خرید و دانلود پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی
کلمات کلیدی:پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی,پرسشنامه ,رفتارهای پرخطر جنسی

به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.

پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات مربوط به رفتارهای پرخطرجنسی ده سؤال می باشدکه نمره گذاری هشت سؤال اول به صورت مستقیم و از 0 تا 4 و دو سؤال آخر به صورت معکوس و از0 تا 3 متغیر می باشدکه در مجموعه نمرهی رفتارهای پرخطرشخص را مشخص می سازد به گونه های که هرچه نمره فرد بالاتر باشد نشان دهنده میزان بیشتر رفتاهای پرخطرجنسی او می باشد

ادامه مطلب و دریافت فایل

جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی:حفظ میراث فرهنگی , ایران , تمهیدات جهانی,حقوقی

پاورپوینت دیوارهای برشی:دیوارهای برشی,پاورپوینت دیوارهای برشی,دانلود پاورپوینت دیوارهای برشی,شناخت وعملکرد دیوار های برشی باز شودار ,پاورپوینت شناخت وعملکرد دیوار های برشی باز شودار ,دانلود پاورپوینت شناخت وعملکرد دیوار های برشی باز شودار ,عوامل موثر در مقاومت دیوار برشی کوپله,پاورپوینت عوامل موثر در مقاومت دیوار برشی کوپله,دانلود پاورپوینت عوامل موثر در مقاومت د

بررسی تاثیر روش تدریس فعال(همیاری)در وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان دوره ابتدایی:بررسی تاثیر روش تدریس فعال(همیاری)در وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان دوره ابتدایی,تاثیر روش تدریس فعال(همیاری) ,تدریس فعال(همیاری)در وضعیت تحصیلی,بررسی تاثیر روش تدریس تربیتی دانش آموزان دوره ابتدایی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت معماری دیكانستراكشن:پاورپوینت معماری دیكانستراكشن,پاورپوینت دیكانستراكشن, معماری دیكانستراكشن,پاورپوینت ,معماری ,دیكانستراكشن

پاورپوینت بررسی زلزله شهرستان بم کرمان:پاورپوینت بررسی و تحلیل زلزله شهرستان بم کرمان,بررسی زلزله شهرستان بم کرمان,پاورپوینت بررسی علل خرابیها در زلزله بم ,علل خرابی سازه ها در زلزله سال 1382 بم,زلزله,پاورپوینت خسارات زلزله بم,پاورپوینت بررسی زلزله پنجم دی ماه 1382 شهرستان بم کرمان

پاورپوینت نگاهی به کاربردهای شیشه در معماری نوین:نگاهی به کاربردهای شیشه در معماری نوین,پاورپوینت نگاهی به کاربردهای شیشه در معماری نوین,دانلود پاورپوینت نگاهی به کاربردهای شیشه در معماری نوین,کاربردهای شیشه در معماری نوین,پاورپوینت کاربردهای شیشه در معماری نوین,دانلود پاورپوینت کاربردهای شیشه در معماری نوین,کاربردهای شیشه در معماری,پاورپوینت کاربردهای شیشه در معماری,دانلود پاورپوینت کار

پاورپوینت تهویه در حریق:دانلود پاورپوینت تهویه در حریق,سیستم کنترل دود آسانسور,سیستم کنترل دود در طبقات,تهویه در حریق,پاورپوینت تهویه در حریق,تهویه حریق,اطفاء حریق,انواع فن,پاورپوینت تهویه حریق در ساختمان,تهویه حریق در ساختمان,تهویه طبیعی در ساختمان,تهویه

پاورپوینت بررسی هندسه ارگانیک در معماری:پاورپوینت بررسی هندسه ارگانیک در معماری,پاورپوینت, بررسی هندسه ارگانیک در معماری,,هندسه ارگانیک در معماری,هندسه ارگانیک , معماری

پاورپوینت داربست ها:دانلود پاورپوینت داربستها,داربستها,آشنایی با داربستهای ساختمانی,نکات ایمنی در داربست بندی ,پاورپوینت آشنایی با داربست و ایمنی آن,scaffolds,داربست,پاورپوینت داربستها

پاورپوینت گروه ها در سازمان:دانلود پاورپوینت گروهها در سازمان ,تعریف گروه ,انواع گروه های سازمانی ,پویایی شناسی گروه ,رایج ترین تعارض های نقش,تعارض بین نقش ها ,انواع نقش های مدیران از نظر مینتز برگ ,مزایای تصمیم گیری گروهی ,معایب تصمیم گیری گروهی