کاملترین فایل كارآموزی در كارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق

كارآموزی در كارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق
کلمات کلیدی:كارآموزی,كارگاه سیم پیچی,نصب تابلو های برق,كارآموزی در كارگاه سیم پیچی,كارآموزی در كارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

چگونگی برق و آثار آن

برق در همه جا حتی در بدن انسان نیز وجود دارد زمانی برق در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد كه بصورت الكتریسته جاری باشد هیچگاه برق بچشم دیده نمی شود . چون سرعت آن (حركت الكترون ها) فوق العاده زیاد است. بنابراین از آثار آن پی به وجودش می بریم . مانند روشن شدن یك چراغ یا گرم شدن یك اتو كه روشنایی چراغ و گرمائی اطو وجود برق را به ما می شناساند. سرعت جریان برق تقریباً برابر است با سرعت نور و معادل است با 156000 مایل در ثانیه كه هر مایل مساوی با 1760 یارد است.

انواع الكتریسته :

1- الكتریسته ساكن 2- الكتریسته جاری

الكتریسیته ساكن ، الكتریسیته ای است كه در اثر مالش یا اصطكاك بوجود می آید مانند برخورد ابرها وكشیدن شانه بر سر.

الكتریسته جاری ،الكتریسیته ای است كه ا زحركت الكترونها از قطبی به قطب دیگر بوجود می آید مانند برق باطری یا مولد.

تعریف مدار و انواع آن :

هرگاه جریان برقی از نقطه ای شروع بحركت كند و مجدداً‌ به همان نقطه بگردد تشكیل یك مدار داده است كه به آن مدار ساده گویند. مدار بر دو نوع است ،مدار باز یا ناقص و مداربسته یا كامل .

مدار باز OPEN CIRCUIT : هرگاه جریان برق ا زنقطه ای شروع بحركت كند ولی بهمان نقطه برنگردد آنرا مدار باز گویند مانند سیم كشی یك چراغ .

مدار بسته SHOT CIRCUIT : هرگاه جریان برق ا زنقطه ای حركت كند و باز به همان نقطه برگردد آنرا مدار بسته یا كامل گویند.

فركانس :

تعدا تناوب را در واحد زمان فركانس گویند . مثلاً وقتی كه می گویند فركانس 50 سیكل است یعنی در هر ثانیه 50 مرتبه جریان برق تغییر جهت می دهد و فركانس یا ولتاژ هم نیز دارای رابطه ای می باشند چون ولتاژ شركت نفت كه 250 می باشد فركانس آن 50 است ولی در برق آمریكا كه ولتاژ 110 می باشد فركانس آنن 60 می باشد و فركانس را با فركانس سنج یا اسلسكوپ (OSOLOSCOP) اندازه می گیرند.


فرق جریان AC و DC چیست ؟

جریان AC متناوب و قابل كم و زیاد شدن می باشد و دارای فركانس نیز است ولی جریان DC مستقیم است و فركانس ندارد ،بهمین علت برق مصرفی یك شهر ACو متناوب است.

هادی و عایق

هر جسمی كه جریان الكتریسیته به آسانی ا زآن عبور نماید هادی الكتریسیته می باشد و مهمترین آنها عبارتند ا زطلای سفید- نقره – مس – آلومینیوم – آهن و هر جسمی كه مانع عبور جریان برق شود عایق نامند و مهمترین آنها عبارتند از هوا – چوب خشك – كاغذ – روغن – شیشه – میكا. این عایقها معمولاً هر كدام درجای مناسبی و مخصوص مصرف می شوند. مثلاً ‌میكا در جاهای كه حرارت زیاد است و چوب در جائی كه حرارت وجود ندارد.

قوانین اهم : ولت – اهم – آمپر

قوانین اهم درباره ولت – اهم و آمپر بحث می نماید كه بترتیب زیر می باشند. :

تعریف ولت : ولت واحد اختلاف سطح می باشد. واحد اختلاف سطح دو سرسیم كه اگر شدت جریان آن یك آمپر و مقاومتش یك اهم باشد نیروی محركه الكتریكی دو سرسیم برابر یك ولت خواهد بود و آنرا بحرف V نشان می دهند.

تعریف آمپر : آمپر واحد شدت جریان است و اگر اختلاف سطح دو سرسیمی برابر یك ولت و مقاومت آن یك اهم باشد شدت جریانی كه از آن عبور می نماید یك آمپر است و آنرا بحرف I نشان می دهند.

منظور از بكار بردن فیوزها با كاشی جدید محصور شده چیست ؟

اولاً‌ عایق خوبی است . ثانیاً‌ دیرتر حرارت می گیرد. ثالثاً‌جرقه از خود بیرون نمی دهد.

اگر فیوز ضعیفی در جعبه اصلی فیوز برق قرار داده شود چه اشكالی دارد؟

اگر فیوز ضعیف تر است قدرت دستگاه مورد مصرف در اثر عبور جریان بیش از حد فیوز قطع می شود.

قبل از تعویض فیوز سوخته چه باید كرد؟

اولاً‌مدار و ادوات را آزمایش می كنیم كه معمول گردد اتصالی نیست سپس باندازه آمپر مجاز فیوز را انتخاب نموده و پس ا زآزمایش آنرا نصب می كنیم.

اگر در موقع تعویض فیوز سوخته مجددا ً‌فیوز بسوزد علت چیست ؟

دستگاه آمپر بیشتری می كشد كه علت دارد .

مدار اتصالی است .

درجعبه تقسیم یا فیوزها اتصالی است یا لوكانكشن می باشد.

بریكرباكس چیست ؟ Breaker Box

جعبه كلیدهای خود كاریست كه بطور اتوماتیك قطع می شود روی آمپرهای معینی میزان شده است .

موارد استفاده بریكرباكس كجاست ؟

در ادارات و بیمارستانها و باشگاهها و منازل می باشند.

چه امتیازی بریكرباكس بر جعبه فیوز دارد؟

بریكرباكس بطور خود كار كار می كنند كه اگر جریانی بیش از آن عبور كند بطور اتوماتیك قطع می شود. در صورتیكه فیوز بیش از حد معمول باشد ایجاد خطر و آتش سوزی می نماید.

علت ا زكار افتادن تریپ مكرر بریكرباكس و قطع در مدار برق چیست ؟ در این موقع شما كجا را بازرسی می كنید؟

علت اتصالی د رمدار یا ادوات یا سوختگی آنهاست ، در این موقع ابتدا مدار و سپس ادوات را بازرسی می كنیم.

خاصیت روغن در كابل چیست ؟

برای جلوگیری از فرسوده شدن عایق كابلها و همچنین خنك نگهداشتن كابل بكار می رود . سه فاز دركابلها چگونه مشخص می شود؟

دركابلهای روغنی از شماره های 0- 1-2-3 استفاده می شود كه شماره 1 تا 3 فازها و سیم منفی می باشد ولی در كابلهای پلاستیكی p.v.c به وسیله رنگهای قرمز – آبی – زرد – فاز سیاه منفی می باشد. اول روی آن ماسه ریخته بعد روی كابل قالب می گذارند و سپس خاك روی آن می ریزند.

وقتی كابل در مسیر كانال انداخته شده با چه چیزی آنرا می پوشانند؟

اول روی آن ماسه ریخته بعد روی كابل قالب می گذارند و سپس خاك روی آن می ریزند.

اگر روی طناب اسید ریخته شود چكار باید كرد؟

طناب را دور انداخته از طناب جدید استفاده می كنیم.

انواع نقره ها را نام ببرید :

1- پنما اینسولیز برای ولتژهای قوی و صنعت.

2- شكل اینسولیز برای ولتاژهای قوی و صنعت.

3- ساس پن شن اینسولیز برای ولتاژهای بالا .

بك آرام Back Arm و كراس آرم Cross Arm چه هستند؟

براكتهایی هستند كه روی عمودهای برق نصب می گردند و برای نگهداری سیمهای هوایی از آن استفاده می شود.

Jumper چیست و در كجا مورد استفاده است ؟

واسطه رشته های كابل به سیم هوائی چمپر نام دارد كه روی عمودهای برق جهت وصل سر كابل به سیمهای هوایی صورت می گیرد.

Jumper بچند طریق صورت می گیرد؟

به دو طریق : ولتاژ پایین چون سیمها نازك است آنها را در سیمهای هوائی میپیچند. 2- در ولتاژهای قوی بوسیله Bolt . U سه سیمهای هوائی پیچ و مهره می كنند كه باید كاملاً‌محكم شود.

انواع عمودهای برق را بنویسید :

جهت فشار ضعیف One Pole جهت فشار قوی و ضعیف H.Pole

جهت فشار قوی Tower . Pole جهت سركابلها Terminal . Pole

بوسیله چه چیزهایی عمود های برق را محكم نگاه می دارند؟

بوسیله آرمراستیك Armer Steek

بوسیله استی وایر Stay Wire

در موقع بالا رفتن از عمود برق از چه وسائلی استفاده می كنند؟

از وسائل ایمنی از قبیل كمربند – كلاه – لباس و دستكش ایمنی ، اگر پایه عمود چوبی بود از كفش مخصوص قلابدار ، كیف مخصوص حمل ابزار ، باید در نظر داشت كه حتماً موقع بالا رفتن دستها كاملاً ‌باید آزاد باشد.

دو نوع از ابزار هایی كه درسیم كشی هوایی استفاده می شوند نام ببرید:

درا وایر Draw Wire

تست وایر Test Wire

Pole . Pak چیست ؟

چوب سه تیزه مانندی است كه برای تراز نگهداشتن عمودهای چوبی بكار می رود و این طریق كه نوك تیز چوب را در عمود چوبسی فرو می برند و انتهای آنرا در زمین تكیه می دهند البته از روی Pole Pak استفاده می شود ووقتی كاملاً‌عمود تراز شد پایه آنرا از پر می كنند.

در سیم كشی هوایی برق كارگرها از ورقه پلاستیكی بنام Ruber – Blueket استفاده می كنند این ورقه برای چیست ؟

برای جلوگیری از اتصال سیمها استفاده می شود كه آنرا روی سیمها می اندازند تا در ضمن كار بهم نخورد و اتصال پیدا نكند .

نام سه نوار و محل مصرفشان را ذكر كنید.:

1- نوار زرد Yellow Tape برای كابلها .

2- نوار پلاستیكی Plastic Tape برای اتصال كردن سیمها .

3- نوار پارچه ای Cotton Tape برای سولدورها.

سیمهای هوائی را به چند طریق وصل می كنند ، شرح دهید:

وصل شكافدار موازی از كلمپسهایی كه دارای شكافهای موازی هستند استفاده می شود و بدین طریق كه سرسیمها را در شكافی از دو طرف قرار داده آنرا بوسیله واشر و پیچ و مهره محكم می بندند تا سیمها در پلها محكم بسته شوند.

وصل یك تكه : دو سر سیم را بوسیله دستگاه فشار هیدرولیكی بهم فشار می دهند و بعد بوسیله پیچ و مهره محكم یكدیگر را می بندند.

وصل دو تكه : دو سر سیم را در یك لوله مسی قرار داده و بعد بوسیله دستگاه فشاری هیدرولیكی آنها را بقدری فشار می دهند تا لوله در سیمها فرو رود.

سرب پشمی Lead Wool كه درگلند ها استفاده می شود دارای چه خواصی است؟

1- سرب و كابل و گلند بهم مربوطند.

2- مانع نفوذ آب و خروج قیر از تقسیم می گردد.

3- كابل را در وسط گلند نگاه میدارد.

برای تماس كابل و بدنه گلند با هم از چه سربی استفاده می شود ؟

از سرب پشمی استفاده می شود.

وسیله ای كه كابل را به بدنه تقسیم وصل می كند نام ببرید:

گلند نام دارد .

نقطه خنثی در یك ژنراتور چیست ؟

محل اتصال سه ترمینال (سه سریاسه ته بوبینها) نقطه ای بوجود می آید كه آنرا نقطه خنثی یا نقطه ستاره و سیمی كه به آن وصل می شود سیم خنثی یا سیم نول نام دارد.

برتری جریان سه فاز چیست ؟

كاهش تعداد خطوط از 6 به 3 یا 4 (در حقیقت برابری یك سیستم سه فازه با سه سیستم تك فازه).

بهره برداری بسیار ساده از ژنراتور و موتور

از اتصال ستاره در كجا استفاده می شود؟

در موتورهای الكتریكی سه فاز و در سیم پیچی ترانسفورماتورهای شبكه تغذیه 380 و 220 ولت استفاده میشود.

مدار مغناطیسی چیست ؟

مسیر بسته خطوط میدان مغناطیسی را مدار مغناطیسی نامید كه با مدار الكتریكی نیز قابل مقایسه می باشد.

گالوانومتر چیست ؟

یك آمپر متر خیلی حساس است كه تا یك هزارم آمپر را نشان میدهد.

ساختمان كلی آلترتورها را نام ببرید از چند قسمت تشكیل شده است.

استاتور ،رتور،حلقه های لغزنده و ذغالها

كاركلكتوری رتورهای مولدهای DC چیست ؟

تبدیل جریان AC به DC

تعداد دوریك موتور به چه عواملی بستگی دارد؟

به تعداد قطبهای موتور فركانس جریان

به چه علت در روی موتورهای تكفاز قطب كمكی قرار می دهند؟

بعلت اینكه جریان تكفاز میدان دواری بوجود نمی آورد با افزودن قطب كمكی كه 90 درجه با قطبهای اصلی اختلاف فاز دارد میدان دوار جهت گردش رتور بوجود می آورند.

عواملی كه در مقاومت موثرند نام ببرید.

جنس ماده ای كه از آن ساخته شده است ، طول آن ،سطح مقطع ،درجه حرارت آن در زمان معین.

