دانلود با لینک مستقیم فایل مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی

مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی
کلمات کلیدی:مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی,مبانی نظری اختلالات یادگیری,مبانی نظری مشکلات و اختلالات ریاضی,مبانی نظری ,اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی


توضیحات: 18 صفحه فارسی (word)

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه

خلاصه ای از کار:

2-2- اختلالات یاد‌گیری

اختلال یاد‌گیری، اختلال عصب زیست شناختی است که از یک مشکل جد‌ی د‌ر خواند‌ن، حساب کرد‌ن و یا کلمه‌بند‌ی در نوشتن به وجود‌ می‌آید‌ که انتظار نمی‌رود‌ به یک فرد‌ عاد‌ی نسبت د‌اد‌ه شود‌. اگر د‌رست ارزیابی نشود‌ تأثیر بالقوه‌ای روی عملکرد‌ ناسازگارانه‌ی فرد‌ د‌ارد‌ و د‌ر حوزه‌های چند‌گانه‌ی زند‌گی ضعف ایجاد‌ می‌نماید‌. وقتی فرد‌ی مظنون به اختلال یاد‌گیری می‌شود‌، یک ارزشیابی عصب روان‌شناختی برای توانایی‌های فرد ضروری است تا منبع مشکل را تعیین کند‌ که می‌تواند‌ به عنوان پایه‌ای برای فنون جبرانی و اختیارات د‌رمانی باشد‌ (سعیدی و همکاران، 1387).
......................

ریشه‌ها ی اختلال یاد‌گیری
انواع زیاد‌ی از عملکرد‌های غیرعاد‌ی مغز وجود‌ د‌ارند‌ که می‌توانند‌ منجر به یک اختلال یاد‌گیری شوند‌ که تاکنون تغییرات و علل آن شناسایی و طبقه‌بند‌ی نشد‌ه‌اند‌. به طور مثال نارساخوانی از اختلالات یاد‌گیری‌ای است که روی خواند‌ن و هجی کرد‌ن تأثیر می‌گذارد‌. تحقیقات نشان د‌اد‌ه است که عملکرد‌ غیر عاد‌ی مغز د‌ر پرد‌ازش زبانی- شنید‌اری(مثل پرد‌ازش صد‌اشناسی نام‌گذاری سریع اتوماتیک)د‌ر تعد‌اد‌ زیاد‌ی از افراد‌ مبتلا به نارسا خوانی د‌ید‌ه شد‌ه است. (حسین نژاد و همکاران، 1383).

................

- ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻻت رﻳﺎﺿﯽ

ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﻳﯽ، راهنمایی و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن، در ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ دروس رﻳﺎﺿﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ هستند و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان هﻤﺴﺎن ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺁﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ها را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ که شامل موارد زیر است:

- ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﺑﻪ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ

.........................

2-3-1- عوامل اختلالات یادگیری ریاضی

1- ادراکی- حرکتی

ادراک، محرکات شنوایی، بینایی و لامسه را سازماندهی، دارای ساختار تعبیر و تفسیر می کند کودکانی که ناتوانی ادراکی دارند معمولاً برای تعبیر و تفسیر و پیداکردن معنی محرکهای محیطشان دچار مشکل می شوند. اگرچه بعضی از کودکانیکه ناتوانیهای ادراکی دارند به خاطر کندی پیشرفت تحصیلی مراجعه داده می شوند. معلمین و متخصصین باید تلاش کنند عوامل دخیل شکست تحصیلی را کشف کنند. این علل می تواند شامل اختلالات توجه، افتراق بینایی، ناتوانیهای شنوایی، ادراکی و یا ناتوانیهای بینایی-ادراکی و یا حافظة بینایی باشد. بسیاری از کودکان مشکلاتی دارند که به خاطر ترکیب دو یا چند مورد از این علل به وجود آمده است با ارزیابی این عوامل ممکن است معلم یک عامل اصلی دخیل را پیدا کند که مانع و محدود کنندة توانایی کودک برای موفقیت تحصیلی است (بنی عقیل و همکاران، 1387).

....................

رابطه هوش و یادگیری

هوش توانایی ذهنی است و قابلیت‌های متنوعی همچون استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان، و یادگیری را در بر می‌گیرد. غالبا ًمعیارهای معینی نظیرِ توانایی حلِ مساله، استدلال، قدرتِ حافظه و مانند آن را تعیین کننده ی هوش در هر فرهنگی می دانند.

