لینک دانلود تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا

در حال حاظر شما فایل با عنوان تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:شنا, تداخل ضمنی, تمرین نزدیک به مسدود, تمرین نزدیک به تصادفی ,اکتساب, یادداری

هدف از تحقیق حاضر مقایسه دو شیوه متداول آموزشی (سنتی، مدرن) بر اکتساب، یادداری مولفه ­های مهارت­های شنا با توجه به اثر تداخل ضمنی می­باشد. به منظور انجام این تحقیق 20 دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان شرکت کردند، شرکت کنندگان مهارت­های پایه­ای آب را با موفقیت سپری کردند. سپس به طور تصادفی در دو گروه تمرینی، نزدیک به مسدود (شیوه آموزش سنتی) و نزدیک به تصادفی (شیوه آموزش مدرن) قرار گرفتند. آزمون اکتساب و بعد از 72 ساعت بی تمرینی آزمون یادداری از مولفه­های پا، دست و هماهنگی در چهار رشته کرال سینه ،کرال پشت ،قورباغه و پروانه، از آنها گرفته شد. داده­ها با استفاده از آزمون t مستقل و با استفاده از نرم افزار PASWمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P=<0/05). و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اکتساب مولفه هماهنگی مهارت شنای قورباغه در گروه تمرین نزدیک به مسدود، نسبت به گروه تمرین نزدیک به تصادفی بهتر بوده است. که ممکن است به دلیل پیچیدگی و عدم عناصر مشابه این مهارت نسبت به سایر مهارت­های شنا و همچنین ویژگی­های شرکت کنندگان از جمله سطح مهارت آنها بوده باشد، نتایج تحقیقات درمولفه­های مهارت­های کرال سینه و کرال پشت و پروانه بین دو گروه تمرینی نزدیک به مسدود و نزدیک به تصادفی در آزمون اکتساب و یادداری، تفاوت معنی­داری را نشان نداد که نشانگر عدم تعمیم پذیری اثر تداخل ضمنی در شرایط کاربردی است و در یادگیری مهارت شنا هر دو شیوه تمرینی خصوصاً در مولفه­هایی که عناصر مشابه دارند می­تواند مفید باشد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: مقدمه ومعرفی

1-1) مقدمه ........................................ 2

1-2) بیان مسئله.................................... 3

1-3) ضرورت و اهمیت................................. 5

1-4) اهداف تحقیق................................... 6

1-4-1) هدف کلی .................................... 6

1-4-2) اهداف اختصاصی .............................. 6

1-5) فرضیات تحقیق.................................. 7

1-6) محدودیت­های تحقیق.............................. 7

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات..... 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1) مبانی نظری.................................... 11

2-1-1) تغییرپذیری تمرین............................ 11

2-1-2) سودمندی تغییرپذیری در اجرای آینده........... 12

2-1-3) تغییرپذیری در مهارت های بسته................ 13

2-1-4) تغییرپذیری تمرین در مهارت باز............... 14

2-1-5) سازماندهی تمرین تغییرپذیر................... 15

2-1-6) تداخل ضمنی.................................. 17

2-1-7) اثر تداخل ضمنی.............................. 17

2-2) توجیهات نظری در مورد اثر تداخل ضمنی........... 18

2-2-1) فرضیه بازسازی طرح عمل ...................... 19..

2-2-2) فرضیه تلاش شناختی............................ 20

2-3) عوامل محدود کننده اثرتداخل ضمنی............... 21

2-3-1) ویژگی­های شرکت کنندگان....................... 22..

2-3-2) ویژگی­های تکلیف.............................. 24

2-4) پیشینه تحقیقات................................ 26

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) نوع تحقیق..................................... 37

3-2) طرح و نگاره تحقیق............................. 37

3-3) جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری........... 37

3-4) متغیرهای تحقیق................................ 38

3-4-1) متغیر مستقل................................. 38

3-4-2) متغیر وابسته................................ 38

3-4-3) متغیر کنترل شده............................. 39

3-5) ابزارتحقیق ................................... 39

3-6) شیوه اجرای تحقیق و جمع آوری اطلاعات............ 40

3-7) روش آماری..................................... 42

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4- 1) توصیف آماره­های متغیر­های اندازه­گیری شده....... 44

4-2) آزمون فرضیه­ها................................. 50

فصل پنجم: بحث ونتیجه­گیری

5-1) خلاصه تحقیق.................................... 65

5-2) نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق.................... 68

5-3) بحث و نتیجه­گیری............................... 68

5-4) نتیجه گیری.................................... 70

5-5) پیشنهادات برخاسته از تحقیق.................... 71

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آینده.................. 71

فهرست منابع

منابع فارسی........................................ 74

منابع انگلیسی ..................................... 76

چکیده انگلیس

پیوست ها

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت اصول نور پردازی در دکوراسیون داخلی:معماری,اصول نور پردازی در دکوراسیون داخلی ,دانلود پاورپوینت اصول نور پردازی در دکوراسیون داخلی ,پاورپوینت اصول نور پردازی در دکوراسیون داخلی ,دانلود پروژه اصول نور پردازی در دکوراسیون داخلی ,پروژه اصول نور پردازی در دکوراسیون داخلی,دانلود تحقیق اصول نور پردازی در دکوراسیون داخلی ,تحقیق اصول نور پردازی در دکوراسیون داخلی ,دانلود ج

پاورپوینت زلزله و اصول بهسازی لرزه ای:زلزله و اصول بهسازی لرزه ای

پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی استان قزوین:پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی استان قزوین ,پاورپوینت سیمای اقلیمی استان قزوین ,پاورپوینت تحلیل معابر استان قزوین ,پاورپوینت استان قزوین

دانلود پاورپوینت نیازها و رفتار خریداران:دانلود پاورپوینت نیازها و رفتار خریداران ،pptx، powerpoint,سه عنصر لازم برای تقاضا,بازار فعال,بازار محتمل,بازار بالقوه,بازار پنهان ,هفت O (او) بازاریابی,سه نوع سیاست بازاریابی برای برآورده کردن نیازها,سلسله مراتب نیاز در بازارهای توسعه نیافته بترتیب از عالیترین به پست ترین,سلسله مراتب نیاز در بازارهای نیمه توسعه یافته,سلسله مراتب نیازها

اندازه گیری بی درنگ میزان خوردگی:اندازه گیری بی درنگ میزان ,دانلود اندازه گیری بی درنگ میزان خوردگی ,پاورپوینت اندازه گیری بی درنگ میزان خوردگی ,بررسی اندازه گیری بی درنگ میزان خوردگی ,تحقیق اندازه گیری بی درنگ میزان خوردگی ,مقاله بی درنگ میزان خوردگی ,پروژه دانشجویی,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پاورپوینت!@#,مقاله ,پژوهش ,تحقیق

صحنه هایی از جنگ جهانی اول و دوم:صحنه های جنگ,جنگ جهانی اول,جنگ جهانی دوم,جنگ نظامی,صحنه هایی از جنگ جهانی اول و دوم,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

حقوق خانواده در اسلام و ایران:حقوق خانواده,حقوق خانواده در اسلام,دیدگاه اسلام در مورد خانواده,حقوق خانواده از دیدگاه قران,حقوق خانواده از دیدگان دین,حقوق خانواده,دیدگاه اسلام در مورد خانواده,خانواده,حقوق,حقوق خانواده,حقوق خانواده از دیدگان ایران,حقوق خانواده از دیدگاه ایران,حقوق خانواده در ایران

مبانی نظری جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی:جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی,مبانی نظری جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی

پاورپوینت برج خنک کننده:برج خنک کننده

پیشینه ومبانی نظری تحقیق معیارهای عملکرد جامع:پیشینه ومبانی نظری تحقیق معیارهای عملکرد جامع