین.......................................................................................................17

9-5-1 خریدار آنلاین.....................................................................................................17

10-5-1 تفاوت خرده فروشی سنتی و آنلاین.................................................................19

6-1 بازاریابی اینترنتی..........................................................................................20

1-6-1 ویژگی های فروشگاه های اینترنتی..............................................................20

7-1 بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و رفتار خرید کاربران اینترنت.........................22

1-7-1 رفتارهای مختلف در خریداران اینترنتی ......................................................23

2-7-1 تئوری های شخصیت در بازاریابی و بازاریابی اینترنتی...............................25

8-1 تأثیر میانجی تجربه ی خرید الکترونیکی.......................................................28

فصل دوم: ادبیات تحقیق............................................................................32

1-2 مقدمه.............................................................................................33

2-2 پیشینه ی تحقیق............................................................................35

3-2 تئوری های مرتبط با پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات....................................40

1-3-2 مدل کنش موجه(TRA)......................................................................40

2-3-2 مدل رفتار برنامه ریزی شده(TPB).......................................................43

3-3-2 مدل رفتاری برنامه ریزی شده ی تجزیه شده.........................................45

4-3-2 مدل پذیرش تکنولوژی....................................................................46

4-2 مدل های رفتاری مصرف کننده آنلاین در محیط تجارت الکترونیک........................52

5-2 رفتار ارتباطی مشتریان در موقعیت خرید اینترنتی.................................................65

فصل سوم: رابطه ی آمیخته ی بازاریابی و رفتار مصرف کننده...........................68

1-3 مقدمه.........................................................................................69

2-3 پیشینه.......................................................................................71

3-3 رفتار خرید مصرف کننده..............................................................71

4-3 آمیخته ی بازاریابی....................................................................73

5-3 بازاریابی اینترنتی...........................................................................74

6-3 آمیخته ی بازاریابی اینترنتی......................................................................76

1-6-3 پیدایش مفهوم 4P............................................................................77

2-6-3 مدل آمیخته ی بازاریابی 4S..........................................................80

3-6-3 مدل آمیخته ی بازاریابی 7I.............................................................81

4-6-3 مدل آمیخته ی بازاریابی 2P+2C+3S.....................................................82

7-3 عوامل نوین در آمیخته ی بازاریابی..........................................................83

8-3 گرایش خریدار........................................................................86

9-3 گرایش خریدار و بازاریاب.....................................................................90

10-3 رفتار خریدار و آمیخته ی بازاریابی.............................................................91

فصل چهارم: چگونگی استفاده از آمیخته بازاریابی 2P+2C+3S در طراحی سیستم

بازاریابی آنلاین............................................................................93

1-4 مقدمه.......................................................................................................94

2-4 ویژگی های مدل اینترنتی چند به چند.............................................................95

3-4 محدودیت ها و انتقادات وارده بر آمیخته ی بازاریابی.....................................98

4-4 چگونگی استفاده از مدل آمیخته بازاریابی 2P+2C+3S در طراحی سیستم

بازاریابی آنلاین..........................................................................................99

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات............................................................116

1-5 نتیجه گیری.............................................................................117

2-5 پیشنهادات........................................................................................118

منابع............................................................................................119

فهرست جداول

جدول 1: بررسی تفاوت میان بازاریابی سنتی و بازاریابی اینترنتی از جنبه های مختلف..........75

جدول 2: آمیخته ی بازاریابی نوین.........................................................................85

جدول 3: 5 معیار گرایش خریدار.......................................................................87

جدول 4: جدول مقایسه ای مدل های آمیخته بازاریابی..........................................99

جدول 5: موارد پیشنهادی در جهت طراحی سیستم بازاریابی آنلاین سازمان بر اساس عناصر

الگوی 2P+2C+3S و مدل های رفتار مصرف کننده آنلاین........................................114

فهرست نمودارها

1-2 تئوری کنش موجه.....................................................................................41

2-2 الگوی تئوری رفتار برنامه ریزی شده...........................................................44

3-2 تئوری رفتار برنامه ریزی شده ی تجزیه شده............................................46

4-2 مدل پذیرش تکنولوژی دیویس...........................................47

5-2 مسیر خرید استاندارد برای مشتریان بالقوه و با تجربه............................................52

6-2 چهارچوب تمایل مصرف کنندگان به خرید آنلاین.....................................53

7-2 مدل توصیفی فرایند خرید آنلاین .....................................54

8-2 مشخصه های تجربه ی خرید آنلاین....................................................55

