لینک دانلود فایل پاورپوینت فلسفه آفرینش

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان پاورپوینت فلسفه آفرینش آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:آفرینش,فلسفه آفرینش,پاورپوینت فلسفه آفرینش,پاورپوینت آفرینش,تحقیق درمورد آفرینش,دانلود مقاله فلسفه آفرینش,دانلود پاورپوینت فلسفه آفرینش,تحلیل افعال ارادی انسان,فلسفه آفرینش و معنای زندگی,معنای زندگی,سرشت انسان,خلقت انسان

در 105 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxیکی از اساسی ترین پرسش هایی که گاه ذهن هر فرد را به خود مشغول می سازد، این است که چرا خداوند ما را آفریده است؟ شاید اگر راهمنایی های وی نبود، عقل انسان هیچ گاه به تنهایی از عهده پاسخگویی آن برنمی آمد. مهمترین دشواری چنین بررسی هایی این است که موضوع آن، فعل الهی است و درک افعال الهی نیز برای انسان که همه چیز را در قیاس با خود تجزینه و تحلیل می کند، بسیار دشوار است.

اهمیت این مسئله تا بدانجاست که برخی از متفکران و بسیاری از انسان ها را به ورطه بدبینی پوچ گرایی کشانده است. پاسخ به فلسفه آفرینش در واقع روشن می کند که چرا انسان به این دینا پا نهاده است؛ در زندگی باید به دنبال چه باشد؛ چرا باید سختی ها را تحمل کند و در پایان چرا باید بمیرد.


فلاسفه، عرفا، شعرا و اندیشمندان در طول تاریخ کوشیده اند تا به این پرسش اساسی بشر پاسخ گویند. در این میان، بدبینانی مانند بودا، مانی، ابوالعلا معری، خیام و شو پهناور و نیز پوچ گرایانی مانند کافکا، کامو، سارتر و صادق هدایت پاسخی شایسته برای این سوال
نیافته اند.[1] اما بیشتر عرفا و فلاسفه مسلمان در پرتو وحی الهی، این مسئله را به نیکی بررسیده و نتایج معقولی نیز به دست آورده اند. در این بحث سعی می شود بحث های دقیق و پیچیده عقلی با زبانی ساده، و همراه با آیات و روایات مربوطه طرح شود.

در مورد هدف خداوند از آفرینش، پاره ای گفته اند خداوند در افعالش هدف ندارد؛ زیرا هدفمندی از او صاف فاعل نیازمند است. برخی نیز اهدافی چون سود رساندن به مخلوقات، عبادت، آژمایش و مانند اینها را برشمرده اند. برای روشن شدن این بحث باید ابتدا افعال انسانی بررسی شود و جایگاه هدفدر افعال ارادی آشکار گردد. سپس مسأله هدف در افعال الهی تبیین شود.

1- بنگرید به: عبدالله نصری، فلسفه آفرینش، ص 75-183


تحلیل افعال ارادی انسان

افعال انسان به دو دسته ارادی و غیرارادی تقسیم می شود. افعال ارادی مانند خوردن، آشامیدن، مطالعه کردن، نوشتن ومانند اینها همگی از روی اراده و تصمیم است. از آنجا که هرگونه تصمیم و اراده ای مبتنی بر در نظر گرفتن هدفی ویژه می باشد بنابراین همه افعال ارادی انسان هدفمند است.

اما گاه چنین می نماید که در پاره ای موارد، فعل ارادی انسان بدون هدف خاصی صورت می گیرد؛ مانند جابه جا شدن برروی صندلی به هنگام گوش دادن به درس که گاه بدون توجه صورت می گیرد، یا ترسیم خطوطی بر روی کاغذ به هنگام فکر کردن و مانند اینها. اگر نیک بیندیشیم، در این موارد نیز چون فعل انسان ارادی است، هدفمند می باشد، گر چه کشف قصد حقیقی انسان گاه دشوار می نماید.

