لینک دانلود پاورپوینت انواع حافظه در پیک

در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت انواع حافظه در پیک را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:پاورپوینت انواع حافظه در پیک,میکرو کنترلر پیک,پاورپوینت بررسی انواع حافظه در پیک,پاورپوینت کتاب میکرو کنترلر پیک,تحقیق درمورد حافظه پیک,دانلود مقاله حافظه در پیک,انواع حافظه در پیک,انواع حافظه ,پیک,ذخیره موقت داده ها,بررسی پاورپوینت انواع حافظه در پیک,دانلود پاورپوینت انواع حافظه در پیک


انواع حافظه در پیك

1-برنامه ( ذخیره دستورات )

2-داده ها ( ذخیره موقت داده ها )


حافظه های برنامه

1- حافظه ROM : در كارخانه سازنده پر می شود و با قطع منبع تغذیه پاك نمی شود .برای نشان دادن از علامت اختصاری CR استفاده می كنند .

2-حافظه PROM : یك بار توسط ما پر میشود و بارها خوانده می شود . برای نشان دادن از علامت اختصاری C یا CE استفاده می كنند .

این حافظه را OTP نیز گویند One Time Programming

3-حافظه EPROM : در صورت نیاز با نور ماورالبنفش پاك می شود . برای نشان دادن از علامت اختصاری JW استفاده می كنند .

4-حافظه FLASH : در صورت نیاز با ولتاژ پاك می شود و پر می شود . برای نشان دادن از علامت اختصاری F استفاده می كنند .

هر چهار حافظه برنامه با قطع منبع تغذیه از آنها پاك نمی شوند .

¨

حافظه های داده

1-حافظه RAM :بیشترین ظرفیت حافظه برای FLASH و كمترین آن برای RAM می باشد .

2-حافظه EEPROM :همان حافظه FLASH با كمی تفاوت . برای تغییر برنامه FLASH باید آنرا پاك و دوباره

برنامه نویسی كرد ولی EEPROM را می توان پشت سرهم برنامه نویسی كرد (بایت به بایت)

مفهوم ICSP : برنامه ریزی میكروكنترلر از طریق دو سیم و درون مدار

این برنام ریزی به صورت سریال انجام می شود .

پایه PGC : از این پایه می توان به عنوان كلاك برنامه ریزی استفاده نمود .

پایه PGD : این پایه برای داده برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرد .

VPP در طول برنامه ریزی PIC در درون مدار حداقل باید به ولتاژ 13 ولت وصل شود .


سرعت عملكرد PIC :

فركانس كلاك PIC بین 0-40MHZ می باشد .

در این حالت 4/1كلاك اصلی به ریزپردازنده اعمال می شود .

ساختار Harvard در پیك :


تعیین اسیلاتور در PIC :

1-حالت(Low Power Crystal) LP (مصرف كم)

مصرف جریان در این حالت حدود 5 میكرو آمپر است .

F<= 200 kHz c= 20pf

2-حالت XT Normal Crystal/Resonator) (

مصرف جریان در حدود 5 میلی آمپر است .

200 kHz<= f <= 4 MHz

3-حالت HS High Speed Crystal/Resonator) (

مصرف جریان در حدود 13.5 میلی آمپر است .

f >= 4 MHz c=50pf

4-حالت RC Resistor Capacitance ) (

در این حالت به علت تلورانس عناصر و تاثیر دما دقتش كم می باشد .

5- Internal Clock


انواع ریست:

1-ریست هنگام روشن نمودن تراشه ((POR

2-ریست دستی از طریق پایه پیش بینی شده درPICبه نام MCLR

3-ریست در مد خواب ((sleep

4-ریست((BOR

این ریست بر اثر افت ولتاژ ناشی ازجریان كشی مدار صورت میگیرد.در برخیPIC ها حتی سطح ولتاژی كه باعث ریست شدن PIC می شود را می توان تعیین نمود.(PBOR)

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با انواع گسل:دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع گسل,آشنایی با انواع گسل,گسل,انواع گسل,زمین لرزه,پاورپوینت گسل,Fault,پاورپوینت آشنایی با انواع گسل,منطقه گسلی,پاورپوینت گسله

پاورپوینت تحلیل فضای شهری:تحلیل فضای شهری,تحلیل ,فضای شهری,,

تأثیر پیش تیمار بذر، نیتروکسین و کود نیتروژنه بر رشد و عملکرد ذرت(Zea mays):پیش تیمار بذر, نیتروکسین , کود نیتروژنه ,رشد ,ذرت,نیتروژن, عملکرد, اجزاء عملکرد, عملکرد ذرت,Zea mays,تحقیق ,پژوهش ,مقاله ,پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود پروژه

بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی:مشارکت اجتماعی, امنیت اجتماعی,اعتماد اجتماعی,مشارکت,امنیت,اعتماد,اجتماع,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پرسشنامه استاندارد خلاقیت:پرسشنامه استاندارد خلاقیت ,پرسشنامه ,استاندارد ,خلاقیت

پیشینه و مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت:پیشینه و مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت, مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت,پیشینه نظری گزارشات پیش بینی مدیریت,پیشینه و مبانی نظری, گزارشات پیش بینی مدیریت,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه پژوهش جهت گیری مذهبی:جهت گیری مذهبی ,مبانی نظری و پیشینه پژوهش جهت گیری مذهبی ,مبانی نظری پژوهش جهت گیری مذهبی ,پیشینه پژوهش جهت گیری مذهبی

پاورپوینت روانشناسی خرافات:پاورپوینت روانشناسی خرافات,دانلود پاورپوینت روانشناسی خرافات,دانلود روانشناسی خرافات,روانشناسی خرافات,خرافات,دانلود,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی,تحقیق روانشناسی خرافات,دانلود تحقیق روانشناسی خرافات,پروژه روانشناسی خرافات,دانلود پروژه روانشناسی خرافات

بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب:تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول,برنامه پنج ساله اول و مالیاتها,بررسی درآمد های مالیاتی درطول برنامه اول,بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه ,مالیات بر درآمد,مالیات بر حقوق,مالیات بر مشاغل,بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه,مالیات بر مصرف و فروش,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقال

مبانی نظری رهبری و عدالت سازمانی:رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، عدالت سازمانی,مبانی نظری رهبری و عدالت سازمانی (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری رهبری و عدالت سازمانی