9-2 مدل ارزش- نگرش- رفتار در خرید الکترونیکی.......................................55

10-2 ویژگی های مصرف کننده، نگرش و خریدآنلاین............................................56

11-2 مدل ارتباطی رفتار خرید آنلاین...................................................................57

12-2 مدل فرآیندی خرید الکترونیک.....................................................58

13-2 مدل رفتاری از خریدار آنلاین......................................................59

14-2 یک مدل سیستمی برای تحقیق عوامل انسانی در تجارت الکترونیک..........................61

15-2 مدل مفهومی از رفتار هدایت گر وب...........................................................62

16-2 مدل رقابتی، یک مدل مفهومی از کیفیت وب سایت، رضایت مشتری و مقاصد خرید...........63

17-2 مدل رقابتی از کیفیت وب سایت، رضایت مشتری و مقاصد خرید............................64

1-3 مدل رفتار خرید مصرف کننده و متغیرهای تأثیرگذار برآن....................................73

2-3 تأثیر اینترنت بر آمیخته ی بازاریابی.................................................................78

3-3 اجزای آمیخته ی بازاریابی اینترنتی...............................................................82

4-3 تعامل گرایش خریدار و بازاریاب................................................................90

5-3 ارتباط بین رفتار خرید مصرف کننده و آمیخته ی بازاریابی.......................92

ادامه مطلب و دریافت فایل

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی:اهدای اعضا ,اجرای قصاص و حدود,فقه، حقوق و پزشکی

پاورپوینت جامعه شناسی اسلامی:پاورپوینت جامعه شناسی اسلامی ,دانلود پاورپوینت جامعه شناسی اسلامی,پاورپوینت رایگان جامعه شناسی اسلامی,پاورپوینت جامعه شناسی کشورهای اسلامی,پاورپوینت جامعه شناسی مسلمانان,پاورپوینت جامعه شناسی اسلامی چیست,دانلود جامعه شناسی اسلامی,جامعه شناسی اسلامی,تحقیق جامعه شناسی اسلامی,پروژه جامعه شناسی اسلامی,دانلود پاورپوینت رایگان جامعه شناسی اسلا

بررسی و شناخت علل اعتیاد در بین جوانان:اعتیاد, جوانان

سامانه مدیریت آزمون آنلاین:سامانه مدیریت آزمون آنلاین,پروژه,پژوهش,تحقیق,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود جزوه

پاورپوینت آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی:پاورپوینت آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی,دانلود پاورپوینت آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی,پاورپوینت رایگان آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی,پاورپوینت مجمع داووس چیست,پاورپوینت مجمع جهانی اقتصاد,پاورپوینت تعریف مجمع داووس,دانلود آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی,آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی,تحقیق آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی,پروژه آشنایی با مجمع اقتصاد جهانی

پاورپوینت حسابرسی داخلی:پاورپوینت حسابرسی داخلی,حسابرسی داخلی چیست؟,ضرورت وجود حسابرسی داخلی ,تمایزات حسابرس داخلی با حسابرس مستقل,سه مرحله زمانی حسابرسی داخلی ,حسابرسی داخلی سنتی ,حسابرسی داخلی مدرن ,حسابرسی داخلی نئومدرن ,تعریف جدید حسابرسی داخلی و نکات مهم آن ,دامنه حسابرسی داخلی ,اختلاف حسابرسی داخلی با حسابرسی مستقل ,سودمندی حسابرسی داخلی برای مدیران,دام

پاورپوینت ویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارگیری مصالح:ویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارگیری مصالح,پاورپوینت ویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارگیری مصالح,دانلود پاورپوینت ویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارگیری مصالح ,ویژگیهای فنی موثر در انتخاب مصالح,پاورپوینت ویژگیهای فنی موثر در انتخاب مصالح,دانلود پاورپوینت ویژگیهای فنی موثر در انتخاب مصالح,ویژگیهای فنی موثردربکارگیری مصالح ,پاورپوینت ویژگی

پاورپوینت تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان اصفهان:پاورپوینت تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان اصفهان,پاورپوینت ,تحلیل بنای فرهنگسرای فرشچیان اصفهان,تحلیل بنا, فرهنگسرای فرشچیان اصفهان

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران:تنظیم قرارداد داوری , قانون داوری تجاری بین المللی ایران,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پژوهش تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری,مقاله تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری,تحقیق تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری,پروژه تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر ق

تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله:تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله