خرید و دانلود گنبدشناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی

گنبدشناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی
کلمات کلیدی:گنبد شناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی،گنبد،تعریف گنبد،پیشینه گنبد،گنبد ایرانی،گنبد در دوره بیزانس، گنبد در دوره رنسانس،گنبد شناسی

اگر چه گنبد دارای ارتباطی گریزناپذیر با سایر عناصری است که به عملکرد و شکل بنا معنا می بخشند،اما خود به تنهایی رمز و رازها و ناگفته هایی را در بر دارد که به طور مستقل مباحث مختلفی را شامل شده و مفاهیم گوناگونی را تداعی می کند.

با وجود چنین اشتراکاتی در کالبد و مفهوم ،گنبد ها در دوره های مختلف از لحاظ فرم و ساختار تفاوت هایی دارند که این تفاوت ها ناشی از تفاوت های فرهنگی ، مذهبی، عقیدتی و تکنولوژی و مصالح روز است.لذا بر آن شدیم تا گونه هایی از آن را در دوره ی رنسانس و بیزانس بررسی کرده و در نهایت یک مقایسه ی تطبیقی با گنبد های ایرانی انجام می دهیم.

با توجه به اهمیت ذکر شده مطالبی را با روش مطالعاتی و کتابخانه ای جمع آوری کرده و ارائه می دهیم . این مطالب شامل معرفی گنبد ،پیشینه ی تاریخی و مفاهیم نمادین آن ،روند تکامل و در نهایت نمونه های تطبیقی می باشد.

چکیده

فهرست

مقدمه

1-فصل اول :تعریف گنبد..........................................................................................................1

1-1 تعریف لغوی.................................................................................................................1

2- 1تعریف هندسی..............................................................................................................1

2-فصل دوم : پیشینه ی گنبد..................................................................................................2

3-فصل سوم : نماد شناسی گنبد.............................................................................................3

4-فصل چهارم :انواع گنبد..........................................................................................................4

1-4 گنبد یک پوسته (خاگی).............................................................................................4

2-4 گنبد دوپوسته پیوسته.................................................................................................4

3-4 گنبد ترکین با باریکه طاق...........................................................................................5

4-4 گنبدگسسته رک...........................................................................................................5

5-4 گنبد گسسته با پوشش بیرونی نار............................................................................6

5- فصل پنجم :گنبد در معماری ایرانی..................................................................................6

6-فصل ششم : بررسی تطبیقی................................................................................................7

1-6مسجد امام اصفهان،نمونه معماری ایرانی.................................................................7

1-1-6گنبد نظام الملک..............................................................................................7

2-1-6 گنبدتاج الملک..................................................................................................8

2-6گنبد در دوره ی بیزانس...............................................................................................8

1-2-6 معماری روم شرقی(بیزانس)...........................................................................8

2-2-6 بررسی گنبد ایاصوفیه......................................................................................8

1-2-2-6ساختار گنبد ایاصوفیه..........................................................................9

3-2-6 کلیسای سان ویتاله.........................................................................................9

3-6 گنبد در دوره ی رنسانس.........................................................................................10

1-3-6 معماری دوره ی رنسانس............................................................................10

2-3-6 کلیسای جامع فلورانس...............................................................................10

3- 3-6کلیسای سن پترو..........................................................................................11

4-6مقایسه ی تطبیقی......................................................................................................12

7-فصل هفتم : نتیجه گیری..................................................................................................12

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان:مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان,پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان,دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان,تعریف رابطه مدیریت با مدیریت منابع انسانی,پاورپوینت تعریف رابطه مدیریت با مدیریت منابع انسانی,دانلود پاورپوینت تعریف رابطه مدیریت با مدیریت منابع انسانی,اهمیت نقش نظارتی منابع انسانی,پاورپوینت اهمیت نقش نظارتی

پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی:پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی

بررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان تهران:نظارت دیوان محاسبات , درآمدهای مالیاتی ,مالیات

توطئه قتل نادرشاه:توطئه قتل نادرشاه,نادرشاه افشار,توطئه قتل,توطئه قتل نادرشاه,تحقیق توطئه قتل نادرشاه,پژوهش توطئه قتل نادرشاه,دانلود تحقیق توطئه قتل نادرشاه,دانلود پژوهش توطئه قتل نادرشاه,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ):پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ), پرسشنامه, خود پنداره, راج کمار ساراسوت, (SCQ)

بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا:حقوقی ,جرم ,قاچاق كالا,بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا,دانلود مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا,دانلود تحقیق بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا,دانلود پروژه بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا,دانلود فایل بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا

بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393):بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393),,پایانامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر,,پایانامه ارشد بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر,,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی شیوه ها

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی(فصل ششم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان):دانلودپاورپوینت برنامه ریزیو مدیریت راهبردی (فصل ششم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان برنامه ریزیو مدیریت راهبردی,راهبرد (استراتژی),مراتب راهبرد (سطوح سه گانه راهبردها در سازمان),راهبرد سطح سازمان مادر,راهبرد سطح مؤسسه(راهبرد سازمان در فعالیتهای عمده),راهبرد سطح

بیمه حمایت و پس انداز:بیمه حمایت,بیمه عمر,بیمه پس انداز,پروژه ,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

كارآموزی در شركت ذوب فلزات زندیه:كارآموزی,شركت ذوب فلزات زندیه,كارآموزی در شركت ذوب فلزات زندیه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق