فایل پاورپوینت طرح کسب و کار

پاورپوینت طرح کسب و کار
کلمات کلیدی:طرح کسب و کار,کسب و کار,پاورپوینت کسب و کار,پاورپوینت طرح کسب و کار,جزوه پاورپوینت طرح کسب و کار,دانلود جزوه طرح کسب و کار,تحقیق درمورد طرح کسب و کار,دانلود مقاله طرح کسب و کار,مفهوم طرح كسب و كار,اهمیت طرح كسب و كار,علل شکست طرح های كسب و كار,موارد اصلی قابل بررسی طرح كسب و كار,مزایای برنامه ریزی,اهداف برنامه ریزی,مفهوم برنامه ریزی

در 96اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxرئوس مطالب اصلی و عمده:

1- مقدمه

2- مفهوم طرح كسب و كار

3- اهمیت طرح كسب و كار

4- موارد اصلی قابل بررسی طرح كسب و كار

5- علل شکست طرح های كسب و كار

6- نتیجه گیریبخش اول:

مقدمه

یكی ازمهمتـرین فعـالیتـها درزنـدگی اجتمـاعی بشر امروزمـدیریت است كه به كمك این فعالیت می توان ازطـریق اصولی و باتـوجه به منـابع وامكانـات موجود به نحو احسن به اهـداف سازمان دست یافت. برای رسیدن به این چنین اهـدافی مدیران فرایندی رادنبال می كنند،كه شامل اجزایی همچون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت وكنترل وهدایت وتصمیمگیری است.برنامه ریزی به عنوان یكی ازوظایف اصلی وبـااهمیت دربحث مدیریت صحیح موردتاكید قرارمی گیرد.

برنامه ریزی یكی ازفعالیتـهای پیچیده مـدیریتی است. فرایندی است كه تعیین می كند سازمان به آنجایی كه می خواهد برسد، چـگونه برسد. دربـرنـامه ریـزی، مـدیـران آینـده رامی نگرند، اهـداف سازمـان را مشخص می كنند و استـراتـژیها را به منـظور نیـل به اینگونه اهـداف بسـط می دهند. وسعت وپیـچیدگی برنـامه ریزی بستگی بـه پیـچیدگی وكثرت اهـداف دارد.

اسـاس برنـامه ریزی، بـرآگاهی از فـرصتـها و تهـدیدهای آتـی و چگونگی استـفاده ازفـرصتها ومبـارزه بـا تهـدیدها قـرار دارد.

هرچند بـرنـامه ریزی تضـمینی برای موفقـیت جهت دست یابی به اهـداف سـازمان نیست، ولی شواهدی وجود داردكه سازمـانهایی كه برنـامه ریزی رسمی و مدونی دارند نسبت به دیگر سـازمانها در طی دورة زمانی معـلوم بهـتر بـرنـامه های خود را به اجـرا در می آورند. بـه ندرت می توان سـازمانی را یافت كه با شانس و اقبـال و با تـأثیرات محیـطی مـؤفق بوده است. در واقع می تـوان گفت برنـامه ریزی پلی است بیـن حـال وآینـده .


مفهوم برنامه ریزی

برای برنـامه ریزی، متخـصصان از زوایـای مختـلفی، تعـاریف متعددی ارائه كرده اند. كه ما دراینجاچند نمونـه ازآنها را یادآور می شـویم. بـرنامه ریزی عبـارت است از :

تعیین هـدف، یافتـن و ساختـن راه های رسیدن به آن .

تصمیم گیری درمورد اینكه چه كارهایی باید انجام گیرد.

تجـسم وطراحی وضعیت مـطلوب درآینـده و یافتن وساختن راهها و وسایلی كه رسیدن به آن را فراهم كند.

طراحی عملیـاتی كه شیئی یا موضوعی را برمبنـای شیـوه ای كه ازپیش تعریف شده تغـییر بـدهد.

برای دست یافتن به هـدف مورد نظر، باید قبـل ازتلاش فیـزیكی یا اقـدام به انجام كار، تـلاش ذهنی یا برنـامه ریزی كـافی صورت بگیرد.