انتقال الكترسیته به چه صورتی انجام می گیرد؟

در مركز تولید ولتاژ را توسط مبدلهای افزاینده بالا برده و توسط خطوط هوائی انتقال می دهند در انتهای خطوط توسط مبدلهای كاهنده برای مصارف مختلف ولتاژ را پایین می آورند. بین مبدلهای افزاینده و كاهنده در مسیر خطوط هوایی از مبدلهای قدرت استفاده می تمایند كه ولتاژ را ثابت نگهدارند.

چه فرقی بین جریان AC و DC می باشد.

جریان DC در یك جهت عبور می كند ولی جریان AC در فواصل زمانی معین تغییر جهت می دهد جریان AC را می توان بسادگی كم و زیاد نمود در صورتیكه در جریان DC این امر بسادگی امكان پذیر نیست.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پارامتریک سبک معماری پارامتریک:سبک معماری پارامتریک,پاورپوینت سبک معماری پارامتریک,دانلود پاورپوینت سبک معماری پارامتریک,معماری پارامتریک,پاورپوینت معماری پارامتریک,دانلود پاورپوینت معماری پارامتریک,سبک پارامتریک,پاورپوینت سبک پارامتریک,دانلود پاورپوینت سبک پارامتریک,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاور

پیشینه و مبانی نظری تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری:پیشینه و مبانی نظری تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری,مبانی نظری تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری,پیشینه نظری تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری,پیشینه و مبانی نظری, تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

میرایی نیمه فعال اصطکاک در سازه های خرپایی فضایی بزرگ:میرایی, نیمه فعال ,اصطکاک ,سازه های خرپایی فضایی بزرگ,پروژه,پایان نامه,تحقیق ,مقاله,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق ,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:تخصص حسابرس ,صنعت ,اجتناب مالیاتی ,شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت برترین موزه‌های جهان از نظر طراحی‎:برترین موزه‌های جهان از نظر طراحی‎,پاورپوینت برترین موزه‌های جهان از نظر طراحی‎,دانلود پاورپوینت برترین موزه‌های جهان از نظر طراحی‎,معماری موزه ,پاورپوینت معماری موزه ,دانلود پاورپوینت معماری موزه ,شهر هنر و علوم، والنسیا، اسپانیا,پاورپوینت شهر هنر و علوم، والنسیا، اسپانیا,دانلود پاورپوینت شهر هنر و علوم، والنسیا، اسپانیا,موزه پورشه، اشتو

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات):دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳ درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات),هدف استانداردشماره 3,تعاریف مبادله، مالیات، انتقالات، جرایم,عملیات غیرمبادله‌ای ,داراییهای انتقالی مشروط ,تحلیل جریان ورودی اولیه منابع حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای ,کنترل دارایی ,محتمل بودن جریان ورودی منابع ,اندازه‌گیری درآمد حاصل ا

پاورپوینت انواع تصمیم گیری و ارتباط آن با سطوح مدیریت:دانلود پاورپوینت انواع تصمیم گیری و ارتباط آن با سطوح مدیریت,انواع تصمیم گیری و ارتباط آن با سطوح مدیریت,پاورپوینت انواع تصمیم گیری,دسته بندی تصمیمات توسط مدیر,تصمیم,نوع و ماهیّت یک تصمیم ,پاورپوینت انواع تصمیم گیری و ارتباط آن با سطوح مدیریت

پاورپوینت انداره گیری عملکرد سبد سهام :پاورپوینت انداره گیری عملکرد سبد سهام، تحقیق انداره گیری عملکرد سبد سهام، مقاله انداره گیری عملکرد سبد سهام، انداره گیری عملکرد سبد سهام، عملکرد سبد سهام، مقیاس پاداش تغییر پذیری(RVAR) ، مقیاس پاداش نوسان پذیری(RVOL) ، مقایسه مقیاسی شارپ و مقیاسی ترینر، اندازه گیری پرگونه سازی، مقیاسی بازده تفاضلی جنسن

پاورپوینت لوله فالوپ و حاملگی خارج رحمی:پاورپوینت لوله فالوپ و حاملگی خارج رحمی,دانلود پاورپوینت لوله فالوپ و حاملگی خارج رحمی,خرید پاورپوینت لوله فالوپ و حاملگی خارج رحمی,دانلود و خرید پاورپوینت لوله فالوپ و حاملگی خارج رحمی,حاملگی خارج رحمی,لوله فالوپ,EP

مبانی نظری تنش یا استرس های محیطی گیاهان:مبانی نظری تنش یا استرس های محیطی گیاهان,مبانی نظری ,تنش های محیطی گیاهان