مشخصات فایل: بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

با ما همراه باشید با موضوع بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
کلمات کلیدی:هوش هیجانی,عزت نفس,پیشرفت تحصیلی,مهارت های میان فردی

چکیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه «هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته شده است. هدف های جزئی شامل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، بررسی رابطه بین مهارت های میان فردی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، بررسی رابطه بین درون فردی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. روش پژوهش بکار برده شده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است که از لحاظ روش اجرا به دلیل بررسی متغیر های پژوهش در یک محیط پژوهشی – توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری ما در این پژوهش برای سنجیدن میزان تأثیرات به وجودآمده در متغیرهای یاد شده جامعه آماری بکار گرفته شده 100 نفر مورد نظر ما است. همانند بسیاری از روش های ارزیابی آمادگی، در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و در این زمینه دو پرسشنامه طراحی شده است بر طبق آن در صفحه اول همراه شاخص های آن برای مصاحبه شونده توضیح داده شده است.

کلیدواژه ها: هوش هیجانی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، مهارت های میان فردی.

فصل اول: كلیات پژوهش

1-1مقدمه............................................ 2
2-1 بیان مسأله.......................................3
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش...................7
4-1 اهداف پژوهش..............................9
5-1 فرضیه های پژوهش........................10
6-1 تعاریف نظری واژه ها....................11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول: پیشرفت تحصیلی
1-2 پیشرفت تحصیلی چیست؟...........................................14
2-2 پیشرفت تحصیلی ...................................................17
3-2 عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی.................................. 18
4-2 روش های اندازه‌گیری و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی .......20
بخش دوم: هوش هیجانی
5-2 هوش هیجانی چیست؟ ....................................28
بخش سوم: عزت نفس
6-2 عزت نفس چیست ؟ ....................................34
7-2 عزت نفس؛ رمز موفقیت و سلامت...................35
8-2 مولفه های عزت نفس.................................37
9-2 رویكرد اسلام نسبت به عزت نفس ..................39
10-2 ده کلید طلایی عزت نفس..........................41
11-2 وجوه تمایز عزت نفس و اعتماد به نفس..........42
12-2 عزت نفس: واکسن اجتماعی.......................44
13-2 سه گام جهت رسیدن به عزت نفس بهتر..........45
14- 2 مدل پژوهش.........................................56
15-2 پیشینه پژوهش......................................59
1-15-2 پژوهش داخلی....................................59
2-15-2 پژوهش خارجی.................................60
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
1-3 مقدمه.......................63
2 – 3 روش تحقیق.............................63
3 – 3 جامعه آماری .......................................63
4 – 3 روش جمع آوری اطلاعات ..........................64
5 – 3 ابزار اندازه گیری ...................64
6-3 روایی و پایایی.........................................65
1-6-3 روائی ( اعتبار) .........................65
2-6-3 پایائی.......................65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه......................................68
2-4 توصیف ویژگی های فردی ..............69
3-4 آزمون فرضیه ها.............................71
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
1-5 نتیجه گیری فرضیه ها............80
2-5 محدودیت ها ................84
3-5 پیشنهادها..............85
منابع فارسی.............86
منابع انگلیسی...............87
پیوست ها ...........88

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه عزت نفس

ادامه مطلب و دریافت فایل

تحقیق در مورد تاریخچه ارگ بم:ارگ بم,معماری ارگ بم,اشکانیان,تحقیق در مورد تاریخچه ارگ بم,پژوهش در مورد تاریخچه ارگ بم,دانلود تحقیق در مورد تاریخچه ارگ بم,دانلود پژوهش در مورد تاریخچه ارگ بم

دانلود سمینار بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA:آنالیز دینامیكی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار,تحلیل دینامیكی,محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی,كلیات روش LDR,ارتباط میان الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار و روش Lanczos,توسعه تخمین خطا برای بردارهای ریتز وابسته به بار,الگوریتمی جدید برای ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار,تحلیل دینامیكی غیرخطی با برهم نهی مستقیم بردارهای ری

مبانی نظری استرس شغلی، فشارهای سازمانی:استرس شغلی، فشارهای سازمانی,مبانی نظری استرس شغلی، فشارهای سازمانی (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری استرس شغلی، فشارهای سازمانی

روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه 1:روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه1 ,مقاله روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه 1,جزوه روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه 1,پروژه روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه1

پاورپوینت درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم مهندسان پیام:پاورپوینت مهندسان پیام,مهندسان پیام,تفکر و سواد رسانه ای,پاورپوینت تفکر و سواد رسانه ای,پاورپوینت درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم مهندسان پیام,پاورپوینت درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم,پاورپوینت درس 9 تفکر و سواد رسانه ای,پاورپوینت تفکر و سواد رسانه ای,پاورپوینت مهندسان پیام,پاورپوینت درس 9 مهندسان پیام,مهندسان پیام

پول وبانكداری:پول وبانكداری,پروژه ,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود:اعتبار حقوقی قطعنامه ها , وتوهای شورای امنیت ,سازمان ملل متحد,شورای امنیت,وتو,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت تجزیه و تحلیل ترمینال نیویورک:پاورپوینت تجزیه و تحلیل ترمینال نیویورک,تجزیه و تحلیل ترمینال نیویورک,مشخصات و معمار ترمینال نیویورک,معایب سایت و ترمینال نیویورک,محاسن سایت و ترمینال نیویورک,پلان های پايانه اتوبوس بين شهري نيويورک,نحوه ارتباط ترمینال شمالی و جنوبی نیویورک,مزایای سیستم MESH MEDIA برای ترمینال نیویورک,,

دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی (فصل پنجم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان):دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان مبانی برنامه ریزی,دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی (فصل پنجم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),اهمیت و ضرورت برنامه ریزی,تعریف برنامه ریزی,هدف از برنامه ریزی,اولویت برنامه ریزی,انواع برنامه ریزی,برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک),فواید برنامه ریزی راهبردی,برنا

نانو سیمان و نانو بتون:نانو سیمان و نانو بتون,دانلود نانو سیمان و نانو بتون,پاورپوینت نانو سیمان و نانو بتون,بررسی نانو سیمان و نانو بتون,تحقیق نانو سیمان ,مقاله نانو بتون,پروژه دانشجویی,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پاورپوینت!@#,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه