نمایش فایل: فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد)را مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:فورس ماژور ,قوه قاهره, اجرای قرارداد,ضمان قهری,آفات ناگهانی,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌كند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام كافی است تكرار شود كه مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر كه اجرای تعهد را غیر ممكن می‌سازد.

فهرست مطالب:

1- پلان.............................................................

2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی........................................................

3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل....................................................

4- قوای قاهره و آفات ناگهانی.........................................................................

5- اثر دخالت قوه قاهره....................................................................................

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟.................................

7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی).............................................

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن.................................................

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت.......................................................

10- رفتار حناف حسن نیا................................................................................

11- دگرگونی طبیعت تعهد..............................................................................

12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)....................................................................

13- علت خارجی.............................................................................................

14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی...................................................

15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده.............................................................

16- موردی كه مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است..........................................................................................

17- اسباب معافیت از جبران خسارت..............................................................

18- تقصیر متضزر............................................................................................

19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت............................

20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی......................................

21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب.......................................................

ب) اعتصاب .....................................................................................................

ج) منع قانونی...................................................................................................

22- فهرست منابع ...........................................................................................

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروژه طرح کارآفرینی تولید چیپس میوه:پروژه کارافرینی تولید چیپس میوه,طرح توجیهی تولید چیپس میوه,کارآفرینی تولید چیپس میوه,دانلود پروژه تولید چیپس میوه,دانلود کارآفرینی تولید چیپس میوه,طرح توجیه فنی تولید چیپس میوه,توجیه اقتصادی تولید چیپس میوه

مبانی نظری کفایت اجتماعی:مبانی نظری وپیشینه کفایت اجتماعی,پیشینه نظری کفایت اجتماعی,مبانی نظری کفایت اجتماعی, کفایت اجتماعی,مبانی, نظری ,کفایت ,اجتماعی

پاورپوینت معرفی رم کولهاس و آثار او:پاورپوینت معرفی رم کولهاس و آثار او,معرفی رم کولهاس و آثار او,دانلود پاورپوینت معرفی رم کولهاس و آثار او,بیوگراف یرم کولهاس,رم کولهاس و چاپ کتاب هذیان نیویورک,تعریف معماری از نظر رم کولهاس,ویژگی آثار رم کولهاس,رم کولهاس و بحث اقتصاد ساختمان,آثار رم کولهاس

پاورپوینت بحران اقتصادی چیست:پاورپوینت بحران اقتصادی چیست,دانلود پاورپوینت بحران اقتصادی چیست,پاورپوینت رایگان بحران اقتصادی چیست,پاورپوینت تعریف بحران اقتصادی چیست,پاورپوینت مفهوم بحران اقتصادی چیست,پاورپوینت آشنایی با بحران اقتصادی,دانلود بحران اقتصادی چیست,بحران اقتصادی چیست,تحقیق بحران اقتصادی چیست,پروژه بحران اقتصادی چیست,دانلود پاورپوینت تعریف بحران اقتصادی چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم بحران اقتصادی چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با بحران اقتصادی,

پاورپوینت نکات کلیدی در معماری داخلی فضاهای مسکونی:معماری داخلی فضاهای مسکونی,پاورپوینت معماری داخلی فضاهای مسکونی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی فضاهای مسکونی,طراحی داخلی اتاق خواب,پاورپوینت طراحی داخلی اتاق خواب,دانلود پاورپوینت طراحی داخلی اتاق خواب,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,مهندسی معماری ,پاو

پاورپوینت معماری خانه قدیمی مجتهدی در نیشابور:پاورپوینت معماری قدیمی,دانلود پاورپوینت معماری قدیمی,پاورپوینت معماری خانه قدیمی مجتهدی در نیشابور,دانلود پاورپوینت معماری خانه قدیمی مجتهدی در نیشابور,دانلود,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری خانه قدیمی,معماری خانه قدیمی,خانه قدیمی مجتهدی در نیشابور

پاورپوینت ضوابط و استاندارد های طراحی رستوران:ضوابط و استاندارد های طراحی رستوران,پاورپوینت ضوابط و استاندارد های طراحی رستوران,دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد های طراحی رستوران,استاندارد های طراحی رستوران,پاورپوینت استاندارد های طراحی رستوران,دانلود پاورپوینت استاندارد های طراحی رستوران,فضاهای داخلی رستوران ,پاورپوینت فضاهای داخلی رستوران ,دانلود پاورپوینت فضاهای داخلی رستوران ,م

پاورپوینت نقش روابط انسانی در مدیریت:پاورپوینت نقش روابط انسانی در مدیریت,دانلود پاورپوینت نقش روابط انسانی در مدیریت,پاورپوینت رایگان نقش روابط انسانی در مدیریت,دانلود پاورپوینت رایگان نقش روابط انسانی در مدیریت,پاورپوینت نقش مدیران در برقراری روابط انسانی,دانلود پاورپوینت نقش مدیران در برقراری روابط انسانی,پاورپوینت تاثیر روابط انسانی در مدیریت,دانلود پاورپوینت تاثیر روابط ا

پاورپوینت کاروانسرای آوه:کاروانسرای آوه ,پاورپوینت کاروانسرای آوه ,پاورپوینت ,کاروانسرا, آوه ,

پاورپوینت محاسبات دقیق نجومی در معماری:دانلود پاورپوینت محاسبات دقیق نجومی در معماری,محاسبات دقیق نجومی در معماری,رابطه علم نجوم و معماری,بررسی محاسبات دقیق نجومی در معماری,هرم بزرگ جیزه,هرم کوکولکان,نجوم و معماری,حرکت تقدیمی,پاورپوینت محاسبات دقیق نجومی در معماری,نجوم در معماری