خرید و دانلود پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی
کلمات کلیدی:پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی,پرسشنامه ,رفتارهای پرخطر جنسی

به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.

پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات مربوط به رفتارهای پرخطرجنسی ده سؤال می باشدکه نمره گذاری هشت سؤال اول به صورت مستقیم و از 0 تا 4 و دو سؤال آخر به صورت معکوس و از0 تا 3 متغیر می باشدکه در مجموعه نمرهی رفتارهای پرخطرشخص را مشخص می سازد به گونه های که هرچه نمره فرد بالاتر باشد نشان دهنده میزان بیشتر رفتاهای پرخطرجنسی او می باشد

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا، انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی:مبانی نظری اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا، انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی,مبانی نظری اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا,مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی,مبانی نظری اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا، انتقال اجرایی

مبانی نظری تعهد سازمانی و ابعاد آن:مبانی نظری,تعهد سازمانی و ابعاد آن

پاورپوینت حافظه و انواع آن در روانشناسی یادگیری:حافظه و انواع آن در روانشناسی یادگیری

تحقیق درباره شغل نقاش ساختمان:تحقیق در مورد شغل نقاش ساختمان,تحقیق در رابطه با شغل نقاش ساختمان,تحقیق با عنوان شغل نقاش ساختمان,تحقیق با موضوع شغل نقاش ساختمان,معرفی شغل نقاش ساختمان,وظایف نقاش ساختمان,مهارت و دانش مورد نیاز نقاش ساختمان,نحوه ورود به شغل نقاشی ساختمان,فرصت شغلی و بازارکار نقاش ساختمان,میزان درآمد نقاش ساختمان,شخصیت های مناسب نقاش ساختمان,پروژه,پژوه

پاورپوینت تعاریف، شاخصها و تجزیه و تحلیل بهره وری سازمانی:تعاریف، شاخصها و تجزیه و تحلیل بهره وری سازمانی,بهره وری سازمانی,تحلیل بهره وری سازمانی

پاورپوینت عملکرد قابهای کوتاه مهاربندی با بادبند دروازه ای:دانلود پاورپوینت عملکرد قابهای کوتاه مهاربندی با بادبند دروازه ای,قابهای کوتاه مهاربندی با بادبند دروازه ای ,پاورپوینت عمرانی,بادبند دروازه ای,پاورپوینت عملکرد قابهای کوتاه مهاربندی با بادبند دروازه ای,روش طیف ظرفیت,تعیین عملکرد قاب کوتاه

پاورپوینت خسارت ناشی از عدم النفع و چگونگی مطالبه آن:پاورپوینت خسارت ناشی از عدم النفع و چگونگی مطالبه آن,دانلود پاورپوینت خسارت ناشی از عدم النفع و چگونگی مطالبه آن,پاورپوینت رایگان خسارت ناشی از عدم النفع و چگونگی مطالبه آن,پاورپوینت عدم النفع در حقوق ایران,پاورپوینت عدم النفع چیست,پاورپوینت آشنایی با مفهوم عدم النفع,دانلود خسارت ناشی از عدم النفع و چگونگی مطالبه آن,خسارت ناشی از عدم النفع و چگونگی مطالبه آن,پروژه عدم النفع در حقوق ایران,تحقیق عدم النفع در حقوق ایران,دانلود پاورپوینت عدم النفع در حقوق ایران,

پاورپوینت خانه ای با بلوک های بتنی سفید در ویتنام:پاورپوینت خانه ای با بلوک های بتنی سفید در ویتنام,خانه ای با بلوک های بتنی سفید در ویتنام,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی

پاورپوینت مبلمان شهری:دانلود پاورپوینت مبلمان شهری,مبلمان شهری,آشنایی با برنامه ریزی کالبدی,پاورپوینت مبلمان شهری,پاورپوینت مبلمان شهری,انواع مبلمان شهری,برنامه ریزی کالبدی شهری,پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی کالبدی,آشنایی با مبلمان شهری,ضوابط طراحی مبلمان شهری

كارآموزی در نمایندگی سایپا مباركه:گزارش كارآموزی,نمایندگی سایپا مباركه,كارآموزی در نمایندگی سایپا مباركه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق