لینک فایل مالیات و مفهوم اقتصادى آن

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مالیات و مفهوم اقتصادى آنرا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:مالیات و مفهوم اقتصادى آن ,مقاله مالیات و مفهوم اقتصادى آن ,تحقیق مالیات و مفهوم اقتصادى آن ,بررسی مالیات و مفهوم اقتصادى آن ,پرسشنامه مالیات و مفهوم اقتصادى آن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق


مفهوم كلى مالیاتواژه[ مالیات] كه از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بكار برده شده است :
[ اجرو پاداش] [ زكات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جریمه اى كه حكومت بمناسبت ارتكاب جرائم ویژه از مرتكبین مى گیرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى كه دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است :
مالیات مقدار پول و یا مالى است كه شهروندان یك كشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور كشور تامین كالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حكومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. در تاریخ هیچ رژیمى وجود نداشته كه از شهروندان خود و یااقوام و ملتهائى كه احیانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم كلى كلمه مالیات نگیرد.تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروك نمى شده است . در برخى از كشورهاى جهان باستان از قبیل كلده و آشور در[ بین النهرین] [ آتن] در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مركزى و یا پادشاه بوده است كه در برابر دریافت مقدارى پول و یا كالا در سال حكومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى كرده است حاكم منطقه نیز كه به یك طایفه و قبیله بلوك و منطقه و یا شهر وایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و كالا جهت دولت مركئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى كرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاكم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود و[ شعار] یا سر بده یا مالیات و[ خراج] براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت . عجیب است كه این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاكمان ستمگر پس ازاسلام در كشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است ! و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به[ كلات نادرى] را بیشترازاین طریق گردآورده بود. 5 از دیگر تفاوتهاىعمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است كه سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در كشور نمى گرفتند بلكه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:[ غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب] تامین مى شده است و نه از خزانه دولت . اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز كنند و همچون مردم كشورهائى كه نظام قانونى بر آنان حاكم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند. وازاینرو برخى از معنونین درس مالیات داشته باشند لذا با ذهنیت ویژه خویش مسئله [ تحریم عشر] در منابع و متون شیعه را بطور مطلق مرادف [تحریم مالیات] در مادون زكات و ... پنداشته و براین اساس با تصویب مالیات به عنوان اولیه مخالفت كرده اند. غافل ازاینكه مسئله تحریم عشر واكنشى مناسب در برابراسراف كاریهاى حكام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد. این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى كشور و صیانت از[ بیضته اسلام] مصرف مى شود. ازاینرو در عصر حاضر یكى از پایه هاى استوار كشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در كشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از كشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واكنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت مهندسی عوامل انسانی:پاورپوینت آشنایی با مهندسی عوامل انسانی,مهندسی عوامل انسانی,ارگونومی,متدولوژی ارگونومی,پاورپوینت ارگونومی و انواع آن,آشنایی با مهندسی عوامل انسانی,ارگونومی سخت افزار,ارگونومی محيطی,ارگونومی شناختی,ماكروارگونومی,محیط کار

پاورپوینت باران به همراه Word اسلاید:پاورپوینت باران به همراه Word اسلاید,پاورپوینت باران به همراه Word 58 اسلاید,باران

پاورپوینت اهميت بهره وري و چالش ها و برنامه ها:اهميت بهره وري و چالش ها و برنامه ها

مبانی نظری شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین­ الملل، شخصیت حقوقی افراد:مبانی نظری شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین­,الملل، شخصیت حقوقی افراد,مبانی نظری شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین ­الملل,مبانی نظری شخصیت حقوقی افراد,مبانی نظری, شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین ­الملل,شخصیت حقوقی افراد

پاورپوینت تئوری مبادله ای رهبر پیرو:پاورپوینت تئوری مبادله ای رهبر پیرو,دانلود پاورپوینت تئوری مبادله ای رهبر پیرو,پاورپوینت رایگان تئوری مبادله ای رهبر پیرو,دانلود پاورپوینت رایگان تئوری مبادله ای رهبر پیرو,پاورپوینت تئوری مبادله رهبر عضو,دانلود پاورپوینت تئوری مبادله رهبر عضو,پاورپوینت نظریه مبادله ای رهبر پیرو,دانلود پاورپوینت نظریه مبادله ای رهبر پیرو,دانلود تئوری مبادله

كارآموزی در كارخانه آجر یكتا:كارآموزی,كارخانه آجر یكتا,كارآموزی در كارخانه آجر یكتا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت IT Tower & Data Center:IT Tower,Data Center,IT Tower Data Center,پاورپوینت Data Center,پاورپوینت IT Tower,آی تی تاور,دیتا سنتر,الزامات قانونی مراکز داده,سیستم عامل مناسب برای مراکز داده,اقدامات لازم جهت ایجاد Data Center,ابزارهای کلیدی دریک Data Center,خدمات Collocation,نقش مرکز داده در توسعه فناوری ارتباطات واطلاعات,راه اندازى Data Center در ایران,پاور

پاورپوینت بررسی تکنولوژی پرو بیوتیک:دانلود پاورپوینت تکنولوژی پرو بیوتیک,پاورپوینت تکنولوژی پرو بیوتیک,تکنولوژی پرو بیوتیک,تکنولوژی,پرو بیوتیک,پاورپوینت پرو بیوتیک,تحقیق درمورد تکنولوژی پرو بیوتیک,آشنایی با تکنولوژی پرو بیوتیک,معرفی تکنولوژی پرو بیوتیک,عمل کشت منجمد و خشک شده,تهیه اینوکولوم,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل کیفیت خدمات سروکوال:تعریف کیفیت خدمات سروکوال,مبانی نظری کیفیت خدمات سروکوال

پاورپوینت ارتباط ریزفضاها در مجموعه ورزشی صدف:ارتباط ریزفضاها ,پاورپوینت ارتباط ریزفضاها ,پاورپوینت ارتباط ریزفضاها در مجموعه ورزشی صدف,پاورپوینت مجموعه ورزشی صدف,ارتباط ریزفضاها در مجموعه ورزشی صدف,مجموعه ورزشی صدف,پاورپوینت ارتباط ریزفضاها مجموعه ورزشی ,ارتباط ریزفضاها مجموعه ورزشی,پاورپوینت مجموعه ورزشی ,مجموعه ورزشی ,مقاله ارتباط ریزفضاها ,پروژه ارتباط ریزفضاها ,پاورپوینت,دان