لینک مستقیم مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مسائل حقوقی پناهندگان در ایران را مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:مسائل حقوقی پناهندگان , ایران,پناهندگی,حقوق

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یكی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر كس كه بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به كشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در كشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینكه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امكان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری كه روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم كردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی كه طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاكی كه ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای كشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشكلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌كند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار كار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است كه چنین كشورهایی می‌پردازند.

بهایی كه هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یكی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر كشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در كشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر كمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه كنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و كمبود منابع در زمینه حقوق

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بخش اول

نگاهی به

فصل اول.. 3

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی.. 3

پناهندگی در اسلام. 4

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت.. 4

منابع حقوقی پناهندگی.. 5

فصل دوم.. 6

اعطای پناهندگی.. 6

علل پناهندگی.. 6

پناهندگان بدون تابعیت.. 7

تقاضای پناهندگی.. 7

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی.. 8

فصل سوم.. 9

ازدواج پناهندگان با ایرانیان.. 9

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی.. 9

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی.. 10

فصل چهارم.. 11

احوال شخصیه. 11

احوال شخصیه پناهندگان.. 11

احاله. 12

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین.. 12

فصل پنجم.. 15

حق مراجعه به دادگاه‌ها15

نحوه دادرسی در ایران.. 15

تامینی كه اتباع خارجی باید بدهند. 16

معافیت پناهندگان از دادن تامین.. 17

ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم. 17

فصل ششم.. 18

اشتغال پناهندگان.. 18

شرایط صدور پروانه كار اتباع بیگانه. 19

اعتبار پروانه كار اتباع بیگانه. 20

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه كار. 20

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی.. 21

شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان.. 21

فصل هفتم.. 23

تحصیل تابعیت.. 23

معافیت از شرط اقامت.. 23

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن.. 24

تاثیر تحصیل تابعیت ایران.. 25

فصل هشتم.. 26

فوت پناهنده. 26

فوت پناهنده در ایران.. 26

تركه پناهندگان.. 27

علت مهر و موم تركه. 28

تصفیه تركه. 28

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه كنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

فصل اول.. 31

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد. 31

پناهنده کیست؟. 31

فصل دوم.. 41

كنوانسیون 1951 پناهندگان.. 41

منابع و ماخذ:50

ادامه مطلب و دریافت فایل

سرطان تخمدان:تخمدان,تخمک,سرطان تخمدان,بیماری تخمدان,تحقیق تخمدان,پروژه تخمدان,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله سرطان تخمدان,پژوهش سرطان تخمدان,تحقیق سرطان تخمدان,پروژه سرطان تخمدان

پاورپوینت معماری راسیونالیست:پاورپوینت معماری راسیونالیست,پاورپوینت ,معماری راسیونالیست,معماری, راسیونالیست

پاورپوینت بیو گرافی و آثار نادر خلیلی مبتکر خانه های سرامیکی:بیوگرافی و آثار نادر خلیلی,دانلود پاورپوینت بیوگرافی و آثار نادر خلیلی,مبتکر خانه های سرامیکی,نادر خلیلی مبتکر خانه های سرامیکی,پاورپوینت بیوگرافی نادر خلیلی,پاورپوینت آثار نادر خلیلی,بیوگرافی,پاورپوینت بیو گرافی و آثار نادر خلیلی مبتکر خانه های سرامیکی,دانلود پاورپوینت نادر خلیلی مبتکر خانه های سرامیکی,بیوگرافی معماران,پروژه,پژوهش,مقا

پاورپوینت روشهای تقویت خمشی و برشی تیر بتن آرمه با ورقه FRP و مکانیزمهای گسیختگی محتمل:پاورپوینت روشهای تقویت خمشی و برشی تیر بتن آرمه با ورقه FRP و مکانیزمهای گسیختگی محتمل,روشهای تقویت خمشی و برشی تیر بتن آرمه,پاورپوینت روشهای تقویت خمشی و برشی تیر بتن آرمه,تقویت بتن آرمه با ورقه FRP,پاورپوینت تقویت بتن آرمه با ورقه FRP,دانلود پاورپوینت روشهای تقویت خمشی و برشی تیر بتن آرمه,دانلود پاورپوینت تقویت بتن آرمه با ورقه FRP,سازه

پاورپوینت مرکز درمانی شهری Kitakyushu ژاپن:پاورپوینت آشنایی با مرکز درمانی شهریKitakyushu ژاپن,مرکز درمانی شهریKitakyushu ژاپن,پروژه بیمارستان,مرکز درمانی,پاورپوینت مرکز پزشکی در ژاپن,پلان و ریزفضاهای مرکز پزشکی Kitakyushu ژاپن,پاورپوینت بررسی و تحلیل مرکز درمانی Kitakyushu ژاپن

ترجمه مقاله مکانیزم تشکیل ساختار بازار محصولات بیت:ترجمه مقاله مکانیزم تشکیل ساختار بازار محصولات بیت,ترجمه مقاله ,مکانیزم تشکیل ساختار بازار محصولات بیت,محصول بیتی, اقتصاد دیجیتالی, ساختار بازار, نوآوری فنی

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران:جهانگردان,حقوق,نكاح,نظم عمومی, قرابت,پروژه,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق,پایانامه,تحقیق,مقاله,پژوهش,دانلود پایانامه,دانلود پژوهش,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق,گرایش خصوصی

پاورپوینت تعریف شرکت تعاونی و قوانین آن:پاورپوینت تعریف شرکت تعاونی و قوانین آن,دانلود پاورپوینت تعریف شرکت تعاونی و قوانین آن,پاورپوینت رایگان تعریف شرکت تعاونی و قوانین آن,پاورپوینت شرکت تعاونی چیست,پاورپوینت تعریف شرکت تعاونی,پاورپوینت مفهوم شرکت تعاونی,پاورپوینت آشنایی با شرکت تعاونی,دانلود شرکت تعاونی چیست,شرکت تعاونی چیست,پروژه شرکت تعاونی چیست,تحقیق شرکت تعاونی چیست,دانلود پاورپوینت شرکت تعاونی چیست,دانلود پاورپوینت تعریف شرکت تعاونی,دانلود پاورپوینت آشنایی با شرکت تعاونی ,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جغرافیای سیاسی و ویژگیهای جغرافیایی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق جغرافیای سیاسی و ویژگیهای جغرافیایی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,جغرافیای سیاسی و ویژگیهای جغرافیایی,مبانی نظری , پیشینه تحقیق ,جغرافیای سیاسی , ویژگیهای جغرافیایی

پاورپوینت نرخ بازگشت سرمایه چیست:پاورپوینت نرخ بازگشت سرمایه چیست,دانلود پاورپوینت نرخ بازگشت سرمایه چیست,پاورپوینت رایگان نرخ بازگشت سرمایه چیست,پاورپوینت دوره بازگشت سرمایه چیست,پاورپوینت ROI چیست,پاورپوینت مفهوم نرخ بازگشت سرمایه,پاورپوینت تعریف نرخ بازگشت سرمایه,دانلود نرخ بازگشت سرمایه چیست,نرخ بازگشت سرمایه چیست,تحقیق نرخ بازگشت سرمایه چیست,پروژه نرخ بازگشت سرمایه