دریافت فایل با موضوع طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی كاركنان

در این پست قصد معرفی فایل طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی كاركنان را داریم با ما همراه باشید.
کلمات کلیدی:اثربخشی, دوره‌های آموزشی كاركنان ,الگوی ارزیابی, آموزش کارکنان, اثربخشی آموزشی,ارزیابی اثربخشی آموزشی

این مقاله براساس طرح تحقیق «طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» تنظیم گردیده است. ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی یکی از مهمترین و ضروری ترین و و در عین حال پیچیده ترین و مسئله برانگیزترین وظایف نظام آموزش در کلیه سازمان ها و انواع آموزش های تخصصی ضمن خدمت به شمار می آید.

این تحقیق براساس مطالعات گسترده کتابخانه ای و استفاده از نظرات و راهنمایی های علمای امر و نیز نتایج حاصل از فعالیت های میدانی شامل گردآوری اطلاعات از مدیران، سرپرستان، روسا و کارمندان شرکت توسعه نیشکر انجام شده است. اطلاعات و داده های میدانی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از تحلیل گر آماری SPSS، مولفه ها، عوامل و شاخص های مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل و بررسی شدند. این طرح در مجموع به دنبال الگویی مناسب برای ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت مذکور است، لذا براساس اطلاعات جمع آوری شده از دو رشته فعالیت صورت گرفته، الگوی مناسب شناسایی، اصلاح و ویرایش شده و سپس برای سنجش اثربخشی دوره های آموزشی آن شرکت ارایه گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

طرح مسئله

دلایل تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی

پیشینه تحقیق

تعدد در رویكرد و مدل های ارزیابی

یافته های تحقیق

معرفی الگوی پیشنهادی

ویژگی های فردی

ویژگی های آموزشی

ویژگی های سازمانی

عوامل موثر بر انتقال و کاربرد آموخته های آموزش در محیط کار از دید پاسخ دهندگان

الگوی مناسب برای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی

مراحل ارزیابی اثربخشی آموزش مطابق با الگوی پیشنهادی

نتیجه گیری وپیشنهادها

منابع

جدول شماره ( 1 ) شاخص های فاكتور محیط در الگوی انتقالی

جدول شماره (2 ) شاخص های فاكتور ویژگی مشاركت كنندگان در دوره براساس الگوی انتقالی

جدول شماره ( 3 ) شاخص های فاكتور طراحی دوره آموزشی بر اساس الگوی انتقالی

جدول شماره(4): ضریب آلفای كل پرسشنامه

جدول شماره(5): ضریب آلفای هر یك از مولفه ها

جدول شماره(6) آلفای كرونباخ عوامل شانزده گانه پرسشنامه

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات:پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ,پاورپوینت مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ,پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات ,پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دکتر مرادی و بیات ,پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دکتر مرادی و بیات,

پاورپوینت زندگی نامه ادوارد ال ثرندایک:پاورپوینت زندگی نامه ادوارد ال ثرندایک,دانلود پاورپوینت زندگی نامه ادوارد ال ثرندایک,پاورپوینت زندگینامه ادوارد ال ثرندایک,دانلود پاورپوینت زندگینامه ادوارد ال ثرندایک,پاورپوینت بیوگرافی ادوارد ال ثرندایک,دانلود پاورپوینت بیوگرافی ادوارد ال ثرندایک,دانلود زندگی نامه ادوارد ال ثرندایک,زندگی نامه ادوارد ال ثرندایک,تحقیق زندگی نامه ادوارد ال

مبانی نظری مدیریت بحران، بحران:مدیریت بحران، بحران,مبانی نظری مدیریت بحران، بحران (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری مدیریت بحران، بحران

تحقیق دیه:دیه,مجازات مالی,وارث دیه,دیه زن

پاورپوینت زندگینامه فردیناند تونیس:پاورپوینت زندگینامه فردینـانـد تونیـس,دانلود پاورپوینت زندگینامه فردینـانـد تونیـس,پاورپوینت رایگان زندگینامه فردینـانـد تونیـس,پاورپوینت گمن شافت چیست,پاورپوینت گزل شافت چیست,پاورپوینت گزلشافت چیست,پاورپوینت گمنشافت چیست,دانلود زندگینامه فردینـانـد تونیـس,زندگینامه فردینـانـد تونیـس,تحقیق زندگینامه فردینـانـد تونیـس,پروژه زندگینامه فردی

پاورپوینت روان شناسی فوتبال:روان شناسی فوتبال,پاورپوینت روان شناسی فوتبال,دانلود پاورپوینت روان شناسی فوتبال,فوتبال در ایران,پاورپوینت فوتبال در ایران,دانلود پاورپوینت فوتبال در ایران,روان شناسی,پاورپوینت روان شناسی ,دانلود پاورپوینت روان شناسی,تحقیق روان شناسی,دانلود تحقیق روان شناسی,رشته روان شناسی ,پاورپوینت رشته روان شناسی ,دانلود پاورپوینت رشته روان شناسی

پاورپوینت مرمت خانه عباسیان کاشان:دانلود پاورپوینت مرمت خانه عباسیان کاشان,پاورپوینت بررسی خانه عباسیان,مرمت خانه عباسیان کاشان,پروژه مرمت ابنیه تاریخی,پاورپوینت مرمت خانه عباسیان کاشان,پاورپوینت خانه عباسیان کاشان,پاورپوینت معرفی خانه عباسیان,مرمت ابنیه تاریخی,پاورپوینت مرمت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جغرافیای سیاسی و ویژگیهای جغرافیایی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق جغرافیای سیاسی و ویژگیهای جغرافیایی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,جغرافیای سیاسی و ویژگیهای جغرافیایی,مبانی نظری , پیشینه تحقیق ,جغرافیای سیاسی , ویژگیهای جغرافیایی

پاورپوینت زمان و اهمیت آن درتاریخ:دانلود پاورپوینت زمان و اهمیت آن درتاریخ,زمان و اهمیت آن درتاریخ,تاریخ و ادبیات,تقویم,پاورپوینت تقویم شناسی,پاورپوینت زمان و اهمیت آن درتاریخ,زمان شناسی,پاورپوینت زمان در تاریخ

انواع ساختارهای کدهای فضایی- زمانی:ساختارهای کدهای فضایی زمانی,شبکه کامپیوتری,کانال,رمزگذار