لینک فایل انسان كامل از دیدگاه مولوی

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد انسان كامل از دیدگاه مولویرا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:انسان كامل,مولوی

اینكه انسان نمونه و ایده آل باید دارای چه خصوصیات و ویژگیهایی باشد تا بعنوان یك الگو برای همة انسانها مطرح شود، در همة ادیان الهی و عمومی مكاتب بشری مورد توجه قرار گرفته است. اساساً هر مذهب و مكتبی كه داعیة انسان سازی و انسان شناسی دارد باید انسانی را با ویژگیها و صفات خاصی بعنوان یك الگو معرفی كند و اگر مكتبی نتواند از عهدة چنین مهمی برآید، هیچگاه نمی توان از آن مكتب بعنوان یك مكتب عاری از عیب و نقص یاد كرد. هر مكتبی نه تنها باید «انسان ایده آل» خود را معرفی نماید، بلكه باید «جامعة نمونه» خود را نیز معرفی كند.

توجه به انسان و شناسائی وی مسئله ای است كه از قدیم الایام مورد توجه مذاهب و مكاتب و فرهنگهای گوناگون بوده است و كمتر سیستم فكری و فلسفی را می توان سراغ گرفت كه به گونه ای به شناسائی انسان پرداخته باشد. جملة معروف «خودت را بشناس» كه از سقراط نقل شده، اما با تعابیر دیگر در تفكرات و اندیشه های قبل از سقراط وجود داشته، نمایشگر این مسئله است كه آدمی نسبت به «خود» و حقیقت وجودی خود همواره بی اعتنا نبوده است و اگر هم بر بعضی از مكاتب فكری ایراد گرفته می شود كه به انسان توجه نكرده اند، این نه به آن معناس كه آن مكاتب اصلاً توجهی به انسان نداشته اند، بلكه مراد آنست كه از اندیشیدن در بارة انسان آن گونه كه شایستة مقام آدمی بوده است، خودداری كرده اند.

از مكاتب و مذاهب هند گرفته تا فلسفة یونان و رم، از تفكرات اندیشمندان قرون وسطائی مسیحی گرفته تا ندیشه های اصیل اسلامی، از رنسانس گرفته تا عصر حاضر، همواره شناسائی انسان و توجه به ابعاد وجودی وی مورد نظر بوده است. اگر چه توجهی كه اسلام یا مذاهب هندی به انسان دارند، هیچگاه نمی توان با تئجه فیلسوفان یونانی به انسان یكی دانست، اما اینقدر هست كه بتوان گفت شناسائی انسان مورد توجه همة سیستمهای فكری و عقیدتی بوده است.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان كلی مسئله

