خرید و دانلود پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی
کلمات کلیدی:پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی,پرسشنامه ,رفتارهای پرخطر جنسی

به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.

پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات مربوط به رفتارهای پرخطرجنسی ده سؤال می باشدکه نمره گذاری هشت سؤال اول به صورت مستقیم و از 0 تا 4 و دو سؤال آخر به صورت معکوس و از0 تا 3 متغیر می باشدکه در مجموعه نمرهی رفتارهای پرخطرشخص را مشخص می سازد به گونه های که هرچه نمره فرد بالاتر باشد نشان دهنده میزان بیشتر رفتاهای پرخطرجنسی او می باشد

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت تقسیم سلولی ومکانیزم های آن:دانلود پاورپوینت تقسیم سلولی ومکانیزم های آن,تقسیم سلولی ومکانیزم های آن,تقسیم سلولی,مهندسی کشاورزی,پاورپوینت تقسیم سلولی,صنایع غذایی,پاورپوینت تقسیم سلولی ومکانیزم های آن,تقسیم سلولی,تقسیم یوکاریوت ها,تقسیم پروکاریوت ها

تحقیق در مورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره عمومی:تحقیق در مورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره عمومی, ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره عمومی

پاورپوینت ایمنی فردی:ایمنی فردی,پاورپوینت ایمنی فردی,پاورپوینت رشته معماری,ایمنی فردی معماری

طراحی و محاسبات سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش ساختمان:طراحی , محاسبات ,سیستم های تاسیساتی,سرمایش ,گرمایش ,ساختمان

پاورپوینت مدیریت شهری:دانلود پاورپوینت مدیریت شهری,مدیریت شهری,ارزیابی چالش ها و ظرفیت های مدیریت شهری در ایران,پاورپوینت مدیریت شهری,پاورپوینت ارزیابی چالش ها و ظرفیت های مدیریت شهری در ایران,پاورپوینت بررسی مدیریت شهری,مدیریت شهری در ایران

تاثیر بیش فعالی بر بزهکاری نوجوانان با مطالعه ی سوابق عملی:بزهکاری, بیش فعالی,پیشگیری, درمان ,کودکان و نوجوانان

پاورپوینت تحلیل خانه موسیقی ایتالیا:خانه موسیقی ایتالیا، بررسی چیدمان فضای داخلی و معرفی طراح بنا و...

نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم:ضمیرناخودآگاه ,نقاشی كودكان, سبك سوررآلیسم,نقاشی,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله ,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق

نقشه های اتوکد طراحی بیمارستان عمومی شهر:نقشه های اتوکد طراحی بیمارستان عمومی شهر,نقشه های اتوکد, طراحی بیمارستان عمومی شهر,نقشه های, اتوکد ,طراحی, بیمارستان عمومی شهر

پاورپوینت بررسی امام زاده حسین:پاورپوینت بررسی امام زاده حسین,پاورپوینت امام زاده حسین,پاورپوینت بررسی امام زاده ,پاورپوینت امام زاده ,بررسی امام زاده حسین,امام زاده حسین,بررسی امام زاده ,امام زاده ,پاورپوینت ,امام زاده,حسین,بررسی