در واقع انسان پیش از انجام فعل ارادی، مراحلی را پشت سر می نهد و سپس اراده می کند و بی تردید تحقق اراده نیز بدون طی این مراحل ناممکن است. مراحل یادشده از این قرار است: تصور فعل و نتیجه آن، مقایسه نتیجه فعل با هدف مورد نظر، حکم به مطلوب بودن فعل و اینکه ما را به هدف می رساند یا نزدیک می کند، شوق به فایده فعل، شوق به خود فعل و در پایان اراده انجام فعل و صدور آن از سوی فاعل، البته اگر مانعی در بین نباشد.[1] با دقت در مراحل صدور فعل ارادی، آشکار می شود که داشتن هدف از ارکان اولیه اینگونه افعال است. انسان تا هدفی را در نظر نگیرد، مفید بودن فعل به نیکی روشن نمی شود. حکم به فایده یا عدم فایده فعل، با توجه به رابطه است که بین نتیجه فعل و هدف مطلوب وجود دارد، و گرنه ی فعل به خودی خود نه مطلوب است، نه نامطلوب. آشامیدن آب برای شخصی که تشنه است و رفع تشنگی هدف اوست، مطلوب خواهد بود، اما همین نوشیدن آب برای کسی که کاملاً سیراب است، یا تشنه است، اما رفع تشنگی هدف او نیست (مانند انسان

روزه دار در ماه مبارک رمضان) مطلوب نمی باشد. بنابراین معیار مطلوب بودن یا نبودن فعل، هدف است.

1- بنگریدبه: محمد تقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج2، درس 68

اگر هدف نباشد، حکم به مطلوبیت صورت نمی گیرد و اراده ای نیز صادر نخواهد شد. تا اینجا روشن شد که دست کم در مورد افعال ارادی انسان یکی از ارکان فعل، توجه به هدف است.

معنای هدف

هدف در لغت به معنای مقصود، غرض، غایت، نشانه تیر و مانند اینهاست.[1] در بحث های عقلی و فلسفی اغلب به جای هدف، از واژه «علت غایی» استفاده می شود.[2] توجه به این نکته ضروری است که گرچه انسان در افعال ارادی خود به ظاهر اهداف متعددی – مانند رفع تشنگی و گرسنگی، رسیدن به شغل، مسکن، رفاه، آرامش، سعادت ابدی و رضای الهی- دارد، اما در واقع همه اهداف انسان به رفع کاستی ها و به دست آوردن کمال مفقود می انجامد.[3] انسان همواره چیزی رابه عنوان کمال مطلوب در نظر می گیرد که خود فاقد آن است. مطولبیت کمال و شوق به آن موجب شوق به نتیجه فعل و در نتیجه شوق به خود فعل می گردد. در واقع مطلوب واقعی انسان در افعال ارادی اش همان هدف اوست و فعل از این رو که پلی است برای رسیدن به هدف، مطلوب است. مثلاً خوردن غذا به خودی خود مطلوب نیست، بلکه سیر شدن یا لذت و مانند آن که هدف است، مطلوب واقعی انسان می باشد.


فلسفه آفرینش و معنای زندگی

یکی از مسائل انسان در دوران جدید و همراه با صنعتی شدن جوامع بشری و پیشرفت همه جانبه علم و فن آوری، معنای زندگی است؛ بدین بیان که آیا زندگی واقعاً دارای معناست و ارزش زیستن را دارد؟ رواج نیهلیسم و هیچ انگاری در جوامع بشری به ویژه در دنیای غرب، پس از رنسانس و انقلاب علمی و صنعتی شتاب فزاینده ای داشته است. پوچ انگاری و ریشه یابی درونی و اجتماعی آن از جمله مسائل است که در روانشناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه شناسان و روانشناسان امور متعددی مانند رنج
کشیدن ها، ناکامی ها، شکست ها و ناتوانی تفسیر آنها را از جمله عوامل مهم پوچ گرایی می دانند. در این میان به نظر می رسد که مهم ترین عامل این معضل، ضعف یا عدم ایمان دینی باشد:

پرسش «معنای زندگی چیست»- که اغلب ملازم است با این پرسش که آیا انسان ها بخشی از یک هدف بزرگتر یا هدف الهی اند یا نه – پاسخی دینی طلب می کند.[1]

1- سوزان و لف، معنای زندگی، ترجمه محمد علی عبداللهی، نقد و نظر، سال هشتم، شماره 1 و 2، ص 29.

والتر تی. استیس نیز می گوید گر چه با عقاید دینی بیشتر اسقف ها مخالف است، اما آشفتگی و سرگردانی انسان در جهان مدرن را ناشی از نبود ایمان و دست شستن از خدا و دین می داند.[1] عوامل مختلفی که از آن به ریشه های پوچ گرایی یاد می کنند، در صورتی انسان را به ورطه پوچ گرایی می کشاند که با ضعف ایمان مذهبی همراه باشند، رنج ها وناکامی های انسان مومن هر اندازه هم که زیاد باشد، او را به پوچی نمی کشاند؛ زیرا هدف آفرینش و فلسفه وجودی خود را می داند.


سرشت انسان

در خلایق روح های پاک هست

روح های تیره گلناک هست

این صدف ها نیست در یک مرتبه

در یکی در است ودر دیگر شبه[1]

2- مثنوی، دفتر چهارم، 3024و3025.

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه، اقدامات جمعیت های ملی :اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه، اقدامات جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه,مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه، اقدامات جمعیت های

پاورپوینت تحلیل خانه ی آبشار:دانلود پاورپوینت تحلیل خانه ی آبشار,تحلیل خانه ی آبشار,معماری ارگانیک,پاورپوینت تحلیل خانه ی آبشار,بررسی خانه آبشار,فرانک لوید رایت,پاورپوینت خانه آبشار,خانه آبشار,پاورپوینت تحلیل خانه آبشار اثر فرانک لوید رایت

ترجمه مقاله مقایسه قیمت گذاری محصول در تولید قطعه مجزا و مونتاژ و اولید فرایند محصول پیوسته:ترجمه مقاله مقایسه قیمت گذاری محصول در تولید قطعه مجزا و مونتاژ و اولید فرایند محصول پیوسته,ترجمه مقاله, مقایسه قیمت گذاری محصول در تولید قطعه مجزا و مونتاژ و اولید فرایند محصول پیوسته,هزینه گذاری محصوا,تولید مونتاژ و قطعه مجزا, تولید فرایند محصول پیوسته , هزینه های مبتنی بر فعالیت

پاورپوینت HSE در حفاری مکانیزه تونل:دانلود پاورپوینت HSE در حفاری مکانیزه تونل ,HSE در حفاری مکانیزه تونل ,HSE ,مدیریت بحران در تونل,پاورپوینت HSE در حفاری مکانیزه تونل,بررسی HSE در حفاری مکانیزه تونل,ایمنی در تونل,پاورپوینت مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ,تونل

پاورپوینت ویژگی های تصویرسازی فرهنگ و هنر هشتم:پاورپوینت ویژگی های تصویرسازی فرهنگ و هنر هشتم,پاورپوینت ویژگی های تصویرسازی,فرهنگ و هنر هشتم,ویژگی های تصویرسازی

انقلاب مشروطه و ملی شدن صنعت نفت:انقلاب مشروطه,ملی شدن صنعت نفت,انقلاب مشروطه و ملی شدن صنعت نفت,تحقیق انقلاب مشروطه و ملی شدن صنعت نفت,پژوهش انقلاب مشروطه و ملی شدن صنعت نفت,مقاله انقلاب مشروطه و ملی شدن صنعت نفت,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

پاورپوینت سازمان تربیت ‌معلم:پاورپوینت سازمان تربیت ‌معلم,دانلود پاورپوینت سازمان تربیت ‌معلم,پاورپوینت رایگان سازمان تربیت ‌معلم,دانلود پاورپوینت رایگان سازمان تربیت ‌معلم,پاورپوینت تعریف سازمان تربیت ‌معلم,دانلود پاورپوینت تعریف سازمان تربیت ‌معلم,پاورپوینت سازمان تربیت ‌معلم چیست,دانلود پاورپوینت سازمان تربیت ‌معلم چیست,دانلود سازمان تربیت ‌معلم,سازمان تربیت ‌معلم

پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت زباله:پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت زباله,سیستم مدیریت زباله,مدیریت زباله,بازیافت زباله,مزایای بازیافت زباله,تعريف زباله ,زباله هاي بيمارستاني,تركيبات مختلف زباله ,تركيبات فيزيكي زباله,بازيافت مواد زائد,بازیافت زباله,

پاورپوینت نظام سرمایه داری چیست:پاورپوینت نظام سرمایه داری چیست,دانلود پاورپوینت نظام سرمایه داری چیست,پاورپوینت رایگان نظام سرمایه داری چیست,پاورپوینت تعریف نظام سرمایه داری,پاورپوینت مفهوم نظام سرمایه داری,پاورپوینت آشنایی با نظام سرمایه داری,پاورپوینت اقتصاد بازار آزاد,پاورپوینت سرمایه‌ گذاری آزاد,پاورپوینت کاپیتالیسم چیست,دانلود نظام سرمایه داری چیست,نظام سرمایه داری چیست,تحقیق نظام سرمایه داری چیست,پروژه نظام سرمایه داری چیست,

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد:ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد ,مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد ,جزوه ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد ,تحقیق ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق