فایل کامل بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی
کلمات کلیدی:بازیافت, دی اتانول آمین , پساب های صنعتی,بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

چكیده

یك مطالعه دربارة فرآیند تقطیر چند مرحله ای برای بازیافت DEA از محلولهای آلوده ارائه گردیده است. این قبیل محلولها مشكلات جدی را در كارخانجات گاز و پالایشگاههای نفتی بوجود آورده اند . بدلیل فراریت بعضی از اجزاء تشكیل دهنده شان نمی توانند به آاسانی خالص شوند. این فرآیند جدید از هگزادكان به عنوان مایع حامل بی‌اثر برای حصول اطمینان از توزیع مناسب مایع در ستون تقطیر ، به منظور جلوگیری از آلودگی و سهولت تفكیك اجزاء غیرفرار استفاده می كند. در این پروژه فرایند با داده های تعادل فازی نوین بین مخلوط دی اتانول آمین، بی(هیدروكسی اتیل) پیپرازین، تری(هیدروكسی اتیل) اتیلن دی آمین، آب و هگزادكان توضیح داده شده است. خصوصیات فیزیكی طراحی شدة ماده حامل بی اثر مورد بحث قرار می گیرد و رهنمودهایی جهت انتخاب آن ارائه گردیده اند. از مدل ضریب فعالیت دو مایع غیر تصادفی به طور موفقیت آمیز جهت نمایش یا ارائه داده های تعادلی استفاده می شود. فرآیند تقطیر برای عمل خلوص سازی محلول‌های آمین آلوده شده، توصیف شده است. فرآیند تقطیر چند مرحله‌ای و مایع حامل بی اثر(هگزادكان) استفاده می شود. از ستون تقطیر با قطر داخلی 50 پیشنهاد شده با شبیه سازاسپن(ASPEN) را تائید كند و از خصوصیات فیزیكی مایع حامل بی اثر ارائه شده در فصل دوم استفاده می كند . بعنوان مثال، برای تفكیك ناخالصی های محلول دی اتانول آمین فاسد شده تحت شرایط خلاء راندمان خوبی به دست آمده بود. نتایج با تقطیر تك مرحله ای مرسوم برابر هستند.

فهرست مطالب:

مقدمه......................................................................................................................... 3

چكیده...................................................................................................................................... 4

فصل اول

شیرین كردن گازها با اتانول آمین ها

تعریف عمومی گازها................................................................................................... 6

انواع گاز طبیعی............................................................................................................ 6

ناخالصی های موجود در گازها............................................................................................. 7

پالایش گازها................................................................................................................... 7

روش آمین.................................................................................................................... 9

انتخاب نوع فرآیند.............................................................................................................................. 10

تجهیزات لازم فرایند تصفیه گاز ترش با آمین ها................................................................................................. 11

فرآیند تصفیة گاز ترش با دی اتانول آمین (DEA)........................................................................................... 12

اثر گازهای اسیدی جذب شده روی خواص فیزیكی آلكانول آمین....................................................................... 16

واكنش های شیمیایی فرآیند شرین كردن گاز طبیعی....................................................................................... 17

حلالهای جاذب..................................................................................................................................................... 19

ویژگیهای زداینده گازها و حلالهای جاذب........................................................................................................... 20

معرفی آمین ها و معیار انتخاب آنها..................................................................................................................... 21

تولیداتانول آمین ها.............................................................................................................................................. 22

خصوصیات اتانول آمین ها.................................................................................................................................... 25

كاربرد اتانول آمین ها........................................................................................................................................... 28

مزایای دی اتانول آمین نسبت به موتور اتانول آمین..................................................................... 29

ظرفیت، تقاضا و قیمت اتانول آمین در سطح جهان............................................................................ 30

فصل دوم

فرایند نوینی برای بازیافت DEA از محلولهای نیمه فاسد شده:

تشریح فرایند وتعادل فازی سیستم دی اتانول آمین – بی (هیدروكسی اتیل) پیپرازین

تری (هیدروكسی اتیل) اتیلن دی آمین – هگزادكان.......................................................................................... 34

فرایند نوین......................................................................................................................... 36

مشخصات مایع بی اثر................................................................................................................... 38

بررسی تعادل بخار مایع(VLE).......................................................................................................................... 39

ترمودینامیك تعادل بخار – مایع................................................................................................................ 45

مخلوط‌های چند جزیی.......................................................................................................... 48

آنالیز رگرسیون داده‌های تعادلی بخار – مایع....................................................................................... 49

مواد، تجهیزات و روش‌های آ‌زمایشگاهی........................................................................................ 53

فصل سوم

فرایند نوینی برای بازیافت DEA از محلولهای نیمه فاسد شده:

آنالیز فرایند.................................................................................................................. 56

تقطیر تحت شرایط جریان برگشتی كامل.................................................................................... 56

آنالیز فرایند با شبیه ساز ASPEN ........................................................................................ 65

تقطیر ناگهانی........................................................................................................................... 66

تقطیر جزئی و ناگهانی........................................................................................................... 68

اثر شرایط عملیاتی بر اجرای فرایند............................................................................... 72

شبیه سازی فرایند پیشنهادی با دو ستون تقطیر............................................................... 80

نتیجه ............................................................................................................................... 84

ضمیمه....................................................................................................... 86

معادلة NRTL و پارامترهای آن ................................................................................... 88

مراجع 89

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری مهاجرت ، میزان جرائم، جرم و عوامل موثر در وقوع آن:مبانی نظری مهاجرت، میزان جرائم، جرم و عوامل موثر در وقوع آن,مبانی نظری, مهاجرت، میزان جرائم، جرم و عوامل موثر در وقوع آن,مبانی نظری مهاجرت، میزان جرائم, جرم و عوامل موثر در وقوع آن,مبانی نظری جرم و عوامل موثر در وقوع آن

صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان:صلاحیت,صلاحیت واقعی,منافع مورد حمایت,جرم,حقوق کیفری,ایران,لبنان,اقامت,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

دانلود نرم افزار اندروید آموزش بافتنی ، قلاب بافی ، شال و کلاه:دانلود نرم افزار اندروید آموزش بافتنی ، قلاب بافی ، شال و کلاه,دانلود نرم افزار اندروید,نرم افزار اندروید,دانلود نرم افزار

پاورپوینت بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP:دانلود پاورپوینت بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP,تحقیق بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP,مقاله بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP,پاورپوینت بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP,فرایند ,تحلیل ,سلسله مراتب, AHP

پاورپوینت عقد مزارعه چیست:پاورپوینت عقد مزارعه چیست,دانلود پاورپوینت عقد مزارعه چیست,پاورپوینت رایگان عقد مزارعه چیست,پاورپوینت مفهوم عقد مزارعه چیست,پاورپوینت تعریف عقد مزارعه چیست,پاورپوینت آشنایی با عقد مزارعه,دانلود عقد مزارعه چیست,عقد مزارعه چیست,پروژه عقد مزارعه چیست,تحقیق عقد مزارعه چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم عقد مزارعه چیست,دانلود پاورپوینت تعریف عقد مزارعه چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با عقد مزارعه,

پاورپوینت انواع بتن های جدید:انواع بتن های جدید,پاورپوینت انواع بتن های جدید,دانلود پاورپوینت انواع بتن های جدید,بتن عبور دهنده ی نور,پاورپوینت بتن عبور دهنده ی نور,دانلود پاورپوینت بتن عبور دهنده ی نور,بتن با سنگدانه بازیافتی ,پاورپوینت بتن با سنگدانه بازیافتی ,دانلود پاورپوینت بتن با سنگدانه بازیافتی ,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت

پاورپوینت اصول مدیریت در تيم های ورزشی:دانلود رایگان پاورپوینت مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی,پاورپوینت مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی,اصول مدیریت در تيمهای ورزشی,پاورپوینت اصول مدیریت در تيمهای ورزشی,طراحی برنامه تمرین ,تعریف تمرین ورزشی,اصول کلی برنامه تمرینی ,ویژگیهای تمرین,طرح یک جلسه تمرین,مختصات برنامه ریزی,ترکیب های پیشنهادی برای جلسات تمرین ,

پاورپوینت بررسی و تحلیل بهره وری:دانلود پاورپوینت تحلیل بهره وری,پاورپوینت تحلیل بهره وری,تحلیل بهره وری,تحلیل,بهره وری,سازمان,کیفیت,تعریف بهره وری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله, دانلودجزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت تجزیه تحلیل مجتمع مسکونی شار:پاورپوینت تجزیه تحلیل مجتمع مسکونی شار,تجزیه تحلیل مجتمع مسکونی شار,مجتمع مسکونی شار,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن:مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,تئوری ذهن,مبانی نظری,پیشینه تحقیق ,تئوری ,ذهن