خرید اینترنتی فایل پیشینه و مبانی نظری اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

پیشینه و مبانی نظری اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا
کلمات کلیدی:پیشینه و مبانی نظری اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا, مبانی نظری اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا,پیشینه نظری اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا,پیشینه و مبانی نظری, اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست مطالب

۱-۲- مقدمه ۱۶

۱-۲-۲- تعریف اضطراب مرگ ۱۷

۲-۲-۲- ویژگی های اضطراب مرگ ۱۷

۳-۲-۲- پیشایندهای اضطراب مرگ ۲۳

۴-۲-۲- پیامدهای اضطراب مرگ ۲۳

۵-۲-۲- تلویحات بالینی ۲۴

۶-۲-۲- دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی ۲۵

۷-۲-۲- تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ ۲۷

۳-۲- خود شکوفایی ۲۸

۱-۳-۲- تعریف خود شکوفایی ۲۹

۲-۳-۲- دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی ۳۰

۱-۲-۳-۲- دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) ۳۰

۲-۲-۳-۲ دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) ۳۱

۳-۲-۳-۲ دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) ۳۱

۳-۳-۲- چهارده ویژگی افراد خود شکوفا ۳۳

۴-۳-۲- ماهیت آشفتگیهای هیجانی ۳۵

۵-۳-۲ مقایسه دو انگیزه اساسی ۳۶

۶-۳-۲ انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند ۳۷

۴-۲- تصویر ذهنی از خدا ۴۰

۱-۴-۲- تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا ۴۰

۲-۴-۲- پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا ۴۰

۳-۴-۲- تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی ۴۱

۴-۴-۲- ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا ۴۱

۵-۴-۲- نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا ۴۲

۶-۴-۲- ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته ۴۴

۱-۶-۴-۲- رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی ۴۵

۱-۱- مقدمه

مرگ یکی از دغدغه های اصلی انسان است که به مثابه ی یک نیروی بر انگیزاننده ی قوی در نزد شعر او فلاسفه در طول قرن ها مطرح بوده است. لئو تولستوی رمان نویس و متفکر بزرگ قرن نوزدهم در آثار ادبی خود به انحاء متفاوت به این مسئله پرداخته است (سعیدی نژاد، زهره، ۱۳۸۷).

۲-۱- اضطراب مرگ

«اضطراب مرگ»، اصطلاحی است که به منظور مفهوم سازی ترس و هراس انسان از آگاهی نسبت به مرگ، به کار رفته است (عبدالخالق، ۲۰۰۵). انسان ها تنها موجوداتی هستند که باید یاد بگیرند که چگونه با هشیاریشان نسبت به فنا پذیری خود، زندگی کنند و سازگار شوند (بکر، ۱۹۷۳). بنابراین یکی از تکالیف اصلی نظام های فرهنگ، فراهم آوردن یک ساختار نمادین است که به مرگ و معنای آن بپردازد (بکر ۱۹۷۳، راس ۲۰۰۲).

نیاتانگا و دیوات مطرح کردند که مواجه ی با مرگ و اضطراب ناشی از اجتناب ناپذیر بودن مرگ یک کیفیت روان شناختی جهانش مول برای تمامی انسان ها محسوب می شود. علی رغم پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی خدمات بهداشتی، افزایش طول عمر و امکانات پیشرفته ی درمانی، مرگ یک واقعیت انکار ناپذیر درنزد متخصصان بهداشت و سلامت محسوب می شود. اگر چه کمک خانواده ها ی افراد به منظور کنار آمدن با مر گ از وظایف اساسی نظام پرستاری در سراسر جهان است و ادبیات پژوهشی به پیامدهای رفتاری و هیچانی اضطراب مرگ اذعان دارد، اما پیشینه ینظر یو مفهوم اضطراب مرگ به شکل نظامندی در ادبیات پژوهشی مربوط تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است (عبدالخالق، ۲۰۰۵).

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کننده:مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کننده,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کننده,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق, ارزش ویژه برند , پاسخ مصرف کننده

پروتکل درمانی ماتریکس:پروتکل درمانی ماتریکس ,پروتکل, درمانی ماتریکس

مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM):مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM),مقیاس ,خودکارآمدی والدگری, دومکا ,(PSAM)

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS):پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS),پرسشنامه چند بعدی, سنجش رضایت از زندگی ,دانش آموزان ,هیوبنر ,(MSLSS)

محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر:پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود رساله رشته حقوق با موضوع محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر,دانلود پایان نامه رشته حقو

ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه هادی:طیف خروجی , كاواك , لیزر نیمه هادی,لیزر,کاواک نوری,ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه هادی,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه

پاورپوینت سيستم های سازه ای ساختمانهای بلند:پاورپوینت سيستم های سازه ای ساختمانهای بلند,پاورپوینت ,سيستم های سازه ای ساختمانهای بلند,سيستم های سازه ای ,ساختمانهای بلند

تحقیق بررسی مناره ها:مناره ها,مناره,بررسی مناره ها,تحقیق بررسی مناره,تحقیق مناره,دانلود مقاله مناره,منارة تاریخانة دامغان,منارة ‌مسجد جامع كاشان,منارة مسجد جامع دامغان,منارة مسجد پامنار زواره,منارة چهل دختران,دانلود تحقیق درمورد مناره,معماری مناره,بررسی معماری مناره ها,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزو

پاورپوینت درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام:پاورپوینت درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام,تاریخ تحلیلی صدر اسلام,تاریخ تحلیلی,تاریخ صدر اسلام,کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام,دانلود کتاب درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام,پاورپوینت کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام,دانلود جزوه پاورپوینت تاریخ تحلیلی صدر اسلام,دانلود پاورپوینت کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام

استراتژی های رقابت ، در بازار بی‌رقیب:بازاریابی,بازار ,رقابت ,استراتژی