نمایش فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژی و اکولوژی ساحل

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژی و اکولوژی ساحلرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق, ژئومورفولوژی و اکولوژی ساحل,مبانی نظری , پیشینه تحقیق, ژئومورفولوژی , اکولوژی ساحل,اکولوژی ,ساحل

عنوان:

فرمت فایل: Word

تعداد صفحات: 40

ژئومورفولوژی کلمه ايست که دارای ريشه يونانی می باشد و به معنای شناخت شکل زمين است. در واقع اين علم به توضيح در مورد اشکال هندسی سطح زمين وچگونگی بوجود آمدن آنها و تغييرات اين اشکال در بسترهای گوناگون می پردازد و در اين راستا از مفاهيم قوانين ودانشهای گوناگون بهره می گيرد. مدت زمان زيادی از تدوين آن به عنوان يک دانش قانونمند و مستقل از ساير علوم نمی گذرد البته نمی‎توان بين علوم و دانشها جدايی محض قائل بود و امروزه تبيين قوانين و نظريات در گرو قائل شدن ارتباط بين دانشهای مختلف است.

بعضی معتقدند که ژئومورفولوژی از بستر زمين شناسی و جغرافيا برخواسته است اما در واقع دانشی است که تاثيرات متقابل ليتوسفر - اتمسفر - بيوسفر و ديگر لايه های کره خاکی را مورد مطالعه و تحقيق قرار می دهد و اين مطالعه و نتايج آن ما را در يافتن تصويری روشن ازشکل گذشته زمين و روند حاکم بر آن که منجر به ايجاد شکل کنونی شده است ياری می دهد.

در واقع اين علم داده های ساير علوم را به صورتی کاربردی مد نظر قرار داده تا تصويری منطقی از روند شکلگيری ناهمواريهای زمين ارائه دهد. اصول موضوعه این علم که به شناخت فرم ارضی معطوف است، شامل عناصر شکل شناسی و عوامل مؤثر در ایجاد آن می شود (رامشت، 1384، ص 19) و بطور کلی ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواریهای زمین است.

قلمرو ژئومورفولوژی

در مطالعه ناهمواریهای پوسته جامد زمین می‌توان سه ناحیه به شرح زیر تشخیص داد:

1- زمین‌هایی که در آب فرو رفته‌اند (اعماق دریا‌ها و دریاچه‌ها)

2- زمین هایی که خارج از آب هستند یعنی خشکیها.

3- ناحیه تلاقی این دو یعنی ساحل که خود قلمرو ویژه‌ای است.

انواع ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی ساختمانی

ژئومورفولوژی ساختمانی از ماهیت سنگها و طرز قرار گرفتن آنها و پدیده‌هایی که از عمل تکتونیک (مانند خمیده گیهای طبقات، شکستگیها، چین‌ها و...) حاصل می‌شود، بحث می‌کند که می‌توان گفت قسمت عمده شکل گیریهای پوسته زمین به وسیله این علم شناخته می‌شوند.

ژئومورفولوژی فرسایشی

گروه دیگر مانند آبهای جاری، باد، یخچالها که موجب کنده کاری ناهمواریها گشته و کم و بیش موجب تخریب و از بین رفتن آنها می‌گردند، مطالعه این گونه عوامل، ژئومورفولوژی فرسایشی را تشکیل می‌دهد که گاهی به آن با کمی تفاوت در معنی عبارت ژئومورفولوژی دوره‌ای اطلاق می‌شود.

2-4-ژئومورفولوژی ساحلی

ژئومورفولوژی ساحلی از شکل‌گیری اشکال ساحلی (لندفرم‌ها)، فرایندهای حاکم بر آن‌ها و تغییرات صورت گرفته بر آن‌ها و تعییرات صورت گرفته بر روی آنها بحث می‌کند. زمین‌شناسی ساحلی نیز بر تشکیلات و ساختار سنگ‌ها و رسوباتی تاکید دارد که در نواحی ساحلی وجود دارند. این عوامل پایه مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی را تشکیل می‌دهند. (یمانی، مجتبی، 1392، ص1)

2-4-1-زمینه‌های مطالعاتی ژئومورفولوژی ساحلی را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد

1) شکل‌گیری لندفرم‌ها در ارتباط با زمین‌شناسی، فرایندها، نوسانات اقلیمی و نوسانات سطح نسبی دریا و خشکی.

2) تغییرات خطوط ساحلی طی دوره‌های مختلف و تحلیل علل این تغییرات.

3) فرایندها و واکنش‌های کرانه نزدیک، به‌ویژه در سطح سواحل ماسه‌ای.

4) شواهد تاریخ زمین‌شناسی و به‌ویژه تغییرات سطح دریا و خشکی و نوسانات اقلیمی.

5) منشا و الگوهای حرکت رسوبات ساحلی.

6) طبقه‌بندی فرایندهای هوازدگی در ناحیه ساحلی.