اهداف برنامه ریزی

هـدفهایی كه در هر برنـامه ریـزی دنبـال می شود به شـرح ذیل می باشد:

افـزایش احتمال رسیدن به هـدف از طریق تنـظیم فعـالیتـها،

افزایش جنبـة اقتـصادی ( مقرون به صرفه بودن عملیات )،

تمركز بر روی مقـاصد و اهـداف و احتـراز ازتـغییرمسیر،

تـهیه ابـزاری برای كـنترل


مزایای برنامه ریزی

برنـامه ریزی در هرسـازمان محـاسن زیادی داردكه مهـمترین آنها به شـرح ذیل است:

اهـداف برنـامه ریزی را فقط درچارچوب برنامه ریزی می توان تحقق بخشید.

برنـامه ریزی، زمینه را برای اجرای تصمیمها فـراهم می كند.

برنـامه ریزی درسطوح مختلف كمك می كند تا طرحهای آینده به طور منظم انجام شود و حـداكثر نتیـجه را بدست آورد.

بـارشـد سریع تكنـولـوژی، تنها درچارچـوب برنـامه می توان خود را با رشد مورد نظرتطبیق داد.

برنـامه ریزی، به طورمستقیم ما رابه سوی رشد اقتصادی كـلان می برد و ازبه هدر رفتن عوامل تولید جلوگیری می كند.

برنـامه ریزی، موجب بـودجه بندی می گردد ودر نتیـجه ابـزاركنترل را بـه مـدیرمی دهد.

برنـامه ریزی روحیـه گروهی را بـالا می برد و درنتیـجه كارآیی سـازمان افـزایش می یـابد.

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شکل گیری جنسیت و نقش های جنسیتی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق شکل گیری جنسیت و نقش های جنسیتی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق ,شکل گیری جنسیت ,نقش های جنسیتی

روابط آسیب زا بین دختران و پسران:روابط آسیب زا بین دختران و پسران

تیرهای لانه زنبوری:لانه زنبوری,شیوه برش پانیر, شیوه برش لیتسکا,کوپال,برنول,تیر مرکب, برش لانه زنبوری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی:پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی 209 اسلاید,پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی,مرجع شناسی و روش تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی , مرجع شناسی و روش تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود تنظیمی ، جهت گیری هدف و سبک های یادگیری : مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودتنظیمی،جهت گیری هدف و سبک های یادگیری , مبانی نظری و پیشینه تحقیق, خودتنظیمی،جهت گیری هدف و سبک های یادگیری , مبانی نظری ,پیشینه تحقیق ,خودتنظیمی,جهت گیری هدف ,سبک های یادگیری

پاورپوینت بررسی دریاچه مازندران:دانلود پاورپوینت بررسی دریاچه مازندران ,تحقیق بررسی دریاچه مازندران ,مقاله بررسی دریاچه مازندران ,پاورپوینت بررسی دریاچه مازندران ,بررسی دریاچه مازندران ,دریاچه ,مازندران

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان مصرف‌کنندگان کراک:درمان شناختی رفتاری ,ذهن‌آگاهی,سلامت روان ,مصرف‌کنندگان کراک

پاورپوینت بررسی فیزیولوژی دستگاه گوارش:پاورپوینت بررسی فیزیولوژی دستگاه گوارش,فیزیولوژی دستگاه گوارش,بررسی فیزیولوژی دستگاه گوارش,بررسی دستگاه گوارش,دستگاه گوارش,پاورپوینت دستگاه گوارش,پاورپوینت بررسی دستگاه گوارش,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

دانلود پاورپوینت انگیزش و نظریه های آن:دانلود پاورپوینت انگیزش و نظریه های آن,تعریف انگیزش,چهار نکته اساسی در تعریف انگیزش ,فرآیند انگیزش ,رابطه بین انگیزه ، رفتار ، هدف ,شکل ساده فرآیند انگیزه ,انواع نیاز ها ,انواع فعالیت ها ,جایگاه انگیزه ها و هدف ها (نظریه کوه یخی –بل و فرینچ) ,تأثیر بالقوه انگیزش بر عملکرد (تحقیقات ویلیام جیمز) ,قدرت انگیزه ,انگیزه های درونی و بیرونی ,ن

پرسش نامه حمایت اجتماعی:پرسش نامه حمایت اجتماعی,پرسش نامه ,حمایت اجتماعی