لینک خرید فایل عكاسی تبلیغاتی

باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان عكاسی تبلیغاتی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:عكاسی تبلیغاتی,عکاسی,تبلیغاتی,مبانی در عکاسی,تبلیغات,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه


فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچه

فصل اول: مبانی در عكاسی ..................................................................................... 1

رنگ ........................................................................................................................... 2

رنگ چنانچه هست و آنچنان كه ما می‌بینیم .............................................................. 2

درجه حرارت رنگ .................................................................................................... 3

نور سفید و رنگها ..................................................................................................... 4

هنر دیدن ................................................................................................................... 5

عناصر گرافیكی تصویر ............................................................................................ 6

كادر هنری ................................................................................................................ 6

نقطه دید .................................................................................................................... 7

خط ............................................................................................................................ 8

خطوط و ریتم ........................................................................................................... 8

سایه و روشن ........................................................................................................... 9

سایه‌ها ....................................................................................................................... 10

ضدنور ...................................................................................................................... 10

بافت ........................................................................................................................... 11

تن .............................................................................................................................. 11

شكل و طرح .............................................................................................................. 12

كمپوزیسیون تصویر ................................................................................................. 13

عدم تقارن ................................................................................................................. 14

احساس عمق و بعد ................................................................................................... 14

هم‌آهنگی .................................................................................................................... 15

نظم و ترتیب یا آشفتگی؟ ........................................................................................... 15

فصل‌دوم: ابزار و تكنیك ......................................................................................... 16

اساس عكاسی رنگ ................................................................................................... 17

عكاسی سه رنگ ........................................................................................................ 20

وسایل نورپردازی .................................................................................................... 20

فلاش الكترونیك ........................................................................................................ 21

انواع فلاشهای‌الكترونیك ........................................................................................... 21

محاسبة نور .............................................................................................................. 22

كلك‌های عكاسی ........................................................................................................ 22

كاربرد عكس ............................................................................................................. 24

«عكس موفق» و «عكس خوب» ................................................................................. 25

فصل سوم: موضوع عكاسی .................................................................................... 27

بینش و عكسبرداری ................................................................................................. 28

نكاتی دربارة سوژه‌های فتوژنیك ............................................................................. 28

سوژة فتوژنیك و ویژگی‌های آن .............................................................................. 28

فنون و شیوه‌های فتوژیك ......................................................................................... 29

نكاتی دربارة سوژه‌های فتوژنیك ............................................................................. 30

فنون و شیوه‌های غیرفتوژیك.................................................................................... 31

سیاه و سفید گرافیك ................................................................................................. 32

مركز توجه ................................................................................................................ 33

تغییر شكل: بدنمایی و كج شكلی ............................................................................... 33

عكسهای گروهی ....................................................................................................... 34

تصاویر كار ............................................................................................................... 34

تصاویر حیوانات ....................................................................................................... 34

تصاویر ورزشی ....................................................................................................... 35

حركت ........................................................................................................................ 37

مردم ......................................................................................................................... 37

عكسهای شبانه .......................................................................................................... 38

در داخل خانه............................................................................................................. 39

فصل چهارم: نقد ........................................................................................................ 40

تعریف نقد ................................................................................................................. 41

انواع نقد .................................................................................................................... 42

روابط منتقد و هنرمند ............................................................................................... 43

تعریف توصیف ......................................................................................................... 44

توصیف فرم .............................................................................................................. 45

اهمیت توصیف برای خواننده .................................................................................... 45

تفسیر عكس................................................................................................................ 46

تعریف تفسیر ............................................................................................................. 47

نظریة‌زیبایی شناسی .................................................................................................. 48

نوشتن دربارة عكس ................................................................................................. 49

مشاهدة اثر و یادداشت‌برداری ................................................................................. 50

سخن‌گفتن دربارة عكس ............................................................................................ 51

فصل پنجم: عكاسی و تبلیغات ................................................................................

تعریف تبلیغ ............................................................................................................... 52

نظام تبلیغ .................................................................................................................. 53

تبلیغ در مقایسه با منابع اطلاعاتی و انتشاراتی ......................................................... 53

تبلیغ در مقایسه با بخش خدمات ............................................................................... 53

اصول كار تبلیغ ......................................................................................................... 54

مشكل‌یابی و مشكل‌گشایی ......................................................................................... 54

ترویج خوداتكایی ....................................................................................................... 54

فراگیری زبان تبلیغات ............................................................................................... 55

توجه آرمانهای اسلامی و فرهنگ ملی ...................................................................... 55

در نظر گرفتن امكانات ملی ....................................................................................... 55

همبستگی با نهادهای مردمی ..................................................................................... 55

پرهیز از روزمرگی و قالبهای كلیشه‌ای .................................................................... 56

آموزش مداوم عناصر تبلیغی ................................................................................... 56

فلسفة وجودی نظام تبلیغ .......................................................................................... 56

مقصود از «روانشناسی تبلیغات» چیست؟ ................................................................ 58

دیر باوران ................................................................................................................ 59

روشهای تبلیغاتی ...................................................................................................... 59

روش نفی و اثبات ..................................................................................................... 59

روش شرطی ............................................................................................................. 60

روش طرح ناگهانی .................................................................................................... 61

روش استدلال ........................................................................................................... 62

شبه استدلال .............................................................................................................. 62

عرصه‌های كاربر و روشهای تبلیغاتی ...................................................................... 63

تبلیغات سیاسی........................................................................................................... 63

تبلیغات فرهنگی........................................................................................................... 63

تبلیغات تجاری ........................................................................................................... 64

هدف تبلیغ................................................................................................................... 64

رابطه مبلغ و تبلیغ ..................................................................................................... 65

ارتباطات .................................................................................................................... 66

روشهای ابلاغ ........................................................................................................... 67

تبلیغ رخ به رخ (انفرادی) ........................................................................................... 68

تبلیغ گروهی .............................................................................................................. 69

تبلیغ طریقه‌ای ............................................................................................................ 69

تبلیغ نتیجه‌ای ............................................................................................................. 69

تبلیغ انبوهی ............................................................................................................... 70

الهام از قرآن.............................................................................................................. 70

نتیجه گیری

منابع

تاریخچه

سالهای سال پیش، حتی قبل از اینكه عكاسی اختراع و تصویر ثبت شود، اساس آن یعنی جعبة تاریك وجود داشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت: این وسیلة ساده را ابن‌هیثم دانشمند مسلمان در قرن پنجم هجری/یازدهم میلادی برای مشاهدة كسوف به كار برده بود و نقاشان ایتالیایی از قرن شانزدهم میلادی آن را برای طراحی دقیق منظره‌ها و ملاحظة دورنمایی صحیح به كار می‌بردند.

سیاه‌شدن املاح نقره در اثر تابش نور نیز از طرف برخی از دانشمندان، از جمله شولتسر آلمانی از سال 1727 مورد مطالعه قرار گرفته بود. در سال 1802 وج وود انگلیسی بر روی سطح‌های حساس شده با نیترات نقره نقشهای شفافی به دست آورد. این سال در تاریخ عكاسی اهمیت زیادی دارد. اما در حقیقت شناسایی این اعمال جدا از هم،‌ به معنای كامل كلمه، اختراع عكاسی را تشكیل نمی‌داد.

بالاخره بین سالهای 1822، 1826 یك مخترع فرانسوی به نام نیسفورنی‌یپس برای اولین بار، توانست تصویر پدید آمده در جعبة تاریك را ضبط و ثبت كند و تا حدی به آن ثبات ببخشد. وی دانشمند بزرگی بود، اما برای عملی ساختن و توسعه بخشیدن به اختراع خود به همكار ثروتمندی نیاز داشت. تا اینكه در سال 1829 با یك فرانسوی دیگر، كه نقاشی مرفه بود و ضمناً تجربه‌های با ارزشی در زمینة عدسیها و جعبة تاریك داشت شریك شد و هر دو در راه كشف ثبت تصویر روی صفحة‌های مسی نقره اندود («لوحه سیمین») قدم برداشتند.

آن روزها اختراع جدید هنور اسمی نداشت. بعد از مرگ نی‌یپس (1833)، شریكش این شیوه را دگرئوتیپی و تصاویر آن را داگرئوتیپ نامید، زیرا اسم خودش لویی‌داگر بود. سالها بود،‌ واژة فتوگرافی مركب از دو كلمة یونانی فتوس (photos) به معنی نوروگرافس (graphos) به معنای نوشتن جای نام قبلی را گرفت.

در سال 1835 شیمیدان انگلیس تالبوت توانست روی كاغذهای شفاف نگاتیوهای بهتری به دست آورد. بالاخره در سال 1874، یك شركت انگلیسی اولین شیشه‌های خشك عكاسی را به بازار عرضه كرد و عكاسی جنبه عملی به خود گرفت. اما حمل و نقل مقدار زیادی شیشه، از لحاظ سنگینی و شكنندگی، هنوز دایرة عمل را محدود می‌كرد، تا اینكه چندی بعد فیلم جای شیشه را گرفت و عكاسی آماتوری رواج قابل ملاحظه‌ای یافت.

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی و پیشینه نظری اثربخشی آموزش علوم تجربی:اثربخشی آموزش علوم تجربی,مبانی و پیشینه نظری اثربخشی آموزش علوم تجربی,مبانی نظری اثربخشی آموزش علوم تجربی,پیشینه نظری اثربخشی آموزش علوم تجربی

مبانی نظری جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد:مبانی نظری جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد,مبانی نظری ,جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد,جرایم حدی دارای صراحت قانونی,جایگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص

پاورپوینت بازار تبریز:دانلود پاورپوینت بازار تبریز,بازار تبریز,آشنایی با بازار تاریخی تبریز,بافت های فرسوده و تاریخی,پاورپوینت آشنایی با بازار تاریخی تبریز,الگوها وعناصر وفضاهای بازار,بافت های فرسوده و تاریخی بازار تبریز,پاورپوینت بازار تبریز,بازار

پاورپوینت مدیریت دولتی و مبانی فلسفی تئوری های مدیریت در تئوريهاي مديريت پيشرفته:مدیریت دولتی و مبانی فلسفی تئوری های مدیریت در تئوريهاي مديريت پيشرفته

پیشینه و مبانی نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود:پیشینه و مبانی نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود, مبانی نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود,پیشینه نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود,پیشینه و مبانی نظری, نقد شوندگی سهام و مدیریت سود,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان( پنجم بخش):معماری آلمان در گذر زمان,پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان,دانلود پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان,معماری آلمان,پاورپوینت معماری آلمان,دانلود پاورپوینت معماری آلمان,معماری کهن آلمان ,پاورپوینت معماری کهن آلمان ,دانلود پاورپوینت معماری کهن آلمان ,مهندسی شهرسازی,پاورپوینت مهندسی شهرسازی,دانلود پاورپوینت مهندسی شهرسازی,مهندسی معماری,س

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه:پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه,پرسشنامه, سلامت سازمانی مدرسه

پاورپوینت نقش معماری در بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان:پاورپوینت آشنایی با نقش معماری در بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان,بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان,معماری پایدار,معماری سبز,انرژي خورشيدي در ساختمان ها,پاورپوینت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان,نقش معماری در بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان

اصول تقطیر نفت خام:نفت,نفت خام,محصولات نفتی,پلیمر,نفت خام ,اصول تقطیر نفت خانم,تقطیر نفت خام,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله اصول تقطیر نفت خام,پژوهش اصول تقطیر نفت خام,تحقیق اصول تقطیر نفت خام,پروژه اصول تقطیر نفت خام

پاورپوینت بررسی Microcontroller 8051:دانلود پاورپوینت بررسی Microcontroller 8051 ,تحقیق بررسی Microcontroller 8051 ,مقاله بررسی Microcontroller 8051 ,پاورپوینت بررسی Microcontroller 8051 ,بررسی Microcontroller 8051 ,Microcontroller