ساحل محل تلاقی پهنه های آبی و خشکی است و عرصه فعالیت عواملی نظیر فرایند های هیدرو دینامیکی و دینامیکی فعال و مرتبط با شرایط زیستی، اقلیمی و موقعیت قرارگیری آنها می باشد. فرایند های فرسایش، اشکال کاوشی و تراکمی متنوعی را در این محیط ایجاد می کند (نوحه گر و یمانی در کتاب ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز، 1385)

سواحل نوعی از سیستم های حساس و ظریف محیطی به شمار می روند. زیرا تحت تاثیر فرایندهای مورفودینامیک حاکم بر این نقاط، تحول در آنها نسبتا سریع است و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم های ژئومورفولوژی نباشند(نوحه گر و یمانی در کتاب ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز، 1385)

زمین شکل های ساحلی به عمل متقابل بعضی فرایندها مانند عمل امواج، جزرو مدّ، جریانها و مواد محلی وابسته اند (کوک و دورکمپ، 1378، 145). کلتات نیز (1378، 112) فرایندهای شکل زا در اراضی ساحلی را با سه عنوان شرح داده است:

فهرست مطالب

ژئومورفولوژی

قلمرو ژئومورفولوژی

انواع ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی ساختمانی

ژئومورفولوژی فرسایشی

ژئومورفولوژی ساحلی

زمینه‌های مطالعاتی ژئومورفولوژی ساحلی را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد

طبقه بندی لندفرم ها

فرآیندهای دامنه ای

فرآیندهای جریانی (سیال)

فرآیندهای بادی

فرآیندهای ساختاری

فرآیندهای دریایی

فرایندهای موثر در شکل گیری سواحل

تعریف ساحل

اکولوژی ساحل

آب های ساحلی(Costal Water)

نوار ساحلی (Shore Line)

انواع سواحل

عوامل مؤثر در پيدايش انواع ساحل عبارتند از:

طبقه‌بندی‌انواع‌سواحل

طبقه‌بندی زوس‌ (Suess)

طبقه‌بندی جانسون‌ (Johnson1919)

طبقه‌بندی کوتون‌ (Cotton1952)

طبقه‌بندی شپارد (Shepard1973)

طبقه‌بندی والنتین‌ (Valentin1952)

طبقه‌بندی تکتونیکی اینمن و نورستروم

طبقه‌بندی ژئومرفولوژیکی اینمن‌ و نورستروم

فرایندهای ساحلی

جریان گردابی: (Rip curents)

جریان ناشی از امواج: (Wave -generated curents)

جریان جزر و مدی: (Tidal curents)

جریان اقیانوسی(Ocean curents)

جریان ناشی از وزش باد: (Wind-generated curents)

جریان رودخانه‌ای: (Fluvial curents)

اختلاف چگالی(Density curents)

سیمای ساحل

برنامه ریزی

مزایای برنامه ریزی

عناصر کلیدی برنامه ریزی

دلایل ضرورت برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی از نظر مدت اجرا

از نظر مکانی(کلان، بخشی، منطقه ای)

اقلیم

انحراف معیار بارندگی حوضه

ضریب تغییرات (Coeddicient of Variation)

بارندگی ماهیانه

فرسایندگی باران در محدوده مورد مطالعه

درجه حرارت

رژیم حرارتی

رژیم فصلی دما در محدوده مورد مطالعه

گرادیان حرارتی حوضه

پیشینه تحقیق در ایران

منابع و ماخذ

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت چوب مایع:دانلودپاورپوینت چوب مایع,چوب مایع,آشنایی با کاربرد چوب مایع در دکوراسیون ساختمان,متریالی جدید در صنعت ساختمان و دکوراسیون,پاورپوینت کاربرد چوب مایع در ساختمان,ARBOFORM,پاورپوینت چوب مایع,پاورپوینت آشنایی با چوب مایع,کاربرد چوب مایع در ساختمان

جرم آدم ربایی:مقاله رشته حقوق با موضوع جرم آدم ربایی,پژوهش رشته حقوق با موضوع جرم آدم ربایی,تحقیق رشته حقوق با موضوع جرم آدم ربایی,پروژه رشته حقوق با موضوع جرم آدم ربایی,دانلود مقاله رشته حقوق با موضوع جرم آدم ربایی,دانلود پژوهش رشته حقوق با موضوع جرم آدم ربایی,دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع جرم آدم ربایی,دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع جرم آدم

پاورپوینت چگونه از وقوع یک فاجعه در گودبرداری ساختمان جلوگیری کنیم؟:جلوگیری فاجعه در گودبرداری ساختمان,پاورپوینت جلوگیری فاجعه در گودبرداری ساختمان,دانلود پاورپوینت جلوگیری فاجعه در گودبرداری ساختمان,تعیین دقیق حدود و عمق گودبرداری,پاورپوینت تعیین دقیق حدود و عمق گودبرداری,دانلود پاورپوینت تعیین دقیق حدود و عمق گودبرداری,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت

دانلود مقیاس کنار آمدن با خود:مقیاس کنار آمدن با خود

تحقیق بیمه شخص ثالث:بیمه,بیمه شخص ثالث

بررسی اصل قبح عقاب بلا بیان:قبح عقاب بلا بیان,پروژه,پایان نامه,پژوهش,جزوه,مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله

پاورپوینت تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی:پاورپوینت, تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت روش های حفاری تونل:تونل,حفاری تونل,روش های حفاری تونل,دانلود پاورپوینت روش های حفاری تونل ,پاورپوینت روش های حفاری تونل,دانلود پروژه روش های حفاری تونل ,پروژه روش های حفاری تونل,دانلود تحقیق روش های حفاری تونل ,تحقیق روش های حفاری تونل ,دانلود جزوه روش های حفاری تونل ,جزوه روش های حفاری تونل,دانلود پژوهش روش های حفاری تونل,پژوهش روش های حفاری تونل

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران:آلاینده های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان,آلاینده های صنعتی آب,تاثیر فعالیتهای‌ كشاورزی‌ بر كیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌,دانلود پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران,دانلود رساله بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران,دانلود تحقیق بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای م

پاورپوینت انواع سقف:انواع سقف,پاورپوینت انواع سقف,دانلود پاورپوینت انواع سقف,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت معماری,سقف چوبی,سقف طاق ضربی,سقف تیرچه بلوک,سقف پوسته بتنی,سقف کرمیت,سقف سبک یونولیتی,سقف کاذب,انواع سقف کاذب,سقف کامپوزیت