فایل مقاله بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی

مقاله بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی
کلمات کلیدی:مقاله بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی,تعهد سازمانی,بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی,دانلود مقاله بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی,پروژه,پژوهش,مقاله,پایان نامه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق


چكیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و تأثیر عدالت سازمانی در تعهد كاركنان كتابخانه‎های دانشگاهی کوهدشت انجام شده است.

روش تحقیق: این مطالعه از حیث هدف یك تحقیق كاربردی و از حیث نحوة گردآوری داده‎ها، از نوع توصیفی و از شاخة میدانی به شمار می‎رود. روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده است. جامعة آماری این تحقیق را كاركنان كتابخانه‎های دانشگاه‎های دولتی و آزاد اسلامی شهر کوهدشت (از جمله دانشگاه‎های کوهدشت، دولتی، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی) تشكیل می‎دهند. با توجه به فرمول تعیین حجم نمونة كوكران، حجم نمونة آماری در سطح خطای 05/0با دقت برآورد 05%، 36 نفر به‎دست آمد.

رویكرد: برای جمع‎آوری داده‎ها، از پرسشنامه‎های استاندارد تعهد سازمانی «آلن و می‎یر» (1990) و عدالت سازمانی «نیهوف و مورمن» (1993) استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده‎ها، از آزمونهای آماری مناسب از جمله ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون T-Test و تحلیل واریانس (ANOVA) به كمك نرم‌افزار SPSS 15.0 استفاده شده است.

نتایج: نتایج پژوهش حاكی از آن است كه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری (0.792= r و 0.01 P >) وجود دارد و عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر قوی و چشمگیری دارد. به‎طوری‎كه عدالت سازمانی پیش‎بینی‎كنندة مناسبی برای تعهد سازمانی كاركنان كتابخانه‎های دانشگاهی شهر کوهدشت است. همچنین، یافته‎ها حكایت از آن دارد كه با وجود ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد سه‎گانة تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تكلیفی)، رابطة بین عدالت سازمانی و تعهد عاطفی معنادار نیست. یافتة دیگر نیز بیانگر تأثیرگذاری ابعاد سه‎گانة عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان كتابخانه‎های دانشگاهی شهر کوهدشت است.

كلید واژه‌ها: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد تكلیفی، تعهد مستمر.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلی وانگ:پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلی وانگ,پرسشنامه ,هوش فرهنگی, استاندارد شده‌, ارلی وانگ

پاورپوینت تحقیق در مورد استانداردها وظوابط موزه ها:پاورپوینت تحقیق در مورد استانداردها وظوابط موزه ها

پاورپوینت هنر کاشیکاری در دوره قاجاریه:دانلود پاورپوینت هنر کاشیکاری در دوره قاجاریه ,هنر کاشیکاری در دوره قاجاریه ,پاورپوینت هنر کاشیکاری,آشنایی با هنر کاشیکاری در دوره قاجاریه,پاورپوینت هنر کاشیکاری در دوره قاجاریه ,هنر کاشیکاری,پاورپوینت هنر کاشیکاری در معماری اسلامی,کاشیکاری

تحقیق نقش محوری روحانیت در انقلاب اسلامی ایران:تحقیق دروس عمومی,تحقیق اندیشه سیاسی امام خمینی,نقش محوری روحانیت در انقلاب اسلامی,نقش محوری روحانیت,تحقیق اندیشه اسلامی,تحقیق انقلاب اسلامی,تحقیق درس انقلاب اسلامی,تحقیق درس اندیشه سیاسی امام خمینی,تحقیق معارف اسلامی,تحقیق درس اندیشه اسلامی

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی:بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی,پایانامه بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی,دانلود بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق,دانلود پایانامه رش

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ):پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ),پرسشنامه, راهبردهای انگیزشی, برای یادگیری, (MSLQ)

پاورپوینت تفسیر سوره مبارکه روم آیات20و21 _ سوره مبارکه نور آیه58:پاورپوینت تفسیر سوره مبارکه روم آیات20و21 _ سوره مبارکه نور آیه58, تفسیر سوره مبارکه روم,تفسیر سوره مبارکه نور,تفسیر آیات 20 و 21 سوره مبارکه روم,تفسیر آیه 58 سوره مبارکه نور,تفسیر آیات 20 و 21 سوره روم و آیه 58 سوره نور,دانلود تفسیر سوره مبارکه روم آیات 20 و 21 _ سوره مبارکه نور آیه 58,دانلود پاورپوینت تفسیر سوره مبارکه روم و نور

آزمون استخدامی مهندسی معدن « قسمت دوم FE2»:دانلود آزمون استخدامی (مهندسی معدن),آزمون استخدامی (مهندسی معدن),آزمون استخدامی ,جزوه,مقاله,پایان نامه ,پروژه ,پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله ,دانلود پایان نامه ,دانلود پروژه, دانلود پژوهش

مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع:مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع,مبانی نظری آثار و احکام فسخ,مبانی نظری اقاله و انفساخ در عقد بیع,مبانی نظری, آثار و احکام فسخ, اقاله و انفساخ در عقد بیع

پاورپوینت موزه هنرهای معاصر تهران:پاورپوینت موزه هنرهای معاصر تهران,پاورپوینت ,موزه هنرهای معاصر تهران