مشخصات فایل: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی

با ما همراه باشید با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی
کلمات کلیدی:هوش,هوش هیجانی,هوش شناختی

در این پژوهش ما به پرداختیم با این سؤال که آیا بین هوش شناختی و هیجانی رابطه وجود دارد؟

جامعه انتخابی ما مرکز پیش دانشگاهی دخترانه اسماعیل پور طرقی بود که از این جامعه یک نمونه صدنفری انتخاب کردیم. روش آزمایشی ما روش همبستگی بود که با استفاده از دو آزمون هوش هیجانی باران و هوش ریون بزرگسالان روی نمونه مورد نظر اجرا شد. ابتدا دانش آموزان سنین 17-18 ساله را جدا کردیم و از این تعداد به صورت تصادفی 100 نفر انتخاب کردیم و بعد آنها را به گروههای ده تایی تقسیم کردیم و دو آزمون نامبرده را روی تک تک این گروه‌ها به صورت جداگانه به اجرا درآوردیم. در تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از فرمول T استفاده کردیم.

در نهایت نتیجه‌ای که به دست آوردیم این بود که هیچ رابطه معناداری بین دو هوش شناختی و هیجانی وجود ندارد. در واقع متوجه شدیم که این دو هوشبهر مستقل از یکدیگرند و نمی توان گفت فردی که هوش شناختی (IQ) بالایی دارد حتماً هوش هیجانی (EQ) بالایی نیز خواهد داشت.

فهرست مطالب

چکیـده1

مقـدمه3

بیان مسئله5

اهمیت مسئله6

هدف پژوهشی7

سؤال پژوهشی7

تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه8

مقیاس اندازه گیـری متغیـرها8

نقش متغیـرها8

پیشینـة پژوهش10

زمینـه نظری مسأله مورد پژوهش12

هوش شناختی14

سه نظر متداول14

منحنی توزیع هوش شناختی IQ15

هوش هیجانی16

فهرست ده هیجانی اساسی ایزارد:18

هـوش هیجانی و ارتباط آن با هـوش شناختی18

وراثت یا محیط در هـوش شناختی20

وراثت یا محیط در هـوش هیجانی21

آموزش هـوش هیجانی22

عوامل مؤثـر در هوش هیجانی24

پیشنهادات لازم جهت توسعـه بهـره هیجانی26

تقسیم بنـدی افـراد بر اساس IQ و EQ از دیـدگاه جک بلوک26

بررسی یافتـه‌های پـژوهشی موجـود28

هوش هیجـانی و ارتباط آن با زناشـویی28

ضرورت پـژوهش30

الگوی رفتاری والدین و رشـد هوش هیجـانی30

الکسی تیمیا32

سابقـه تکاملی و اعتبـار تحولی34

طرح پژوهش37

جامعـه آماری و گروه نمونـه مورد مطالعـه37

روش نمونـه برداری37

روش گـردآوری داده ها38

تعداد دانش آموزان روزانه:38

تعداد دانش آموزان شبانه:38

ابـزار پـژوهش38

معـرفی آزمون هـوش هیجانی بارـ آن38

معـرفی آزمون ماتریس‌های پیشرونـده ریـون بزرگسالان43

دستورالعمـل اجرای آزمـون44

روش تجـزیه و تحلیل داده ها45

آزمون فرضیـه47

تفسیـر و نتیجه گیـری49

نتایج فرعی پژوهش49

محـدودیت ها50

الف) عامل تهدیـدکننـده روایی درونی پژوهش50

ب) عامل تهـدیدکننـده روایی بیـرونی پژوهش50

پیشنهادات50

منابع51

ادامه مطلب و دریافت فایل

تحلیل فناوری اطلاعات (IT):تحلیل ,فناوری اطلاعات,IT,تحلیل فناوری اطلاعات,تحلیل فناوری اطلاعات (IT),پروژه,پزوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پزوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار:شیوه‌نامه,اجرایی,پرونده‌های مطالبه,مهریه و اعسار,شیوه‌نامه اجرایی,پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار,شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی:پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی,دانلود پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی,دوره آموزشی توسعه كارآفرینی,دوره آموزشی توسعه,كارآفرینی,پاورپوینت,دانلود,تفاوت كارآفرین با مدیر,كارآفرینی از دیدگاه اقتصادی,تعاریف كارآفرینی,ضرورت های كارآفرینی

پاورپوینت اختلالات ساختگی چیست:پاورپوینت اختلالات ساختگی چیست,دانلود پاورپوینت اختلالات ساختگی چیست,دانلود اختلالات ساختگی چیست,اختلالات ساختگی چیست,پاورپوینت آسیب شناسی روانی,دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی,تحقیق اختلالات ساختگی چیست,دانلود تحقیق اختلالات ساختگی چیست,پروژه اختلالات ساختگی چیست,دانلود پروژه اختلالات ساختگی چیست,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود رو

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار:پایان نامه,بررسی تاثیر,بدهی صنعت,ارزش,بازار,شرکتهای پذیرفته شده,بورس اوراق بهادار,تهران

بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلز:خصوصیات کلی وعمومی کلزا ,تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا,خصوصیات گیاه شناسی کلزا,کشت و تولید کلزا,برداشت کلزا,ارقام وگونه های کلزا,اهمیت اقتصادی وصنغتی کلزا,اصلاح گیاه کلزا,روشهای اصلاح کلزا,اهداف اصلاحی کلزا,گیاهان هاپلوئید,مزایا و کاربردهای هاپلوئیدها,مشکلات ومحدودیت های هاپلوئیدها,روشهای تولید گیاهان هاپلوئید

مبانی و پیشینه نظری هویت و اختلال هویت جنسی:هویت و اختلال هویت جنسی,مبانی و پیشینه نظری هویت و اختلال هویت جنسی,پیشینه نظری هویت و اختلال هویت جنسی

پاورپوینت تقاطع غیر همسطح:راهسازی,عمران,تقاطع,تقاطع غیرهمسطح,ترافیک,راه,طرح هندسی,حمل و نقل

پاورپوینت محافظه کاری درحسابداری:دانلود پاورپوینت محافظه کاری درحسابداری,تاریخچه محافظه کاری,تعریف و مفهوم محافظه کاری,محافظه کاری مشروط و نامشروط,اندازه گیری محافظه کاری,عوامل موثر بر محافظه کاری,نقد اصل محافظه کاری,معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان,معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزش های بازار,معیارهای محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی,معیار چولگی منفی توزیع سود

پاورپوینت اصول مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI:اصول مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI