نمایش فایل: پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونیرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی,ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی,استاندارد کامل فضاهای مسکونی,ضوابط فضاهای مسکونی,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت,ابعاد فضاهای مسکونی استاندارد‌های طراحی,برنامه فیزیکی,سرانه‌ها و استانداردهای طراحی,ابعاد و اندازه‌ها,ابعاد و اندازه‌های مبلمان,چیدمان فضاه‌ها,بررسی همجواری فضاها با یکدیگر,ساز


فهرست:

استاندارد‌های طراحی
_برنامه فیزیکی
_سرانه‌ها و استانداردهای طراحی
_ابعاد و اندازه‌ها
_ابعاد و اندازه‌های مبلمان
_چیدمان فضاه‌ها
_بررسی همجواری فضاها با یکدیگر
_سازگاری فضاها باعوامل‌تأثیرگذار در هر یک از فضاها
_موقعیت قرار گیری فضاها از نظر ارزش و اهمیت
_نمودار حبابی از روابط کارکردی
_تجزیه و تحلیل فعالیت‌ها

برنامه فیزیکی:
هر پروژه معماری برای تأمین اهداف مشخص و انجام فعالیت‌های معینی طراحی می‌شود.
فضاهای مورد نیاز هر پروژه بر اساس نوع فعالیت‌ها و دسته بندی آنها مشخص می گردد.ابعاد و مشخصات فضاها با توجه به نوع و حجم فعالیت‌ها و مبلمان و لوازم مورد استفاده و استاندارهای موجود معین می شود فهرست فضاهای مورد نیاز هر پروژه به همراه تعداد و مساحت و ویژگی‌های اصلی هر فضا بعنوان برنامه فیزیکی در شماره ملاحضه می شود.
عنوان فضا تعداد مساحت مساحت کل ملاحضات
۱- اتاق نشیمن و پذیرایی ۳۵ در صورت امکان، بهتر است حوزه پی مهمان جدا از نشیمن طراحی شود و با توجه به اهمیت‌‌آن در موقعیت مناسبی مکانیابی شود
۲- آشپزخانه ۱۵ دسترسی راحت به نشیمن و پذیرایی و ورودی- بدنه‌های مناسب برای کابینت

استاندارد‌های پروژه
توضیح: طبق استاندارهای فوق برای یک خانوار ۴ نفره حدود ۱۵۰ متر زیربنا احتیاج است.
□ ۵-۲- استانداردهای طراحی مسکونی
۱٫ احداث واحد های تک فامیلی (یک واحد مسکونی) و چند فامیلی (چند واحد مسکونی) به شرطی که حداقل ساخت قطعات به ترتیب ۱۲۰ تا ۱۵۰ متر مربع و ۵۰۰ متر مربع باشد، مجاز باشد.
۲٫ رعایت حداقل مساحت قطعه به ۵۰۰ متر مربع مشروط به احداث حداقل ۴ واحد مسکونی است.
۳٫ حداکثر سطح زیر بنا در طبقه همکف (سطح زیر بنای اینگونه بناها نباید از ۶۵% سطح کل زمین در طبقه همکف تجاوز نماید.)
۴٫ حداکثر زیر بنا در طبقات – سطح زیر بنا اینگونه بناها نباید در کلیه طبقات به جزءطبقه ی همکف از ۸۰% سطح کل زمین تجاوز نماید.

پیش نمایشی از فایل:

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بهزیستی روانشناختی چیست:پاورپوینت بهزیستی روانشناختی چیست,دانلود پاورپوینت بهزیستی روانشناختی چیست,پاورپوینت بهزیستی روان شناختی چیست,دانلود پاورپوینت بهزیستی روان شناختی چیست,پاورپوینت بهزیستی روانی چیست,دانلود پاورپوینت بهزیستی روانی چیست,پاورپوینت سلامت روان,دانلود پاورپوینت سلامت روان,دانلود بهزیستی روانشناختی چیست,بهزیستی روانشناختی چیست,تحقیق بهزیستی روان

پاورپوینت اختلال انفجاری متناوب:پاورپوینت اختلال انفجاری متناوب,دانلود پاورپوینت اختلال انفجاری متناوب,دانلود اختلال انفجاری متناوب,اختلال انفجاری متناوب,پاورپوینت آسیب شناسی روانی,دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی,دانلود آسیب شناسی روانی,آسیب شناسی روانی ,دانلود,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی

پاورپوینت نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت:بهداشت,رابطین بهداشت,بهداشت مدارس,دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت, نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت,هدف بهداشت مدارس, اهمیت بهداشت مدارس,برنامه های بهداشت مدارس, نقش دانش آموزان در بهداشت,تحقیق نقش دانش آموزان در بهداشت,مقاله نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت,پاورپوینت نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت,دانلود پاورپ

مبانی و پیشینه نظری بهره وری:مبانی و پیشینه نظری بهره وری,پیشینه نظری بهره وری,بهره وری

پاورپوینت عناصر اولیه بصری در معماری:دانلود پاورپوینت عناصر اولیه بصری در معماری,عناصر اولیه بصری در معماری,پاورپوینت عناصر بصری معماری,نقش سواد بصری در طراحی داخلی,تناسبات بصری,پاورپوینت آشنایی با سواد بصری در معماری,پاورپوینت عناصر اولیه بصری در معماری,سواد بصری

دانلود پاورپوینت نفوذ ، قدرت و سیاست:دانلود پاورپوینت نفوذ ، قدرت و سیاست,تعریف نفوذ (Influence) و انواع آن ,تعریف نفوذ اجتماعی ,تاکتیک های هشتگانه نفوذ ,اصول ششگانه نفوذ,نتایج سه گانه احتمالی نفوذ,گسترش نفوذ با هم پیمانان راهبردی,تعریف قدرت (power),ابعاد قدرت ,قدرت و اختیار ,پنج منشأ قدرت ,منابع قدرت,دسته بندی منابع قدرت در سازمان,تعریف رفتار سیاسی,عوامل مؤثر بر رفتار

پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی:پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی

پاورپوینت هدف های حسابداری مالی:دانلود پاورپوینت هدفهای حسابداری مالی ,شرحی از تئوری بنیانی حسابداری ,اهداف حسابداری در تئوری بنیانی,استانداردهای مربوط به اطلاعات حسابداری ,مفاهیم و اصول بنیانی صورتهای مالی واحدهای انتفاعی,بیانه شماره 4 هیأت اصول حسابداری ,هدفهای صورتهای مالی ,اهداف کمیته Trueblood برای صورتهای مالی,رویکرد های تئوریک در حسابداری,مدلهای تصمیم گیری,رویک

پاورپوینت معرفی روستای کندوان:پاورپوینت معرفی روستای کندوان,پروژه معرفی روستای کندوان,معرفی روستای کندوان,روستای کندوان,کندوان,پاورپوینت روستای کندوان,پاورپوینت کندوان

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی:ساختار هیأت‌مدیره, مالکیت نهادی, اظهار‌نظر حسابرس, کیفیت گزارشگری مالی