منابع:

اسلاوین، رابرت. (2002). جمع بندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی. ترجمه فاطمه فقیهی، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال هشتم، شماره 2، ص 42.

افروز، م. (1389). بررسی علل موثردر افت تحصیلی ریاضی ابتدایی.اندیشه‌های نو، دوره یازدهم، ص 12.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت مطالعه تطبیقی-تحلیلی اسناد هدایت طراحی شهری:دانلودپاورپوینت مطالعه تطبیقی تحلیلی اسناد هدایت طراحی شهری ,مطالعه تطبیقی اسنادهدایت طراحی شهری ,مطالعه تطبیقی تحلیلی اسناد هدایت طراحی شهری و جایگاه آنها در کنترل نماهای شهری,پاورپوینت اسناد هدایت طراحی شهری در انگلستان و ایران,پروژه طراحی شهری

پاورپوینت میراگرهای فلزی تسلیم شونده:پاورپوینت میراگرهای جاری شونده,میراگرهای فلزی تسلیم شونده,دانلود معرفی میراگرهای ADAS,بهسازی و مقاوم سازی با میراگر,جاذب انرژی,بهسازی سازه های فولادی,کنترل سازه,پاورپوینت مستهلک کننده انرژِی,میراگر صفحه ایی

پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ:پرسشنامه,انگیزش شغلی,هرزبرگ,دوعاملی هرزبرگ,انگیزش شغلی هرزبرگ,روایی و پایایی

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 84:آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 84,دسته مدیریت مالی حسابداری,فرمت Excel,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت اسوه در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

پاورپوینت روش استدلال استقرایی بیکن:پاورپوینت روش استدلال استقرایی بیکن,دانلود پاورپوینت روش استدلال استقرایی بیکن,پاورپوینت رایگان روش استدلال استقرایی بیکن,دانلود پاورپوینت رایگان روش استدلال استقرایی بیکن,پاورپوینت روش استقرایی بیکن,دانلود پاورپوینت روش استقرایی بیکن,پاورپوینت فرانسیس بیکن,دانلود پاورپوینت فرانسیس بیکن,دانلود روش استدلال استقرایی بیکن,روش استدلال استقرای

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران:بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران, ارزش گذاری زیر قیمت ,اطلاعات حسابداری ,اطلاعات مربوط به مالکیت ,شرایط بازار ,اطلاعات مربوط به انتشار سهام ,افت قیمت در بلند مدت کیفیت ,ریسک و اعتبار شرکت ,اندازه شرکت ,هزینه های نمایندگی,پایان نامه انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بور

پاورپوینت قرار بازداشت موقت چیست:پاورپوینت قرار بازداشت موقت چیست,دانلود پاورپوینت قرار بازداشت موقت چیست,پاورپوینت رایگان قرار بازداشت موقت چیست,پاورپوینت آشنایی با قرار بازداشت موقت,پاورپوینت تعریف قرار بازداشت موقت,پاورپوینت مفهوم قرار بازداشت موقت,دانلود قرار بازداشت موقت چیست,قرار بازداشت موقت چیست,پروژه قرار بازداشت موقت چیست,تحقیق قرار بازداشت موقت چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با قرار بازداشت موقت,دانلود پاورپوینت تعریف قرار بازداشت موقت,دانلود پاورپوینت مفهوم قرار بازداشت موقت,

پاورپوینت بررسی مدیریت ژاپنی،آمریکایی ،کایزن و ...:دانلود پاورپوینت مقایسه مدیریت ژاپنی,پاورپوینت مقایسه مدیریت ژاپنی,مقایسه مدیریت ژاپنی,مدیریت ژاپنی,پاورپوینت مدیریت ژاپنی,پاورپوینت مدیریت,مدیریت,تعریف مدیریت,ویژگی های مدیریت ژاپنی,معایب مدیریت ژاپنی,کایزن چیست؟,مدیریت و کایزن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پروژه کارآفرینی تأسیس دفتر بیمه:پروژه کارافرینی تأسیس دفتر بیمه,طرح توجیهی تأسیس دفتر بیمه,کارآفرینی تأسیس دفتر بیمه,دانلود پروژه تأسیس دفتر بیمه,دانلود کارآفرینی تأسیس دفتر بیمه,طرح توجیه فنی تأسیس دفتر بیمه,توجیه اقتصادی تأسیس دفتر بیمه

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی:پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی,پرسشنامه, خلاقیت شناختی ,عابدی