هدف- ضرورت تحقیق

فصل دوم

مقدمه

انسان كامل در سیر تاریخ

ریشه گرایش به انسان كامل

نگاهی به ویژگیهای انسان كامل

عظمت انسان

انسان میان دو بینهایت

ارزیابی خود

موانع رشد و كمال

راه و روشهای نیل به كمال

انسان از دیدگاه مولوی

ویژگی های انسان كامل

حواس جسمانی و حس نهانی انسان

آدم شناسی از هر علم و فنی دشوارتر است

حل مشكل

خودشناسی، كلید رمز غیرشناسی است

آدمی دید است، باقی گوشت و پوست

نتیجة اخلاقی

راه لذت و الم از درون است نه از بیرون

دفع توهم و جواب شبهة احتمالی

حس و اندیشه انسانی اسیر عقل، و عقل اسیر روح است

درمان دردهای درونی بشر

فصل سوم

انسان با كنش كامل

زندگی راجرز

نگرش راجرز به شخصیت

انگیزش شخصیت سالم: فعلیت بخشیدن

خود و تحقق خود

ویژگیهای افراد كامل

آگاهی از تمام تجربیات

تازگی درك در مورد تمام تجربیات

اعتماد كردن به رفتار و احساسهای خویش

آزادی انتخاب بدون بازداریها

خلاقیت و خودانگیختگی

نیاز مستمر به رشد

اظهار نظر شخصی

عملكرد كامل فرد

توجه بی قید و شرط

شرایط با ارزش بودن

اصول كلی نظریه راجرز

نظر راجرز در مورد انسان

همسانی و همخوانی خویشتن

تحقیق در همسان و همخوانی خویشتن

نیاز به توجه مثبت

دیدگاه یك درمانگر از زندگی خوب

انسان كارآمد

یك مشاهدة منفی

یك مشاهدة مثبت

ویژگیهای فرایند

بازبودن فرایند نسبت به تجربه

افزایش زندگی هستی گرایانه

یك اعتماد فزاینده نسبت به ارگانیسم

فرایند كارآمدی كاملتر

پاره ای پیامدها

چشم انداز نو در بارة آزادی در برابر جبر علمی

آفرینندگی به عنوان یك عنصر زندگی خوب

پایة اطمینان بخش طبیعت انسان

پرباری عظیم زندگی

فرایند آفرینندگی

انگیزش برای آفرینندگی

شرایط درونی آفرینندگی سازنده

فصل چهارم

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

نظریة مولوی

نظریة راجرز

محدودیتها

پیشنهادات

فهرست منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی روانشناسی ورزش:روانشناسی ورزش,پاورپوینت روانشناسی ,تحقیق روانشناسی ,مقاله ورزش,کاربرد روانشناسی ورزش,روانشناختی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت منطقه گرایی:منطقه گرایی,پاورپوینت منطقه گرایی,دانلود پاورپوینت منطقه گرایی,منطقه گرایی در معماری,پاورپوینت منطقه گرایی در معماری,دانلود پاورپوینت منطقه گرایی در معماری,منطقه گرایی در ایران,پاورپوینت منطقه گرایی در ایران,دانلود پاورپوینت منطقه گرایی در ایران,معماری حال وهوا,پاورپوینت معماری حال وهوا,دانلود پاورپوینت معماری حال وهوا,اصطلاحات در منطق

مبانی و پیشینه نظری سبک زندگی:سبک زندگی,مبانی و پیشینه نظری سبک زندگی,پیشینه نظری سبک زندگی

پاورپوینت تغذیه ورزشی:پاورپوینت تغذیه ورزشی,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تغذیه ورزشی,تغذیه ورزشی ,دانلود

پاورپوینت ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی:ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی,پاورپوینت ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی,دانلود پاورپوینت ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی,بررسی ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی,تحقیق ذرات نانو ,مقاله نانوفناوری در نمک زدایی,ذرات نانو ,نانوفناوری در نمک زدایی

پاورپوینت معرفی انواع وسواس:پاورپوینت معرفی انواع وسواس ,دانلود پاورپوینت معرفی انواع وسواس,دانلود معرفی انواع وسواس,معرفی انواع وسواس,تحقیق معرفی انواع وسواس,دانلود تحقیق معرفی انواع وسواس,پروژه معرفی انواع وسواس,دانلود پروژه معرفی انواع وسواس,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی

پاورپوینت تحلیل برج آزادی:تحلیل برج آزادی,پاورپوینت تحلیل برج آزادی,دانلود پاورپوینت تحلیل برج آزادی,تاریخچه برج آزادی,پاورپوینت تاریخچه برج آزادی,دانلود پاورپوینت تاریخچه برج آزادی,طرح معماری برج آزادی,پاورپوینت طرح معماری برج آزادی,دانلود پاورپوینت طرح معماری برج آزادی,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دا

پاورپوینت اختلال خوابگردی چیست:پاورپوینت اختلال خوابگردی چیست,دانلود پاورپوینت اختلال خوابگردی چیست,پاورپوینت اختلال راه رفتن در خواب,دانلود پاورپوینت اختلال راه رفتن در خواب,دانلود اختلال خوابگردی چیست,اختلال خوابگردی چیست,تحقیق اختلال خوابگردی چیست,دانلود تحقیق اختلال خوابگردی چیست,پروژه اختلال خوابگردی چیست,دانلود پروژه اختلال خوابگردی چیست,روانشناسی,دانلود پاورپو

پاورپوینت لودرها:لودرها,پاورپوینت لودرها,دانلود پاورپوینت لودرها,مهندسی عمران,لودر

مبانی و پیشینه نظری بلوغ سازمانی:بلوغ سازمانی,مبانی و پیشینه نظری بلوغ سازمانی,پیشینه نظری بلوغ سازمانی